7/26/14

«Նայիրիի» նոր բառարանները

Նայիրի / Nayiri.com կայքը վերջերս համալրվել է ևս մի քանի հայերեն բառարանով՝ միջին հայերենի բառարանով, հայոց լեզվի բազմահատոր բարբառային բառարանով՝ հրատարակված 2001-2012 թթ.-ին, «Հայոց բառ ու բան»-ով, հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարանով, Գ. Ջահուկյանի «Ստուգաբանական բառարանով» և այլն։ «Նայիրին» այժմ արդեն 43 բառարան ունի՝ հայերենի բառարանների ամենահարուստ հավաքածուն։

Այցելե՛ք nayiri.com կամ նրա բառարաններից օգտվեք GoldenDict ծրագրի միջոցով։ Թե ինչպես, կարդացեք մեր բլոգի հետևյալ գրառման մեջ՝


http://grahavak.blogspot.com/2014/03/goldendict_9.html