7/9/19

Հովհ. Թումանյանի երկերի լիակատար ժողովածուի (Երևան, 1988-1999) 1-8-րդ հատորների ցանկերը՝ հղումներով

Հղումները տանում են «Վիքիդարանում» տեղադրված տեսածրված համապատասխան հատորների տիտղոսաթերթեր։ Հատորի անհրաժեշտ էջը գտնել աջակողմյան սյան Go to page հարմարանքի միջոցով։

Ներքոբերյալ տեքստը վերցվել է նույն կայքից, պարզապես բոլոր էջերի նյութը մեկտեղվել է նույն էջում՝ որոնումը հեշտացնելու համար։ Հնարավորինս սրբագրել ենք (քանի որ գրանշանների օպտիկական ճանաչման հետևանքով կային բազմաթիվ վրիպակներ), սակայն, վստահ ենք, էլի կլինեն վրիպակներ։ Եթե գտնեք, տեղեկացրե՛ք, խնդրում ենք։

9-10-րդ հատորների բովանդակության ցանկը կարող եք տեսնել այստեղ։

◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 1. Բանաստեղծություններ, Երևան, 1988
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 2. Քառյակներ, բալլադներ, թարգմանություններ, Երևան, 1990
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 3. Պոեմներ, Երևան, 1989. կամ այստեղ
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 4. Պոեմներ, Երևան, 1991. կամ այստեղ
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 5. Գեղարվեստական արձակ, Երևան, 1994
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 6. Քննադատություն և հրապարակախոսություն 1887-1912, Երևան, 1994
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 7. Քննադատություն և հրապարակախոսություն 1913-1922, Երևան, 1995
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 8. Ուսումնասիրություններ, օրագրեր և այլ նյութեր, Երևան, 1999
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 9. Նամակներ. 1885-1904, Երևան, 1997
◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 10. Նամակներ. 1905-1922, Երևան, 1999

ՍՈԻՅՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 1-8-ՐԴ ՀԱՏՈՐՆԵՐԻ ՄԵՋ ՄՏՆՈՂ ԵՐԿԵՐԻ ՈԻՂԵՑՈԻՅՑ* 

 * Հռոմեական թվանշաններով տրված են հատորները, արաբականով՝ բնագրի և տարբերակի էջերը։ Ուղեցույցը կազմել է Իրիտա Վարժապետյանը։ 

