5/23/14

Ինչպես մուտքագրել հատուկ գրանշաններ և պատկերակներ

Հատուկ գրանշաններ մուտքագրելու համար պետք է իմանալ տվյալ գրանշանի յունիկոդային այլագիրը կամ տասնվեցական թիվը (hexadecimal code/number), որը կարելի է գտնել բազմաթիվ ծրագրերում գտնվող կամ առանձին ծրագրի տեսքով ներկայացվող գրանշանային աղյուսակներում (Character map)*։ Այդ այլագրերը ներկայացվում են  U+ թվեր/թվատառային համադրություն տեսքով, օրինակ՝ U+058F (դրանցում մեզ պետք են U+ նշանակապակցությունից հետո եղած թվերն ու տառերը միայն, իսկ մեծատառով ներկայացվող տառերն իրականում փոքրատառով պիտի գործածվեն)։ Այս այլագրերը գործածելու ձևերը տարբեր են տարբեր օպերացիոն համակարգերում։

* Եթե ուզում եք մուտքագրել  լատիներեն այբուբենի տառերը շեշտանշաններով (é, ú, è ևն), ապա սրա համար կա նաև մեկ այլ ձև, որի մասին կխոսվի այս գրառման վերջում։

Եթե Ձեր համակարգչում Ուինդոուս համակարգն է տեղակայված, ապա այս այլագրերը կարող եք գործածել, օրինակ, Microsoft Word ծրագրում, եթե այլագիրը մուտքագրելուց հետո սեղմեք Alt X։ Օրինակ՝ 058F գրելուց հետո, եթե Alt X սեղմեք, կստանաք հայկական դրամի նշանը՝ ֏։ Եթե մինչ այդ հայերեն ստեղնաշարն էիք գործածում, չմոռանաք այն փոխել անգլերենին։

Ուինդոուսյան բոլոր ծրագրերում այս ստեղնային համադրությունը չի գործում, բայց կա ուրիշ այլագրային համակարգ, որը կարելի է գործածել սեղմելով նախ Alt ստեղնը և ապա ստեղնաշարի թվատախտակի որևէ ստեղն կամ ստեղնային համադրություն։ Ստեղնային աղյուսակներում (Keyboard map) սա կոչվում է keystroke։ Օրինակ՝ եթե սեղմեք Alt 1, կստանաք ☺ պատկերակը։ Ալտով և թվատախտակի ստեղներով մուտքագրվող այլագրերը չեն համընկնում յունիկոդային տասնվեցական այլագրերի հետ, օրինակ՝ յունիկոդային այլագիրը վերջին պատկերակի համար ոչ թե 1-ն է Alt X-ով , այլ 263A-ն։
Լինուքս համակարգում յունիկոդային այլագրերը գործածելու  համար սեղմում ենք Ctrl Shift U և ապա մուտքագրում այլագիրը՝ վերջում չմոռանալով սեղմել մուտքի ստեղնը (Enter)։ Եթե մինչ այդ հայերեն ստեղնաշարն էիք գործածում, չմոռանաք այն փոխել անգլերենին։
 
Այս ձևով կարելի է հատուկ գրանշաններ մուտքագրել շատ ծրագրերում՝ թե՛ տեքստային խմբագրիչներում, նշատետր ծրագրերում, թե՛ համացանցային զննարկիչներում։ Պետք է փորձել։ Օրինակ՝ LibreOffice-ի հին տարբերակներում սա կարող է չգործել, բայց նորում գործում է։ Gedit-ում, CherryTree-ում, Tomboy Notes-ում, Red Notebook-ում գործում է, իսկ Кate-ում՝ ոչ։  (Кate-ում հատուկ գրանշաններ մուտքագրելու ձևը հետևյալն է. սեղմում ենք  F7, բացում հրամանատողը և այնտեղ գրում char 0x և այլագիրը, օրինակ՝ եթե գրենք char 0x2727, կստանանք ✧ նշանը)։
Մակինտոշ համակարգիչներում այս նույն այլագրերը գործածում ենք նախ սեղմելով  Option-ը և ապա մուտքագրելով այլագիրը։ Սակայն սրա համար պետք է ստեղնաշարը փոխել Unicode Hex Input-ին (այս ստեղնաշարն ավելացնել Language and Text-ի Input Sources-ում ընտրելով Unicode Hex Input-ը)։


