7/26/14

«Նայիրիի» նոր բառարանները

Նայիրի / Nayiri.com կայքը վերջերս համալրվել է ևս մի քանի հայերեն բառարանով՝ միջին հայերենի բառարանով, հայոց լեզվի բազմահատոր բարբառային բառարանով՝ հրատարակված 2001-2012 թթ.-ին, «Հայոց բառ ու բան»-ով, հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարանով, Գ. Ջահուկյանի «Ստուգաբանական բառարանով» և այլն։ «Նայիրին» այժմ արդեն 43 բառարան ունի՝ հայերենի բառարանների ամենահարուստ հավաքածուն։

Այցելե՛ք nayiri.com կամ նրա բառարաններից օգտվեք GoldenDict ծրագրի միջոցով։ Թե ինչպես, կարդացեք մեր բլոգի հետևյալ գրառման մեջ՝


http://grahavak.blogspot.com/2014/03/goldendict_9.html

7/17/14

Հավելում մեր կայքի բառարանների շարքում

Մեր կայքի բառարանների շարքում ավելացրել ենք Եվրախորհրդի երևանյան գրասենյակի կայքի անգլերեն-հայերեն բառարանը։ Ովքեր չգիտեին վերջինիս գոյության մասին, այսուհետ կարող են նաև դրանից օգտվել։ Բավականին հաջող բառարան է։
Ահա՛ բառարանի հղումը՝
http://www.coe.am/glossary.php?go=glossary

Բառարանը կազմել են՝
Ջ. Ջուֆալակյանը
Ն. Հեքեքյանը
Կ. Անդրեասյանը

Խմբագրել են՝

Ա. Խաչատրյան
Հայաստանում Եվրոպայի խորհրդի տեղեկատվական գրասենյակ

Ե. Թադևոսյան
ՀՀ ԿԳՆ լեզվի պետական տեսչություն

Լ. Ամիրջանյան
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

7/7/14

Լինուքս-5. Ծրագրային փաթեթների կառավարում

Նախորդ մասը՝ այստեղԸստ փաթեթային կառավարման (package managing)՝ լինուքսյան տարածված բաշխումները երկուսի են բաժանվում։ Մի մասը գործածում է dpkg (apt  գործիքով) կոչվող կառավարումը, մյուսը՝ rpm (yum գործիքով)։ dpkg-ն սկզբնապես Debian բաշխման կառավարումն է եղել, իսկ rpm-ը՝ Red Hat-ի։ Dpkg փաթեթային կառավարումն ունեն Debian-ից ծագած Ուբունտուն, սրանից էլ ծագած բազմաթիվ այլ բաշխումներ, իսկ rpm կառավարումը՝ Red Hat-ից ծագածները՝ Fedora, Arch, OpenSuse և այլն։ Կախված նրանից, թե ինչ փաթեթային կառավարմամբ բաշխում եք գործածում՝ ծրագրերի հետ աշխատանքի հրամանների ձևերը տերմինալում տարբեր կլինեն։ Քանի որ մենք արդեն գրել ենք, որ ներկայացնում ենք հիմնականում Ուբունտու բաշխումը, ապա ծրագրերին առնչվող հրամանները կներկայացնեն apt գործիքով կառավարումը։

Ուրեմն այսպես։

7/3/14

Ներբեռնեք Ավետիս Ահարոնյանի «Շվեյցարական գյուղը»

Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ Ավետիս Ահարոնյանի «Շվեյցարական գյուղը» ուղեգրություն-նամականու հրատարակության աշխատանքներն ավարտել ենք, և այժմ արդեն կարող եք էլ. գիրքը ներբեռնել։

Ավետիս Ահարոնյան, «Շվեյցարական գյուղը»
epub, mobi 

 
Հրատարակությունը կատարված է 1913 թ. հրատարակության հիման վրա։
Մուտքագրման, սրբագրման, ծանոթագրման աշխատանքները, ձևավորումն ու էլեկտրոնային գրքի վերածումը՝ «Գրահավաքի»։
Շապիկին ներկայացված է շվեյցարացի նկարիչ Albert Anker-ի “Mädchen mit Milchkanne und Korb” («Կաթնամանով և զամբյուղով աղջիկը») կտավը (1894 թ.)։
Հրատարակության հովանավորն է Բաբկեն Նանյանը, ում հայտնում ենք մեր խորին երախտագիտությունը։

Գիրքը տարածվում է անվճար։


Ավետիս Ահարոնյանի «Շվեյցարական գյուղը» ուղեգրություն-նամականին նամակների տեսքով ներկայացնում է 19-րդ դարավերջում և 20-րդ դարասկզբում Շվեյցարիայի գյուղերում Ահարոնյանի անցկացրած ժամանակից եղած տպավորությունները՝ հայկական գյուղի հետ համեմատական զուգահեռներ տանելու միջոցով։ Ահարոնյանը, գյուղում ծնված-մեծացած լինելով, քաջատեղյակ էր հայկական գյուղերում տիրող իրավիճակին, և շվեյցարական գյուղի ուսումնասիրությունը նրա համար ինքնանպատակ չէր։ Ամբողջ նամականին շվեյցարական գյուղի բնակիչների հոգեբանությունը, կենցաղը, սովորույթներն ու ավանդույթները, ինչպես նաև Շվեյցարիայի քաղաքական ու վարչական կազմակերպությունը նկարագրելու կողքին համեմատության կարգով ներկայացնում է հայկականը՝ հիմնականում տխուր հետևություններով։ Թեև գիրքը ներկայացնում է 20-րդ դարասկզբի իրավիճակը, սակայն որոշ երևույթներ նույնն են մնում նաև այսօր։