Ադամյանի օրերից (հիշողություն) VII, 253
«Ազատ են…» VI, 207
«Ազատ օրը, ազատ սերը, ամեն բարիք իր ձեռքին…» II, 39, 337
Ազգագրական գործը մեզանում VI, 249
Ազգային հանելուկ V, 504
Ազգային պաշտպանության խնդիրը և Ղ. Աղայանը VII, 262
Ազգային վերածնության մեծ կոչը VII, 56
Ազգերի պատերազմն ու իրենց դյուցազունները VII, 145
Ազդ I, 68
Ազդ VII, 206
Ազնիվ մարդը VI, 271
Ազնիվ տիկնայք, ջահել հյուրեր I, 388
Ազնիվ և անկեղծ VII, 99
Ալլահից զրկված V, 101
A la՝ Նադսոն, Պոետին I, 54
Ալեք III, 25, 234
«Ա՜խ, ես երանի…» I, 83, 443
«Ա՛խ, երանի թե լիներ մի հնար…» I, 44
«Ա՜խ, ի՜նչ լավ են սարի վըրա…» I, 208, 474
Ախթամար II, 100, 368
Ախմախ ժողովուրդ են VII, 578
«Ա՜խ, որքա՜ն փարթամ կյանքը ծաղկում է…» I, 119
Ահա թե ինչու VI, 369, 514
«Ահա շիրիմն… իմ ընկերն էր… մի սովորութք ուներ 
                  նա…» II, 82, 351
Ահմադը V, 76, 611
Աղայի հնարամտությունը V, 564
Աղավնու վանքը II, 165, 403
Աղբյուր I, 131, 451
«Աղբյուրները հընչում են ու անց կենում…» II, 60, 347
Աղետ է, ոչ թե քաղաքականություն VII, 188
Աղթամարի կղզում I, 277
Աղոթք I, 25
«Աղջիկ Անուշ, երգ Անուշ…» II, 75
Աղջկա սիրտը II, 168, 403
Աղվեսը I, 212
«Աղվեսի, հրեշի և մարդի առակը» V, 564
Աղքատի պատիվը V, 27, 591
Ամառային երեկո I, 128, 450
Ամառվա գիշերը գյուղում I, 27, 435
Ամառվա գիշերով—Ալլեգրո II, 275
«Ամբողջ գիշերը խոսեց անդադար…»—Կորսակ II, 266, 468
«Ամեն անգամ Քո տրվածից երբ մի բան ես Դու 
                  տանում…» II, 50, 341
Ամենից լավ տունը II, 299, 472
«Ամեն մի սիրտ ցավով լըցվեց մեր դարում…» II, 59, 347
Ամենքը միասին VI, 265
Ամպն ու սարը I, 220, 477
Ամսագրի կարիքը VI, 245
«Այդ ի՜նչ սրտամաշ տխրություն Է քեզ…» I, 45, 438
«Այդպիսի աչքեր ես դեռ չեմ տեսել…» I, 350, 499
«Այժըմ ահա ազատ եմ ես…» I, 379
«Ա՛յ ծիծեռնակ…» I, 359, 501
Այն օրից I, 173, 465
«Այստեղ ահա ինչ են ասում…» I, 331, 494
«Այստեղ մի վսեմ խորհուրդ է ապրում…» I, 210, 475
«Այս տողերը գուցե ջնջվեն…» I, 358
«Այսօրից ահա անում եմ ես ուխտ…» I, 368
Այվազովսկու նկարի առջև I, 139, 453
Անարդար որոշում VI, 264
Անբախտ վաճառականներ II, 92, 360
Անբան Հուռին V, 226
Անբուն Կըկուն II, 198, 424
Անգին քարը V, 319, 705
Անգիտակից թշնամիներ VII, 108
Անդարձ ճամփորդներ I, 157, 462
Անդրանիկը և Ղարաքիլիսան VII, 364
Անեկդոտներ Լոռվա կյանքից V, 580
Աներևույթ թագավորությունը V, 406, 703
Անիծած հարսը II, 107, 373
Անխելք մարդը V, 167
Անկեղծ չենք VI, 150
Անհաղթ աքլորը V, 214
Անձուկ — Ֆ. Շիլլեր II, 252, 464
Անմահությանը I, 209, 475
Անմիտ ու տգեղ մրցանակ VI, 361
Անպետքն ու պետքականը VII, 472
Անտառի տնակը V, 357
Անտեղի ու անպետք միջոց VII, 24
«Անցավ հին տարին, կանցնի և նորը…» I, 39
«Անց կացա՜ն…» II, 7
Անցնենք տոնին VI, 304
Անուշ III, 79, 247
Անուշ ընկեր I, 382
Անուշի ալբոմից I, 289, 485
«Աշխենիկին՝ իր հայրիկը…» I, 403
«Աշնան ամպին ու զամպին…» II, 32, 335
Աշնան վերջը I, 218
Աշուն II, 298, 471
«Աշուրա» V, 562
Ապաշավանք VII, 147
Առայժմ VII, 428
Առաջին ձյունը II, 289
Առավոտ I, 112, 448
Առավոտ I, 240, 480 
«Առատ, անհատ՝ Աստծու նըման միշտ տեղալուց հոգնել 
                      եմ ես…» II, 47, 340
«Առատ կըլնի կինը արդ…» II, 68
«Ասի. «Հենց լոկ էս աճյունն է ու անունը, որ ունեմ…» II, 52, 344 
«Աստեղային երազների աշխարհքներում լուսակաթ…» II, 53, 345
Աստծո սպառնալիքը I, 195, 470 
«Աստծու բանտն են տաճարները—աշխարհքներում բովանդակ…» II, 56, 349
Աստղերի խաղը VII, 214
Աստղերի հետ I, 99, 445
Աստղերից իջած կինը V, 294, 704
«Ասք Իգորի արշավանքի մասին» IV, 208 
Ավանդութիւն II, 184
«Ավելի արդար բողոք չի կարող լինել» VIII, 463 
Ավելի վատ VII, 34
Ավերակների ու դիակների աշխարհում VII, 439, 577
Ավերակում I, 248 
«Ատելուս համար․․․» I, 135 
«Ատում եմ քաղաքը՝ դատարկ ու շքեղ․․․ II, 84 
«Ատում եմ քեզ և քո գահը․․․» — Ա. Պուշկին II, 254 
Արագիլ I, 227, 478
Արգելքներ VI, 50 
Արծիվը V, 160 
Արծիվը ու Կաղնին II, 110, 377
Արձան Խաչատուր Աբովյանին VI, 337 
«Արյունալի աղետներով, աղմուկներով ահարկու․․․» II, 49, 341
Արջաորս V, 60, 602
Արջն ու պառավը V, 573 
Արտավազդ V, 547 
Արտուտի երգը II, 152, 395
Արտուտիկ I, 237 
Արուսյակ I, 425, 512
Արփենիկի ալբոմից I, 292, 486
Արփենիկին I, 291 
«Արևելքի եդեմներին իջավ պայծառ իրիկուն…» II, 36, 336
Արևելքրի նոր դարագլուխը VII, 272 
Արևելքից Արևմուտք VI, 333 
Արև և Լուսին II, 97, 365
Ափսո՜ս․․․ I, 180, 
«Ափսո՜ս, որ չես տեսնում բընավ…» I, 418, II, 69
Արերմանի դաշտերում-Ա. Միցկևիչ II, 248 
Աքիլլես — Վ. ժուկովսկի IV, 109, 475
Աքլարն ու աղվեսը V, 664

Բայրընին I, 153 
«Բանակռիվը մամուլի մեջ» VII, 539 
«Բանաստեղծը ծերացել Է․․․» I, 111, 448
«Բանտի օրագիր» VIII, 325 
Բարեգործություն V, 473 
Բարեկենդանը V, 218 
«Բարի գիշեր» — Շելլի II, 236 
«Բարի երթի խոսք» VII, 452 
«Բարի իրիկուն, վշտալի մայրեր․․․» I, 413 
Բարձրաքաշ Ա. Գրիգորի վանքը VI, 93 
«Բարձր Է հընոց աշխարհքն Հայոց ու Մասիսը երկնազետ…» II, 54, 345
Բարձրից I, 281
Բարոյական օրենք VI, 305
Բարոն Մյունխհաուզենի զարմանալի արկածները V, 151
Բացատրություն VII, 218
Բա՞ց թե գաղտնի VIII, 502
«Բացման խոսք Հայ գրողների ընկերության երեկույթին VII, 106
Բաց նամակ պ«արոն» Հ. Առաքելյանին VI, 284
Բաց նամակ «Тифлисский» листок թերթի խմբագիր 
             պ«արոն» Ալ. Քիշմիշյանին VII, 82
«Բերանն արնոտ մարդակերը էն անբան…» II, 34, 335
Բզեզի դպրոցը II, 307
«Բոլորն հանգել են —ոչ մեկը չըկան…» I, 409
Բողոքի դեմ VI, 184
Բորչալվում VI, 27