Ստորև ներկայացնում ենք որոշ գրանշանների յունիկոդային այլագրերը։
(Linux) Ctrl Shift U և այլագիր
(Windows) այլագիր և Alt X (WordPad-ում և Microsoft Word-ում)
(Macintosh) Option և այլագիր

Հայերենի համար գործածվող հնչյունային այբուբենի գրանշանների յունիկոդային այլագրերը

‘ 2018
ɫ 0142, 026B
Ə 018F
ə 0259
Ō 014C
ō 014D
Ē 0112
ē 0113
Ẹ 1EB8
ẹ 1EB9
Ġ 0120
ġ 0121
J̌ J+030C
ǰ 01F0 կամ j+030C
Č 010C
č 010D
Š 0160
š 0161
Ž 017D
ž 017E
Ṙ 1E58
ṙ 1E59
Ṛ 1E5A
ṛ 1E5B

Վերոնշյալ տառաձևերն ամեն անգամ այլագրի միջոցով չմուտքագրելու համար մենք հատուկ ստեղնաշար ենք պատրաստել, որը ներբեռնելու  և գործածելու համար կարդացեք հետևյալ գրառումը։

Հայերեն բարբառագիտական գրականության մեջ գործածվող հատուկ նշանները (հնչյունատարբերիչ կամ տարբերիչ նշաններ՝ դիակրիտիկներ) մուտքագրելու համար կարդացեք սա։
Հայերենում գործածվող գրանշաններ


հայերեն այբուբենը՝ Ա - և 531-587


շեշտ ´ 055А, 00B4

բութ ՝ 055D

ապաթարց ՚ 055A

ՙ 0559

պատիվ* ՟ 055F (համառոտագրության նշան)

երկորեակ ˝ 030B (համառոտագրության նշան)

սուղ* ̊ 030a (գործածվել է գրվող, բայց չարտասանվող տառի կամ կարճ նախդիրների և այլ կարճ բառերի վրա)

ենթամնա ֊ 058A

երկար ՜ 055C

վերջակետ ։ 589

պարույկ ՞ 055E

հայկ. դրամի նշան ֏ 058F

№ 2116

© 00A9

§ 00A7
* Պատիվը ճիշտ է աշխատում միայն մեկ տառատեսակով՝ Arian AMU-ի վերջին տարբերակով։ Բյուրի նշանի փոխարեն կարելի է գործածել հետևյալ նշանը՝ ̂  (ա̂ բ̂) (այլագիրը՝ 302), սակայն ո՛չ բոլոր տառատեսակների հետ է այն ճիշտ երևում։ Թե՛ սուղը, թե՛ բյուրի նշանը հարմար է գործածել FMBF Tahoma և TITUS Cyberbit Basic տառատեսակներով, որպեսզի նշանը ճիշտ նստի տառի վրա։

Զանազան գրանշաններ և պատկերակներ


╳ U+2
⊚ 229a
⊛ 229b
⊜ 229c
⊝ 229d
⊞ 229e
⊟ 229f573
☓ U+2613
✕ U+2715

☺ 263a
☻ 263b
☹ 2639
⚇ 2687
☼ 263c
☽ 263d
☾ 263e

ᨊ 1a0a
ᨉ 1a09
ᨐ 1a10
ᨏ 1a0f
ᨑ 1a11

𐍊 1034a
𐌎 1030e
ᚸ 16b8
๏ 0e4f
ꕥ a565
ꕤ a564
ꕢ a562
ꕷ a577
ꕺ a57a
ꕻ a57b
ꖜ a59c
ꗈ a5c8
꘏ a60f
⊠ 22a0
⊡ 22a1
⊰ 22b0
⊱ 22b1
⊲ 22b2
⊳ 22b3
⊴ 22b4
⊵ 22b5

⊶ 22b6
⊷ 22b7
⊸ 22b8
⊹ 22b9
⋐ 22d0
⋑ 22d1
⋒ 22d2
⋓ 22d3
⋔ 22d4
⋕ 22d5
⋖ 22d6
⋗ 22d7
⋘ 22d8
⋙ 22d9
⋺ 22fa
⋰ 22f0
⋱ 22f1
⋲ 22f2
ᄋ110B
⋄ 22C4
⋆ 22c6
⋇ 22c7

