2/26/15

Առաքել Սարուխանի գործերը համացանցում

Այս ցուցակը, հնարավոր է, արդեն հին լինի։ Համենայն դեպս, ստուգեք նաև ԱՅՍՏԵՂ։

Սարուխան Առաքել
Հոլլանդան եւ հայերը ԺԶ.-ԺԹ. դարերում, Վիեննա, 1926
Յարգանք հայ նահատակին. յիշողութիւններ յաւիտենական քաղաքից, Վիեննա, 1930
Աղեքսանդր Մանթաշեանց մեծ վաճառականն եւ բարեգործը. յիշողութիւններ իր մահուան 20-ամեակի առթիւ, Վիեննա, 1931
Ֆիրդուսի եւ Մովսէս Խորենացին, Վիեննա, 1936
Բելգիա եւ հայերը, Վիեննա, 1937
Վրաստան եւ հայերը. պատմական եւ մշակութային յարաբերութիւնները անցեալում, Վիեննա, 1939