Գաբո բիձու շերամապահությունը V, 67, 608
«Գամառ Քաթիպայի մասին. I» VII, 531
«Գամառ Քաթիպայի մասին. II» VII, 532
Գանգատ V, 464
Գառնիկ ախպեր II, 129, 388
Գարնան առավոտ I, 243, 481
Գարնան հիշողություն I, 167, 465
Գարնան հրավեր I, 258
Գարուն —Ի. Ճավճավաձե II, 261
Գաղթականի երգը I, 156, 461
Գավառական երեկույթներ VI, 302
Գելը V, 105, 615
«Գեղարվեստը հայրենիք ունի» VII, 548
Գեղեցկուհի Վասիլիսան V, 302, 704
Գեղջուկի մտածմունքը–—Ա.Կոլցով II, 249, 462
Գետակը I, 244
«Գերեզմաններում վաղուց հանգչում են…» I, 345, 497
Գերության մեջ I, 285, 484
Գիշեր I, 76, 442
Գիշերային առաջին աստղի դիմաց I, 56, 438
«Գիշերր բազմեց լեռների վրա…» I, 343 
Գիքորը V, 37, 591
«Գյուղական ուսումնարանների առիթով» VI, 413 
Գնանք VII, 398
Գործի ասպարեզը VI, 378
Գործի ենք անցնում VII, 314
Գործն սկսված է VI, 414
Գործք հարանց (իմ գիտեցածը) VIII, 7
Գորտը V, 352, 705
Գրագիր Մուզան III, 149
Գրադարանս I, 290, 485
Գրազը V, 79
Գրականական «մազանդա» I, 171
Գրական երեկոներ VII, 280
«Գրական լեզվի մասին» VI, 397
Գրական նկատողություններ VII, 245
Գրականությանը ազգային պաշտպանություն պետք է լինի VII, 232
Գրական ֆոնդ VI, 338
«Գր. Արծրունու մասին » VII, 537
«Գրիբոյեդովի» մասին VII, 539
Գրիչ II, 288
Գրողի բողոքը VI, 131
Գրողի կյանքից V, 560
Գրողի նամակները VI, 408
Գութան I, 228, 479
Գութանի երգը I, 26, 433

Դառնացած ժողովուրդ VI, 222
Դասագրքերի բարեփոխության խնդիրը VII, 87
«Դասախոսություն Սայաթ-Նովայի մասին» VII, 529
Դատապարտում ենք VI, 258
Դարամիջի ժամին I, 190, 470
Դարձ III, 143
«Դարձյալ Խաչատուր Աբովյանի արձանի մասին» VIII, 466
Դարձյալ նրանց I, 58, 439
Դդում VII, 211
Դեպի անհունը III, 111, 355
Դեպի դատարան VI, 288
Դեպի հայրենիք V, 427
Դեպի մեծ կյանքը VII, 170
«Դեռ անհիշելի վաղ մանկությունից…» I, 66
Դեռ համարձակվում է խոսել և շարունակում է խաբել VIII, 494
Դերասան Ադամյանի մահը I, 98
Дерзкий грабёж близ Аджикенда VI, 99
Դեցիմ Լաբերիոս II, 230, 456
Դժար տարի I, 239
Դժբախտ աստղի տակ ծնված մարդը VI, 478
Դժոխքի հանդեպ I, 284, 484
Դիմում հայ ժողովրդին VII, 365
«Դիտողություններ լեզվի մասին» VIII, 434
Դոկումենտները VII, 126
Դպրոց և գրականություն VII, 50,
«Դու գընում ես Անդարձ ճամփան…» I, 408, 510 
«Դու մի անհայտ Բանաստեղծ ես, չըտեսնրված մինչ 
                   էսօր…» II, 37, 336 
«Դու մի ճարպիկ մաքսանենգ ես, լոկ ճամփորդ ես 
                   ձևանում…» II, 83, 351 
«Դու քո ճամփե՛ն գընա, քույրի՛կ…» I, 196, 471 
Դ. Օվսյանիկո—Կուլիկովսկու «Պոեզիայի առաջացման ու զարգացման 
       լեզվաբան ական տեսությունը» 
                   աշխատությունից VIII, 523