⋈ 22c8
⋉ 22c9
⋊ 22ca
⋋ 22cb
⋌ 22cc
⋍ 22cd
⋏ 22cf
⋎ 22ce
⊪ 22aa
⊫ 22ab
 ⌚ 231a
⌛ 231b
⌫ 232b

⌬ 232c
⌺ 233a
⌻ 233b
⌼ 233c
⌽ 233d
⌾ 233e
⍋ 234b
⍌ 234c
⍍ 234d
⍚ 235a
⍛ 235b
⍜ 235c
⍝ 235d
⍞ 235e
⍟ 235f
⍾ 237e

⍿ 237f
⎊ 238a
⎌ 238c
⎍ 238d
⎎ 238e
⎏ 238f
⎚ 239a
⎛ 239b
⎜239c
⎝ 239d
⎞239e
✦ 2726
✧ 2727
✩ 2729
✰ 2730
✱ 2731
✲ 2732
✳ 2733
✴ 2734
✵ 2735
✶ 2736
✷ 2737
✸ 2738
✹ 2739

❀ 2740
❁ 2741
❂ 2742
❃ 2743
❄ 2744
❅ 2745
❆ 2746
❇ 2747
❈ 2748
❉ 2749
❊ 274a
❋ 274b
❍ 274d

❚ 275a
✺ 273a
✻ 273b
✼ 273c
✽ 273d
✾ 273e
✿ 273f
✪ 272a
✫ 272b
✬ 272c
✭ 272d
✮ 272e
✯ 272f
✚ 271a
✛ 271b
✜ 271c
✝ 271d
✞ 271e
✟ 271
 ⁜ 205c
✙ 2719
✠ 2720
✡ 2721
✢ 2722
✣ 2723
✤ 2724
✥ 2725
☩ 2629
♰ 2670
♱ 2671
☥ 2625
☦ 2626
☧ 2627
♰ 2570
 🂡 - 🂩 1f0a1 -1f0a9
🂪 1f0aa
🂫 1f0ab
🃑 - 🃙1f0d1 - 1f0d9
🃚 1f0da
🂱 - 🂹 1f0b1-1f0b9
🂺 1f0ba
🃁 - 🃉 1f0c1-1f0c9
🃊 1f0ca

☎ 260e
☏ 260f
☊ 260a
☋ 260b
☌ 260c միություն
☍ 260d ընդդիմություն
☪ 262a
☫ 262b
☬ 262c
☭ 262d

☮ 262e խաղաղության նշան
☯ 262f
♊ 264a
♋ 264b
♌ 264c
♍ 264d
♎ 264e
♏ 264f
┄ 2504
┅ 2505
┆ 2506
┇ 2507
┈ 2508
┉ 2509
═ 2550
║ 2551
╱ 2571
╲ 2572
╳ 2573
◪ 25ea
◫ 25eb
◬ 25ec
◭ 25ed
◮ 25ee
◯ 25ef
◀ 25c0
◁ 25c1
◂ 25c2
◃ 25c3
◄ 25c4
◅ 25c5
◆ 25c6
◇ 25c7
◈ 25c8
◉ 25c9
◚ 25da
◛ 25db

◐ 25d0
◑ 25d1
◒ 25d2
◓ 25d3
◔ 25d4
◕ 25d5
◖ 25d6
◗ 25d7
◘ 25d8
◙ 25d9
◮ 25ee
◪ 25ea
◫ 25eb
◬ 25ec
◭ 25ed
◯ 25ef
◠ 25e0
◡ 25e1

◢ 25e2
◣ 25e3
◤ 25e4
◥ 25e5
◦ 25e6
◧ 25e7
◨ 25e8
◩ 25e9
◺ 25fa
◻ 25fb
◼ 25fc
◾ 25fe
◿ 25ff
◰ 25f0
◱ 25f1
◲ 25f2
◳ 25f3
◴ 25f4
◵ 25f5
◶ 25f6
◷ 25f7
◸ 25f8
◹ 25f9
⛀ 26c0
⛁ 26c1
⛂ 26c2
⛃ 26c3
♻ 267b
♼ 267c
♽ 267d
♾ 267e
♿ 267f
⚚ 269a
⚛ 269b
⚜269c
⚝ 269d
⚻ 26bb
⚺ 26ba
⚼ 26bc
☸ 2638

