10/30/15

Բառարանների էջի թարմացում

Թարմացրել ենք մեր բլոգի՝ բառարաններին նվիրված էջը։ Բառարանները դասակարգված են ըստ ներքոբերյալ ցանկի միավորների։ Միատեղել ենք «Նայիրիի» և այլ կայքերում գտնվող բառարանները։

Այս ցուցակը նախնական է. այն ևս ժամանակի ընթացքում կենթարկվի փոփոխությունների, ինչպես նաև կլրացվի նոր միավորներով։

Բառարանների էջի սկզբում դրված է հետևյալ հղումնավոր ցանկը՝ անհրաժեշտ բաժինը հեշտ գտնելու համար։


ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ ԵՎ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆՆԵՐ
ԱՆԳԼԵՐԵՆ
• հայ-անգլերեն
• անգլերեն-հայերեն
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ
ԹՈՒՐՔԵՐԵՆ / ՕՍՄԱՆԵՐԵՆ
ԻՏԱԼԵՐԵՆ
հայ-իտալերեն
իտալերեն-հայերեն
ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ
ՀԱՅԵՐԵՆ
գրաբար
միջին հայերեն
արևելահայերեն բացատրական
արևմտահայերեն բացատրական
բարբառային
հայերենում գործածվող օտար բառերի
ստուգաբանական
դարձվածքների
հոմանիշների
անձնանունների
տեղանունների
ուղղագրական
ծածկանունների
ՌՈՒՍԵՐԵՆ
հայ-ռուսերեն
ռուս-հայերեն
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ
• հայ-ֆրանսերեն
• ֆրանսերեն-հայերեն
GoldenDict
Ռոբերտ Պետրոսյանի կազմած հարուստ հավաքածուն
ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՌՑԱՆՑ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ
Ինչպես գործածել «Նայիրիի» բոլոր բառարանները GoldenDict ծրագրի միջոցով
ԱՌՑԱՆՑ ԱՅԼ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