Եդեմական ծաղիկը V, 221, 688
«Եզրափակման խոսք» VII, 545 
«Եզրափակման խոսք Հայ գրողների ընկերության աոաջին 
                   երեկույթին» VI, 391
«Եթե գիտենաս իմ ցավը, հոգիս…» I, 344, 497
«Եթե իմ վերջին հայացքը մնա…» I, 47
«Եթե իրավ է, որ գիշերները…» Ա. Պուշկին II, 229, 455
«Եթե մի պատվավոր ընտանիքում…» VIII, 465
«Ելույթ Հայ գրողների ընկերության երեկույթին» VI, 540
Ելքը VI, 226
Ելքը VII, 367
Եղնիկի տերը V, 612
«Եղնիկն ու կրիան» V, 563
Եղջերուի մահը V, 58
Եղջերուն V, 84, 611
«Ես ասացի. «Դու ծաղկում ես…» I, 147, 457
«Ես երբեք ինձ սոցիալիստ չեմ անվանած» VIII, 451
«Ես նայում եմ. իմ առջև…» I, 39
«Ես շընչում եմ միշտ կենդանի Աստծու շունչը 
                ամենուր…» II, 48, 341
Еще о разбое близ Аджикенда VI, 102
«Ես չեմ ուզում մարգ իմանա…» — Մ. Լերմոնտով II, 233
«Ես պատվեր ունեմ…» I, 384, 506
«Ես սիրել եմ վարդը տըժգույն…» I, 113, 448
«Ես վիշտ ունեմ բերած երկրից հայրենի…» I, 348, 499
«Ես ուզում եմ սեր երգել…» I, 328
«Ես քո լեղվով եմ ուզում քեզ սիրեի..» I, 381, 506
«Ե՛տ եկեք…» II, 16
«Ե՛տ չեկա՜վ… II, 10, 331
Երազ I, 109 
Երազը իմ կյանքում VIII, 429 
Երազից հիշողություններ, հինգ տարի երազում V, 565 
«Երազում ըս մի մաքի…» II, 22, 333
«Երանի՜ Ձեզ, իմ երիտասարդ բարեկամ» VIII, 453 
«Երանի նըրան, ով որ քընեած…» I, 155, 461
«երանություն էր խոստացել հույսս ինձ…» I, 35 
«Երբ գիշերային…» I, 105 
«Երբ ես տխուր, հուսահատ…» I, 43, 437
«Երբ թույլ եք տալիս, որ ձեր ալբոմում…» I, 356 
«Երբ խոսում էիր, պատմում էիր ինձ…» I, 100, 446
«երբ որ կանցնի ձմեռն սաստիկ…» I, 317 
«Երբ. տեսնում եմ, մարդ տակավին…» I, 93 
«Երգիծական մանրապատումներ» V, 498, 717
Երգչին I, 71 
Երգչի վրեժը I, 84 
Երեխի նման I, 417, 511
Երեկվան պատմությունը և այսօրվան իրականությունը VI, 362 
Երեք արջի հեքիաթը V, 422 
«Երեք խելոք մի հին տաշտով…» II, 296 
Երկաթուղու շինությունը V, 54, 594
Երկար գիշերներ I, 164, 464
«Երկար, երկար ման եկա…» I, 297 
Երկինք ու երկիր II, 105, 371
Երկու արշավանք II, 190, 421
երկու բառ հայոց էպոսից VII, 251 
«Երկու քարի արանքում…» II, 12 
Երկու հայր V, 69, 609
Երկու, հոգի I, 259 
Երկու մեծ թիֆլիսեցիներ VII, 27 
«Երկու շիրիմ իրար կից…» II, 30, 334
Երկու սև ամպ I, 151, 459
«Երնեկ էսպես՝ անվերջ քեզ հետ — իմ կյանքի հետ 
                     լինեի…» II, 45, 339
«Երնեկ թիթեռ ես լինեի…» I, 184 
Երրորդ զարկը VII, 158 
Երևանի առումը և հայոց պատմությունը VIII, 155 
Երևանի կռիվը և Խ. Աբովյանի «Վերք Հայաստանին» իբրև 
                     պատմություն VIII, 97 

[Զայրույթի] պատճառը VI, 428 
Զատկի առիթով VII, 48
Զարհուրելի սեր և հարգանք VI, 458
Զարմանալի աշուղը V, 347
Զգաստություն VII, 163
Զգույշ պետք է լինել VI, 310
Զի Աստուած ընդ մեզ է… II, 195, 423
«Զինվորագրվել են» VII, 486
«Զվարթ երամով դուք եկաք ինձ մոտ…» I, 306, 489
«Զուր եմ փախչում, ինձ խաբում…» II, 18, 333
Էլեգիա — Ի. Ճավճավաձե II, 260, 465
«Էլ չեմ կարող գրել «ձեռաց»…» I, 370
Экспромт I, 419, 512
«Է՛հ, ո՞վ գիտի, մենք ապիկար…» I, 241
«Է՛յ, գիժ ջահելներ, վառ֊վառ ծաղիկներ…» I, 375, 504
«Էնքան եկան, անցկացան…» II, 77
«Էնքան շատ են ցավերն, ավերն իմ սրտում…» II, 62, 347 
Էջմիածնի ցավը VI, 266
«Էս, էդ, էն֊ի մասին» VI, 470
Էս էն է II, 304
«— Էս է, որ կա… ճիշտ ես ասում, թասըդ բե՛ր…» II, 63, 348
Էսպես չի մնա II, 149, 395
Էսօրվան ժողովի առիթով VII, 315
Էքսպրոմտ I, 361
«Էքսպրոմտ» I, 396, 507
Ընդդիմախոսություն VI, 84
Ընդդիմախոսություն VI, 115
Ընդհանուր կամավոր տուրք VII, 397
Ընդհանուր ուսուցչական խնդիրը VI, 232
«Ընդունիր, իմ քույր…» I, 339,
Ընկերիս I, 198, 472
Ընտրելիները VIII, 482
Ընտրյալը I, 216, 476
Թագավորն ու չարչին II, 180, 415
Թամար թագուհու վիշտը V, 577
Թանկագին քարեր VII, 210
Թանկ մարդու հիշատակին VII, 178
Թարգմ«անությունները» և հրատարակությունները մեզանում VII, 459 
«Թափառելով Բորժոմ֊պարկում…» I, 392
Թափառի՛ր — Հ. Հայնե II, 240 
Թե ինչպես իմ «Անբախտ վաճառականները» դարձավ 
                  американская… VI, 198, 513
Թե ինչ ուղարկեց թուրքի սուլթանը Մոսկովի ցարի 
                 ընծաների փոխարեն IV, 179, 513
Թե լինեի անապատում... — Բյորնս II, 281, 469
Թե հարևանները ինչպես կտրեցին Կիրակոս բիձու դողը V, 613
«Թե հոգնել ես հաղթահարված…» I, 104, 447
«Թեպետև բախտը մեզ շատ հարվածեց…» I, 264
«Թըվում է հար, թե անցյալըս ու ապագաս տեսած կամ…» II, 78, 350
«Թ. Թորամանյանի դասախոսության առթիվ» VII, 124
Թիֆլիսի թեմական ժողովը VI, 248
Թմկաբերդի առումը IV, 45, 292
Թյուրիմացության մութի մեջ VI, 168
Թյուրիմացության պատճառով VI, 152
«Թող փչե քամին» երգի եղանակավ I, 320, 494
Թորամանյանի «թնդանոթները» VII, 136
Թռլոնն ու մուկը II, 192, 421
Թռչունի մտածմունքը II, 297, 471
«Թումանյանի առաջարկը» VI, 539
«Թումանյանի հայտարարությունը» VI, 540
(Թուրքերենից) II, 327
«Ժամանակն անվերջ, տիեզերքն անհուն…» I, 215, 476