☹ 2639
☀ 2600
☁ 2601
☂ 2602
☃ 2603
☄ 2604
★ 2605
☆ 2606

☇ 2607
☈ 2608
☰ 2630
☱ 2631
☲ 2632
☳ 2633
☴ 2634
☵ 2635
☶ 2636
☷ 2637
♲ 2672
♳ 2673
♴ 2674
⠁2801
⠂2802
⠃2803
⠄2804
⠅2805
⠆2806
⠇2807
⠈ 2808
⠉2809
⠐ 2810
⠑ 2811
⠒2812
⠓ 2813
⠔ 2814
⠕ 2815
⠖ 2816
⠗ 2817 - 2899 բրայլյան այբուբենի մնացած նշանները
Ā 100
ā 101
Ă102
ă 103
Ą 104
ą 105
Ć 106
ć 107
Đ 110
ĕ 115
Ġ 120
İ 130
ŀ 140
Ņ 145
Ŗ 156
ť 165
Š 160
Ű 170
ŵ 175
ɘ 258
ə 259
ɩ 269
Ͱ 370
ͱ 371
Ͳ 372
ͳ 373
̈͠ 360
͡ 361
͢ 362

⊾ 22
≬  226c
≭ 226d
≮ 226e
≯ 226f
≺ 227a
≻ 227b
⊍ 228d
⊎ 228e
⊏ 228fbe
⊿ 22bf
∑ 2211
√ 221a
∫ 222b
∬ 222c
∭ 222d

∺ 223a
∻ 223b
∼ 223c
∽ 223d
∾ 223e
∿ 223f
≊ 224a
≋ 224b
≌ 224c
≍ 224d
≎ 224e
≏ 224f
≚ 225a
≛ 225b
≜ 225c
≪ 226a
≫ 226b

ᄊ110A
ᅚ115A
ᐊ 140A
ᐚ 141A
ᐪ 142A
ᔪ 152A
ᔺ 153A
ᕊ 154A
ᖚ 159A
ᘊ 160A
ᘚ 161A
ᘪ 162A
ᙊ 164A
ᙚ 165A
ᙪ 166A
ᙺ 167A
ᚊ 168A
ᚚ 169A

ដ 178A
 ‪› 203a
  ※ 203b
 ‼ 203c
 ‽ 203d
 ‾ 203e
 ‿ 203f
 ⁊ 204A
 ⁋ 204b
 ⁌ 204c
 ⁍ 204d
 ⁎ 204e
 ⁏ 204f
 ⁚ 205A
 ⁛ 205b
 ⁝ 205d
 ⁞ 205e

 ⁺ 207a
 ⁻ 207b
 ⁼ 207c
 ⁽ 207d
 ⁾ 207e
 ⁿ 207f
 ₊ 208a
 ₋ 208b
 ₌ 208c
 ₍ 208d
 ₎ 208e

↚ 219A
∊ 220A
√ 221A
∪ 222A
∺ 223A
≊ 224A
≚ 225A
≪ 226A
≺ 227A
⊚ 229A
⌚ 231A
⟩ 232A
⌺ 233A
⍊ 234A
⍚ 235A
⍪ 236A
⎊ 238A
⎚ 239A
┊ 250A

■ 25a0
□ 25a1
▢ 25a2
▣ 25a3
▤ 25a4
▥ 25a5
▦ 25a6
▧ 25a7
▨ 25a8
▩ 25a9
▪ 25aa
▫ 25ab
▬ 25ac
▭ 25ad
▮ 25ae
▯ 25af
▰ 25b0
▱ 25b1

▲ 25b2
△ 25b3
▴ 25b4
▵ 25b5
▶ 25b6
▷ 25b7
▸ 25b8
▹ 25b9
► 25ba
▻ 25bb
▼ 25bc
▽ 25bd
▾ 25be
▿ 25bf
◊ 25ca

○ 25cb
◌ 25cc
◍ 25cd
◎ 25ce
● 25cf
 ∓ 2213
∔ 2214
∗ 2217
∘ 2218
∙ 2219
∠ 2220
∡ 2221
∢ 2222

∣ 2223
∤ 224
∥ 2225
∦ 2226
∧ 2227
∨ 2228
∩ 2229
∰ 2230
∱ 2231
∲ 2232
∴ 2234
∵ 2235
∶ 2236
∷ 2237

⳩ 2ce9
⳥ 2ce5
⳧ 2ce7
⳨ 2ce8
Ⲧ 2ca6
ⲧ 2ca7
ⲵ 2cb5
Ⲷ 2cb6
ⲷ 2cb7
Ⲵ 2cb4
Ⳁ 2cc0
ⳁ 2cc1

Ⳇ 2cc6
ⳇ 2cc7
ⳓ 2cd3
♪ 266a
♫ 266b
♬ 266c
♭ 266d
♮ 266e
♯ 266f
♩ 2669
♪ 266a
♫ 266b
♬ 266c
♭ 266d
♮ 266e
♯ 266f
# 23

$ 24
% 25
& 26
0 30
@ 40
♺  267a
♻  267b
⚊ 268a
⚋ 268b
⚌ 268c
⚍ 268d
⚎ 268e
⚏ 268f
⑊ 244a

▊ 258a
▋258b
▌258c
▍258d
▎258e
▏258f
▚ 259a
▛ 259b
▜ 259c
▝ 259d
▞ 259e
▟ 259f
▀ 2580
▁ 2581
▂ 2582
▃ 2583
▄ 2584
▅ 2585
▆ 2586
▇ 2587
█ 2588
▉ 2589
▐ 2590

░ 2591
▒ 2592
▓ 2593
▖2596
▗ 2597
▘ 2598
▙ 2599

☐ 2610
☑ 2611
☒ 2612
☓ 2613
☔ 2614
☕ 2615
☖ 2616
☗ 2617
☘ 2618
☙ 2619
☠ 2620
☡ 2621
☢ 2622
☣ 2623
☤ 2624
☨ 2628
♔ 2654
♕ 2655
♖ 2656
♗ 2657
♘ 2658
♙ 2659
♚ 265a
♛ 265b
♜ 265c
♝ 265d
♞ 265e
♟ 265f
⚀ 2680
⚁ 2681
⚂ 2682
⚃ 2683
⚄ 2684
⚅ 2685
⚆ 2686
⚇ 2687
⚈ 2688
⚉ 2689

♠ 2660
♡ 2661
♢ 2662
♣ 2663
♤ 2664
♥ 2665
♦ 2666
♧ 2667
♨ 2668
❐ 2750
❑ 2751
❒ 2752

❖ 2756
❙2759
❡ 2761
❢ 2762
❣ 2763
❤ 2764
❥ 2765
❦ 2766
♧ 2767
❨ 2768
❩ 2769
❰ 2770
❱ 2771
❲2772
❳2773
❴2774
❵ 2775

① 2460
② 2461
③ 2462
④ 2463
⑤ 2464
⑥ 2465
⑦ 2466
⑧ 2467
⑨ 2468
⑩ 2469
⑪ 246a
⑫ 246b
⑬ 246c
⑭ 246d
⑮ 246e
⑯ 246f
⑰ 2470
⑱ 2471
⑲ 2472
⑳ 2473

➊ 278a
➋ 278b
➌ 278c
➍ 278d
➎ 278e
➏ 278f
➐ 2790
➑ 2791
➒ 2792
➓ 2793

《 300a
》300b
『 300e
』300f
、3001
。3002
〃 3003
〄 3004
々 3005
〆 3006
〇 3007
〈 3008
〉3009
【 3010
】3011
〒 3012
〓 3013
〔 3014
〕3015
〖 3016
〗3017
〘 3018
〙 3019
〚 301a
〛 301b
╪ 256A
▊ 258A
▚ 259A
☚ 261A
☪ 262A
☺ 263A
♊ 264A
♚ 265A

♪ U+266A
♺ 267A
⚚ 269A
✚ 271A
✪ 272A
✺ 273A
❊ 274A
❚ 275A
❪ 276A
➚ 279A

⠊ 280A
⠚ 281A
⠪ 282A
⠺ 283A
⡊ 284A
⡚ 285A
⡪ 286A

⤊290A
⤚ 291A
⤪ 292A
⤺ 293A
⥊ 294A
⥚ 295A
⥪ 296A
⥺ 297A
̪٪ 66a
± b1
¡ a1
¢ a2
£ a3
¤ a4
¥ a5
€ 20ac
$ 24