«Ժողովում նա վեր է կենում» V, 561
«Ժողովուրդների փոխազդեցությունների մասին» VII, 496
Ժպտուն աչքեր I, 148, 457
Իգիթ Հակոբից V, 469
Իղձ — Մ. Լերմոնտով II, 227, 455
Իմ Արփիկին I, 416, 511
Իմ երգը I, 298, 487
«Իմ Երևան գալու առիթով...» VII, 509
Իմ ընկեր Նեսոն V, 142, 650
«Իմ Թամարիկին…» I, 421
«Ի միջի այլոց» VIII, 468
«Իմ ծիտիկը դու հերվան…» II, 70
«Իմ կընունքին երկինքը՝ ժամ, արևը՝ ջահ սըրբազան…» II, 58, 346
Իմ հաշիվը հրատ«արակչական» ընկ«երության» հետ VI, 88
Իմ պատասխանը Լևան Կիպիանուն VII, 389
Իմ պատասխանն ու հարցը պ«արոն» Գևորգ Հովսեփյանին VII, 80
«Իմ սիրեքի Ասլան-ապեր...» I, 367
«Իմ սո՛ւր, արթուն ականջում…» II, 27
«Ինձ մի՛ խընդրիր, ես չեմ երգի…» I, 115, 449
Ինեսին — Բայրոն IV, 129, 492
«Ինչ դալուկ ես քու երկրի պես ու սըգավոր դու էսօր…» II, 86, 362
Ի՞նչ են ասում… VII, 260 
«Ի՜նչ ես թըռչում, խև֊դև սիրտ…» II, 26 
«Ի՞նչ ես կատաղել անմեղ արարքից…» I, 38 
«Ինչ է բույրը ծաղիկի…» I, 374 
«Ինչ էլ բաշխեն…» I, 423 
«Ի՛նչ իմանաս ըստեղծողի գաղտնիքները անմեկին…» II, 43 
Ի՜նչ լավն էին, ինչ թարմ էին վարդերը… V, 156 
«Ինչ կա երկընքից բարձըր ու ազատ…» II, 327, 488
«Ինչ կարող է տալ մի պոետ…» I, 394 
«Ինչպես հաղորդում են էջմիածնիցի VIII, 504 
«Ի՜չպես սրտալի, ի՜նչպես կաթոգին…» I, 189, 470
«Ինչո՞ւ ես տխուր…» I, 318 
«Ինչո՞ւ էդպես ինձ մոռացար…» I, 188, 469
«Ինչքան ցավ եմ տեսեք ես…» II, 21, 333
«Ինքնակենսագրական նոթեր» VIII, 415 
«Ինքնակենսագրություն» VI, 142 
«Ի պատասխան Ստ. Զորյանի ողջույնի խոսքինի VII, 384 
«Ի սկզանե էր բանն» V, 563 
Իսրայել I, 72, 
Իրական քայլեր VIII, 463 
«Իրենց վաղանց կյանքի կեսին…» I, 420 
Իրիկուն II, 286 
«Իր սիրելի Մըխիթարին…» I, 395