¦ a6
§ a7
¨ a8
© a9
ਁ a01
ਂ a02
ਃ a03
ੀ a40
ੁ a41
ੂ a42
ੑ a51
ੰ a70
ੱ a71
ઁ a81
ં a82
ઃ a83
∸ 2238
∹ 2239
≀ 2240
≁ 2241
≂ 2242
≃ 2243
≄ 2244
≅ 2245
≆ 2246
≇ 2247
≈ 2248
≉ 2249
≐ 2250
≑ 2251
≒ 2252
≓ 2253
≔ 2254
≕ 2255

≖ 2256
≗ 2257
≘ 2258
≙ 2259
≠ 2260
≡ 2261
≢ 2262
≣ 2263
≤ 2264
≥ 2265
≦ 2266
≧ 2267
✐ 2710
✑ 2711
✒ 2712
✓ 2713
✔ 2714
✕ 2715
✖ 2716
✗ 2717
✘ 2718
 
⚪ 26aa
⚫ 26ab
⚬ 26ac
⚭ 26ad
➪ 27aa
➫ 27ab
➬ 27ac
➭ 27ad
➮ 27ae
➯ 27af
➺ 27ba
➻ 27bb
➼ 27bc
➽ 27bd
➾ 27be

➿ 27bf
☚ 261a
☛ 261b
☜ 261c
☝ 261d
☞ 261e
☟ 261f
➚ 279a
➛ 279b
➜ 279c
➝ 279d
➞ 279e
✌270c
✍ 270d
✎ 270e
✏ 270f

⚪ 26aa
⚫ 26ab
⚬ 26ac
⚭ 26ad
➪ 27aa
➫ 27ab
➬ 27ac
➭ 27ad
➮ 27ae
➯ 27af
➺ 27ba
➻ 27bb
➼ 27bc
➽ 27bd
➾ 27be
➿ 27bf

➡ 27a1
➢ 27a2
➣ 27a3
➤ 27a4
➥ 27a5
➦ 27a6
➧ 27a7
➨ 27a8
➩ 27a9
➱ 27b1
➲ 27b2
➔ 2794
➘ 2798
➙ 2799
⤊ 290a
⤋ 290b
⤌ 290c
⤍ 290d
⤎ 290e
⤏ 290f
⤆ 2906
⤇ 2907
⤑ 2911
⚭ 26ad ամուսնության նշան
⚮ 26ae բաժանության նշան
⚯ 26af չամուսնացածների համակեցություն
∞ 221e հավիտենություն
⚰ 26b0 դագաղ
⚱26b1 թաղում
⚲ 26b2 չեզոք

⚡ 26a1
⚢ 26a2
⚣ 26a3 արական սեքսուալություն
⚤ 26a4 բիսեքսուալություն
⚥ 26a5 տրանսգենդերային սեքսուալություն, հերմաֆրոդիտ
⚧ 26a7
⚨ 26a8
⚩ 26a9
⚠ 26a0
⚱ 26b1
⚲ 26b2
⚳ 26b3
⚴26b4
⚵ 26b5
⚶26b6
⚷26b7
⚸26b8
⚹ 26b9

☉ 2609 Արև
♀ 2640 էգ
♁ 2641 Երկիր
♂ 2642 արու
♃ 2643 Յուպիտեր
♄2644 Սատուրն
♅ 2645 Ուրան
♆2646 Նեպտուն
♇2647 Պլուտոն
☿ 263f Մերկուրի

♈ 2648 Խոյ
♉ 2649 Ցուլ
♊ 264a Երկվորյակներ
♋ 264b Խեցգետին
♌ 264c Առյուծ
♍ 264d Կույս
♎264e Կշեռք
♏ 264f Կարիճ
♐ 2650 Աղեղնավոր
♑ 2651 Այծեղջյուր
♒ 2652 Ջրհոս
♓ 2653 Ձուկ

⚐ 2690
⚑ 2691
⚒ 2692
⚓ 2693
⚔ 2694
⚕ 2695
⚖ 2696
⚗ 2697
⚘ 2698
⚙ 2699
✁ 2701
✂ 2702
✃ 2703
✄ 2704
✆ 2706
✇ 2707
✈ 2708
✉ 2709
⑴ 2474
⑵ 2475
⑶ 2476
⑷ 2477
⑸ 2478
⑹ 2479
⑺247a
⑻ 247b
⑼ 247c
⑽ 247d
⑾ 247e
⑿ 247f
⒀ 2480
⒁ 2481
⒂ 2482
⒃ 2483
⒄ 2484
⒅ 2485
⒆ 2486
⒇ 2487