Լեզվական փոխառությունները VI, 199, 
Լեզուն կտրած ծիտիկը V, 267
«Lեոյի «Ստեփանոս Նազարյանց» աշխատության առթիվ»  VI, 415
Լեռների հովիվը V, 34 
«Լերանց շարքերը…» — Վ․ Գյոթե II, 282, 469
«Լինե՜ր հեռու մի անկյուն…» II, 28, 334
Լողվոր — Ֆ. Շիլլեր II, 316, 478
Լյուսին — Ալֆրեդ դը Մյուսե II, 270 
«Լ. Ն. Տոլստոյի մահվան առթիվ» VI, 260 
«Լոռեցիների անունից» VI, 145 
«Լոռեցիների կոչը VI, 148 
Լոռեցիներ, իմ քաջ հայրենակիցներ VII, 354
Լոռեցի Սաքոն II, 15, 171
Լոռու ձորում IV, 216
Լոռուց VI, 147
Լսենք ու պաշտպանենք VII, 137
«Լսո՞ւմ ես դու էլ, թե ինչ են խոսում…» I, 121
Լուսաբացին I, 221
Լուսավորչի կանթեղը II, 127, 387
Լուսերեսն ու Վարդերեսը V, 327
«Լուսը լուսին քո ժպիտն է իմ երեսին ճառագում…» II, 46, 339
Լև Տոլստոյ VI, 262
Խ. Աբովյանի «Վերք Հայաստանին» և ռուսաց զինվորական 
              տարեգրությունը   VIII, 116
Խաբված աղջիկ V, 476
«Խայամն ասավ իր սիրուհուն. «Ոտըդ ըզգույշ դիր հողին…» II, 44, 338
Խավարի մեջ V, 521
Խելոքն ու հիմարը V, 191, 668
Խեղճ Ադամյան I, 97, 445
Խիղճը V, 566
«Խղճալի՜ մարդ, տոգորված…» I, 82
Խղճահարության աղբյուրը V, 570
Խնոցի VII, 101
Խոշոր հայը VII, 101
Խոսող ձուկը V, 186, 666
Խոստովանություն I, 101
Խոստովանք I, 406
«Խոսք արտասանված Շեքսպիրի մահվան 300-ամյակի առիթով» VII, 231
«Խոսք Ի. Պ. Նակաշիձեին» VII, 299
«Խոսք իր ծննդյան 50֊ամյակին նվիրված երեկույթում» VII, 554
«Խոսք իր հիսնամյա հոբելյանի առիթով» VII, 383
«Խոսք Ծերենցի մասին» VII, 62 
«Խոսք հայ գրողների և «Մշակի» հարաբերությունների մասին» VII, 535
«Խոսք Հայկազյան ընկերության հիմնադիր Ժողովում» VII, 550
«Խոսք հայ որբերին» VII, 554
«Խոսք մատաղ սերնդին» VII, 385
«Խոսք պատանի գրասերներին» VII, 30
«Խոսք սկսնակ բանաստեղծներին» VII, 300
«Խոսք Վ. Բրյուսովի դասախոսության առթիվ» VII, 214, 567
«Խոսք Րաֆֆու գերեզմանի վրա» VII, 55
Խորենացու «Տենչայր Սաթենիկ» հատվածի առթիվ VI, 18
Խորհրդածություն I, 151
Խորհրդածություն հայկական հարցի վերա I, 261
Խորհրդավոր ծերունին V, 65, 608
Խորհրդավոր մեռելը I, 204, 473
«Խրախուսողները» V, 451, 715
Խրիմյան Հայրիկի օրերից մինը V, 71, 609
Խրիմյան և Իզմիրլյան VI, 268
Խրճիթում I, 143, 455
Ծագումն I, 233, 479
Ծաղիկները II, 295
Ծաղիկների երգը II, 172, 403
Ծաղիկ փերին V, 572
«Ծեր, անատամ փիլիսոփի բերնի պես…» II, 322, 485
Ծիծաղելի վայնասուն VIII, 480
Ծիտը I, 229
Ծիտը V, 176, 664
Ծիտիկի օրորքը II, 290, 470
Ծղրիդը V, 127, 621
«Ծով է իմ վիշտն, անափ ու խոր…» II, 13
Ծովի երգը ֊ Ալ. Բլոկ II. 283, 470
Ծույլ աղջիկը I, 225
Կաթողիկոսական ընտրելիները VI, 339
Կայի երգը I, 238
Կալի երգը (լոռեցոնց) I, 42
Կախարդի քսակը V, 313, 705
Կաղնի IV, 217
Կանանչ ախպեր I, 224
Կանչ I, 85, 443
«Կանցնեն օրերն, Անուշ ջան…» I, 295
Կաչաղակների ծագումը II, 188, 420
Կասկած I, 117, 449
Կարելին և ցանկալին VII, 462
«Կար ժամանակ—մռայլ ու մութ անմատչելի ամրոցներում…» II, 323
«Կարծես թե քիչ էր, ինչ որ արեցին…» I, 357
Կարճ ու գեղեցիկ ճանապարհը VII, 296
Կարմիր ծաղիկը V, 394, 708
Կարմիր վարդը — Լի-Թայ-Պո II, 324, 486
Կարմրիկը V, 373 
Կարևոր հույսն ու դարևոր ճանապարհը VII, 433 
Կացին ախպեր V, 184, 665
Կաքավի գովքը I, 214, 475
Կաքավի ողբը I, 254, 482
«Կգան, կանցնեն շատ֊շատ ամիս ու տարի…» I, 192 
Կեղտոտ մամուլ VI, 208 
«Կըլթացնում են, արտորում…» II, 33, 335
Կիկոսի մահը V, 246, 697
Կինն ու մահմեդական պետությունների անկումը VII, 172 
«Կյանքըս արի հըրապարակ, ոտքի կոխան ամենքի...» II, 57, 346
«Կյանքից հարբած անցավոր…» II, 15 
«Կյանքն ահա…» II, 74 
«Կյանք և գրականություն» VI, 531 
«Կնոջ ստեղծագործական կարողության մասինի» VII, 540 
Կոչ VI, 379 
Կովկասի Հայոց գրական ընկերությունն ու իր քննադատները VI, 380 
Կովկասի մեծ որդեգիրը VII, 149 
Կովկասյան Էնցիկլոպեդիան VII, 144 
Կորած ցնորքներ I, 185, 467
«Կորցըրել եմ, ո՞ւր գըտնեմ…» II, 42 
Կորուստից հետո I, 94 
Կռնատ աղջիկը V, 202, 671
Կռունկներ I, 226 
Կտակ I, 181 
«Կտակը » V, 503 
«Կուզեի հալվել, ձուլվել իմ երգին…» — Ամմար II, 255, 465
Կումիկների ողբը II, 319, 483
Կույր աշուղը I, 219, 477
Կույրերի կարծիքը II, 303 
«Կուրծքս երբեմն եռ Է գալիս և հուզվում…» I, 78, 443
Հազարան Բըլբուլ IV, 81, 308
1901-ի տարեմուտին I, 387 
Հազար տարով, հազար դարով առաջ թե ետ, ի՜նչ կա որ... » II, 51, 342
Հաղթական ամբոխը V, 490 
Համազգային տոնը և «Մշակի» «Շ»֊երը VII, 78 
Համաշխարհային գրական տոնը VII, 223 
Համերգ I, 70, 442
«Համլետի» չարչարանքի շաբաթը Թիֆիսում VI, 186 
«Համլետ» , ողբերգություն Շեքսպիրի։ Անգլիերենից թարգմանեց 
                 Հովհաննես խան Մասեհյան VI, 53
«Համլիկ» V, 548
Համլիկի աղոթքը V, 150, 653
Հայագիտության ազգային ֆոնդը VI, 356, 514
Հայաստանը պետք է խոսի VII, 323
«Հայաստանի անկախության մասին» VIII, 451
Հայաստանի օգնության կոմիտե VII, 411
Հայաստանի օգնության կոմիտեի ընդհանուր ժողովին VII, 523
Հայաստանի օգնության կոմիտեի հայտարարությունները VII, 416
Հայաստանի օգնության կոմիտեների առիթով VII, 414
Հայավաթի երգը — Հ. Լոնգֆելո IV, 155, 510
Հայատառ թուրքերենը VI, 191
«Հայ գրական լեզվի հարցի շուրջը» VII 544
«Հայ գրականության վիճակը» VII, 396
Հայ գրողների ընկերության կոչը VII, 166, 567 
«Հայ գրողների կովկասյան ընկերությանը անդամագրվելու մասին» VI, 538
Հայ գրողներին VI, 286
«Հայ երաժշտության մասին». VII, 298
Հայերեն գավառական բառարան VII, 330, 569
Հայերեն չգիտեն VI, 226 
««Հայերի արտագաղթը և սրա պատճառները» դասախոսության առթիվ» VII, 533 
«Հայերի տեղահանությունների և հայ–վրացական հարաբերությունների 
                      մասին» VII, 498
«Հայ–թուրքական հարաբերությունների մասին» VII, 562
Հայ ժողովրդի կապը Գերմանիայի հետ VII, 356
«Հայ Ժողովուրդը հեղափոխական» VI, 242
Հայի զարմանքը I, 160
Հայի ոգին VI, 193
Հայի տրտունջը I, 162
Հայի ցավը I, 169
Հայկազյան ընկերությունը VII, 324
Հայկական առածներ VII, 213
Հայկական առածների երկրորդ խաղի բացատրությունը VII, 216
Հայկական բանակը IV, 219
Հայկական էպոսի բառարանից VIII, 254
Հայկական հանելուկների խաղի բացատրությունը VII, 212
Հայկական հարցն ու իր լուծումը VII, 8
Հայ հեղինակի իրավունքը VII, 111
Հայոց ազգագրական ընկեր«ության» քարտուղարի և նրա վարմունքի 
                       առիթով VII, 39
«Հե՜յ ագահ մարդ, հե՜յ անգոհ մարդ, միտքըդ երկար, 
                 կյանքըդ կարճ…» II, 38, 337
«Հե՛յ, ափսոս էջեր…» I, 358 
«Հե՜յ, Գրիշա, իմ լուսախպեր, ալեկոծվեց կյանքն էսպես…» II, 85
«Հե՜յ ճամփանե՛ր, ճամփանե՜ր…» II, 64, 348
Հենզելն ու Գրետելը V, 363
«Հենրիկ Սենկևիչի հիշատակին» VII, 299
«Հեռո՜ւ, հեռու կըթըոցրնեմ» — Հ.Հայնե II, 268
Հետաձգել և միասին տոնել VI, 367
«Հետներն առած պատգամ ու թուղթ…» I, 399, 508
[Հետո] Մենք ու մերոնք VII, 447
«Հիմի բացե՜լ են հանդես…» II, 9, 331
Հիմնավոր մեղադրանք VI, 297
«Հին աշխարհքը ամեն օր…» II, 17, 332
Հին խնդիրը VI, 351
Հին խոսքը VII, 159
Հին կռիվը IV, 59, 301
Հին ցավը VIII, 460
Հին օրհնություն I, 28, 436
Հիշի՜ր… I, 114, 449
Հիշողություն հայրենիքից I, 61, 441
Հիշողություններ էջմիածնի որբանոցից VII, 179