❶ 2776
❷ 2777
❸ 2778
❹ 2779
❺ 277a
❻ 277b
❼ 277c
❽ 277d
❾ 277e
❿ 277f

➀ 2780
➁ 2781
➂ 2782
➃ 2783
➄ 2784
➅ 2785
➆ 2786
➇ 2787
➈ 2788
➉ 2789

〜 301c
〝 301d
〞301e
〟301f
〠 3020
 〢 3022
〣 3023
〤 3024
〥 3025
〦 3026
〧 3027
〨 3028
〰 3030
〱3031
〲3032
〳3033
〴 3034
〵3035
〶 3036
〷 3037
ㅰ3170
ㅱ3171
ㆀ 3180
ㆁ3181

⤒2912
⤓2913
⤔ 2914
⤡ 2921
⤢ 2922
⤣2923
⤤2924
⤥2925
⤦2926
⤧2927
⤨ 2928
⤩ 2929
⤰2930
⤱2931
⤲2932
⤳2933
⤴2934
⤵2935
⤶2936
⤷2937
⤸2938
⤹2939
⥀ 2940
⥁ 2941
⥂ 2942
⥃ 2943
ʔ 2944
⥅ 2945
⥆ 2946
Ուինդոուսյան Alt+ թվատախտակի ստեղներով* մուտքագրվող գրանշանների այլագրեր

Կապույտով գունավորել ենք հայերենի հնչյունային այբուբենում գործածվող նշանները (այս եղանակով հնարավոր չէ հնչյունային այբուբենի բոլոր նշանները մուտքագրել, մի քանի նշանի համար պետք է գործածել Alt X-ով ձևը)։
 * Եթե դյուրակիր համակարգիչ եք գործածում, որն առանձին թվատախտակ չունի, թվերը գործածելու համար պիտի սեղմեք Fn-ը։

ä 132
à 133
á 160
â 131
å 134
ã 0227
Ä 142
Å 143
À 0192
Á 0193
 0194
à 0195
ê 136
é 130
è 138
ë 137
É 144
È 0200
Ê 0202
Ë 0203
ï 139
ì 141
í 161
î 140
Ì 0204
Í 0205
Î 0206
Ï 0207
ò 149
ó 162
ô 147
õ 0245
ö 148
ø 0248
Ö 153
Ò 0210
Ó 0211
Ô 0212
Õ 0213
Ø 0216
û 150
ú 163
ù 151
ü 129
Ü 154
Ù 0217
Ú 0218
Û 0219
ý 0253
ÿ 152
Ÿ 0159
Ý 0221
ð 0240
Ð 0208
ç 135
Ç 128
ñ 164
Ñ 165
æ 145
Æ 146
š 0154
Š 0138
œ 0156
Œ 0140
ž 0158
Ž 0142
│ 179
┤ 180
├ 195
─ 196
┼ 197
┐ 191
└ 192
┘ 217
┌ 218
┴ 193
┬ 194
☺ 1
☻ 2
♥ 3
♦ 4
♣ 5
♠ 6
• 7
◘ 8
○ 9
◙ 10
♂ 11
♀ 12
♪ 13
♫ 14
☼ 15
§ 21
# 35
{ 123
} 125
( 40
) 41
[ 91
] 93
† 0134
‡ 0135
┼ 197
╬ 206
* 42
+ 43
- 45
= 61
× 0215
÷ 246
≈ 247
% 37
½ 171
¼ 172
¾ 0190
¤ 0164
► 16
◄ 17
▲ 30
▼ 31
↕ 18 կամ 23
↔ 29
¶ 20
~ 126
| 124
/ 47
\ 92
¦ 0166
^ 94
` 96
' 39
´ 0180
˜ 0152
. 46 (ներքևում)
· 0183 (մեջտեղում)
… 0133
, 44
: 58
; 59
ª 166
º 167
ⁿ 252
¹ 0185
² 253
³ 0179
„ 0132
¸ 0184
¿ 168
⌐ 169
¬ 170
¯ 0175
_ 95
— 0151
▬ 22
─ 196
↑ 24
↓ 25
→ 26
← 27
∟ 28
⌂ 127
$ 36
€ 0128
¢ 155
£ 156
¥ 157
© 0169
® 0174
™ 0153
& 38
@ 64
! 33
¡ 173
‼ 19
? 63
« 34
» 175
< 60
> 62
‹ 0139
› 0155
‘ 0145
’ 0146
“ 0147
” 0148
¨ 0168
º 167
█ 219
▄ 220
▌ 221
▐ 222
▀ 223
■ 254
255
░ 176
▒ 177
▓ 178
╡ 181
╞ 198
╖ 183
╜ 189
╙ 211
╓ 214
╕ 184
╛ 190
╘ 212
╒ 213
╧ 207
╨ 208
╤ 209
╥ 210
╫ 215 կամ 216
║ 186
═ 205
╬ 206
╢ 182
╟ 199
╣ 185
╠ 204
╗ 187
╝ 188
╚ 200
╔ 201
╩ 202
Ինչպես մուտքագրել լատիներեն տառերը տարբեր շեշտանշաններով

Այսինքն՝ ինչպես մուտքագրել, օրինակ, ë կամ é, ú, è և այլն։

Լինուքս համակարգ։ Այս համակարգում թերևս ամենահարմար լուծումն են գտել սրա համար։ Ընտրեք Ձեզ հարմար Compose ստեղնը ստեղնային կարգավորումների համապատասխան բաժնում (Ուբունտուում՝ System Settings ➿ Keyboard ➿ Layouts ➿ Options)։ Ենթադրենք՝ ընտրել եք աջակողմյան Alt-ը։ Ուրեմն՝ այսուհետ, եթե գործածեք աջակողմյան ալտ + շեշտանշան + տառ ստեղնային համադրությունը, կստանաք Ձեզ անհրաժեշտ տառը անհրաժեշտ շեշտանշանով։
Այսպես՝
Compose ստեղն, ապա  ' և e  համադրությունը կտա é
Compose ստեղն, ապա  ՝ և e  համադրությունը կտա è
Compose ստեղն, ապա " և e  համադրությունը կտա ë
Compose ստեղն, ապա - և e  համադրությունը կտա ē

Այսպես վարվեք մնացած ձայնավորների հետ ևս։
Ներքոբերյալ աղյուսակում ներկայացված են նախ՝ շեշտի կամ հատուկ գրանշանի տեսակը, որ Compose ստեղնով պիտի մուտքագրվի, հետո՝ ձայնավորը, որ այնուհետև պիտի սեղմվի, և վերջում՝ ստացված արդյունքը։

' a  → á
'   A →  Á
"   a →  ä
"  A → Ä
`   a →  à
`   A →  À
~   a →  ã
~  A  →  Ã
^   a →  â
^   A →  Â
c   a →  ǎ
c   A →  Ǎ
o  a  →  å
o   A →  Å
_   a →  ā
_   A →  Ā
;   a → ą
;  A  → Ą
b   a →  ă
b   A →  Ă

Այս կերպ կարելի է վարվել ձայնավորների մեծ մասի հետ։

s   s  → ß
,   c  →  ç
,    C  →  Ç
O   R  →  ®
O   C  →  ©
t   m  →  ™
<   <  →  «
>   >  →  »
"   <  →  “
"    >  →  ”
'    <  →  ‘
'    >  →  ’
.   .  →  …
.   ^  →  ·
x   x  →  ×
-   :  →  ÷
^   0  →  ⁰
^   1  → ¹
^   2  → ²
^    3  → ³
1   2  →  ½
1   4  →  ¼
3   4  →  ¾
s   o  →  §
/   o  →  ø
/   O  →  Ø
-   d  →  đ
-   D  →  Đ
d   h  →  ð
D   H  →  Ð
~   n  →  ñ
t   h  →  þ
T   H  →  Þ
a   e  →  æ
A   E  →  Æ
!   !  →  ¡
?   ?  →  ¿
-   L  →  £
=   E  →  €
=   Y  →  ¥
|   c  →  ¢
o   x  →  ¤
/   /  →  \
o   o  →  °

Ուինդոուս և Մակինտոշի համակարգեր գործածողները թող հետևեն հետևյալ էջի ցուցումներին՝ Typing accented letters and special characters on a PC։ Կարծում ենք՝ գրվածը հասկանալի կլինի։ Ներողություն, որ թարգմանաբար չենք ներկայացնում։ Արդեն այս թեմայից ձանձրացանք ☺