Հիվանդ եմ, մայրի՛կ – Հիմենս II, 251, 463
Հիրավի Աղայանը մեռավ VII, 410
Հ. Ղ․ Ալիշանի հիշատակին I, 193
Հնդկական վեդաներից II, 320, 483
Հոբելյանների դեմ VI, 172, 512
Հոգեհան II, 118
Հոգեհանգիստ I, 279 , 483
«Հոգիս՝ տանը հաստատվել․․․» II, 24, 334
«Հոգուս հատոր…» I, 24, 433
«Հոսի՛ր, արտասուքս անկեղծ տխրության…» I, 137, 453
«Հովիտի» Կատոնին VI, 349
«Հովիտի» Ս. Հ.֊ի քննադատականի առիթով VII, 52
Հովհաննես թագավոր V, 552
«Հովհ. Թումանյանի զեկուցումը» VIII, 248
«Հովհ. Թումանյանի խոսքը «Պատվո թեյասեղանին»» VII, 561
«Հովհ. Հովհաննիսյանի մասին» VII, 527
Հովվի հրաժեշտը — Ֆ. Շիլլեր II, 263, 466
Հսկայի ազատությունը VII, 317
Հսկան II, 143, 393
Հրաժեշտ I, 96 
Հրապարակական զրույց «Kaвкaзск«ое» слово» թերթի պ. 
                      խմբագրի հետ VII, 459 
Հրապարակական հարց VIII, 433 
Հրավեր Հայ գրողների կովկասյան ընկերության վարչությունից VII, 98
Հրավիրելու իրավունք չկա VI, 386
Հրատարակչական ընկերության «լոտոն» VI, 49
«Հրացաններ են ճայթում սրտիս մեջ…» I, 411, 510
Հրեշավոր երևույթ VII, 92
Հրեշտակ — Մ. Լերմոնտով II, 238
Հրեշտակը V, 506
Հույս I, 355, 501
«Հուսահատությունը տիրել է կյանքին…» I, 95, 445
Ձախորղ Փանոսի հեքիաթը V, 250, 701
«Ձեռաց» I, 271 483
Ձեր անունն են շահագործում VIII, 486
Ձմեռվա իրիկունը—Ա. Պուշկին II, 264, 466
Ձոն VII, 368
Ձևն ու հոգին VI, 177
Ղ. Աղայանի «Անահիտը» VI, 367
Ղ. Աղայանի երկերը VI, 350
Ղ. Աղայանց VI, 135
Ղարիբ եղբայրներ VI, 418
Ճախարակ I, 234
Ճամփորդները V, 182, 664 
Ճեմարանի և թեմական դպրոցների մասին Գր. Չալխուշյանի 
                    առաջարկը VI, 289
Ճերմակ օձը V, 388
Ճնճղուկներ 1, 231
Ճշմարտությունը վերականգնելու համար VII, 518, 579
Մահից հետո VII, 33
Մամուլ VI, 400
Մայրը — Ն. նեկրասով II, 237
Մայրը V, 74, 610
«Մայրըդ էն օրն ասում էր ինձ…» I, 293
Մանկություն I, 40
Մանուկներին ֊ Լոնգֆելլո II, 256, 465
Մանուկն ու ջուրը I, 257
«Մանուկ օրից սար ու ձորին ես մնացի մոտ ընկեր…» II, 79 
Մանֆրեդ—Բայրոն IV, 197 
Մարգարե I, 53 
Մարդակերի աղջիկն ու խորհրդավոր վարպետը V, 269 
Մարդու ճակատագիրը—Կոնֆուցիոս II, 326, 487
Մարկոն ռամազանին գինի է խմում IV, 184, 513
Մարկոն վար է անում IV, 195, 514
Մարկոն վերացնում է պսակի հարկը VI, 188. 513
Մարշ I, 341 
Մարոն III, 7, 161
Մարտ II, 294 
Մեծերից հետո VI, 272 
Մեծ խնդիր VI, 202 
«Մեծ մոլորեցնողը և ծանր հանցավորը» VI, 340 
«Մեծ որդին V, 546 
Մեծ պատերազմից հետո I, 422 
Մեծ տարբերություններից VII, 493 
Մեծ տոնը և հայ ուսուցիչն ու գրողը VII, 95 
Մեծ ցավը VI, 174 
Մեծ և անմահ VI, 308 
«Մեկը բարի, թախծոտ ու հեզ…» I, 410 
1 հունվարի I, 363 
Մեհրի III, 35, 236
Մենակ աղջիկը V, 508, 718
Մենակության ոգին V, 495 
«Մենք փառքեր ունենք թաղված հողի տակ…» I, 211 
«Մեռա՜ն, մեռա՜ն… Եվ ահա» II, 35, 936
«Մեռավ իմ մուսան… սակավ ժամանակ…» — Ս. Նադսոն II, 239, 458
Մեր ազգային վիպասան Պերճ Պռոշյանցին՝ իր քառասնամյակին I, 178 
«Մեր գանձերը միշտ կան առատ…» II, 76, 349
Մեր գրական վարք ու բարքից VI, 113 
Մերժած օրենք III, 51 
Մերժվածը– Մա֊Խուանգ֊Թունգ II, 325, 487
«Մեր կյանքը—կարճ մի վերելք…» II, 81, 350
Մեր կյանքի հիմնական խնդիրը VII, 394 
«Մեր կյանքում ասպարեզներ կան» VIII, 467 
Մեր համազգային հոբելյանը և դպրոցն ու գրականությունը VII, 94 
Մեր հրատարակչական ընկերությունները VI, 242 
Մեր մամուլն ու իր ընթերցողը VI, 246 
Մեր նախորդներին I, 205
Մեր նախորդ շրջանի բանաստեղծները VI, 121 
Մեր նախորդ շրջանի բանաստեղծները VIII, 26 
«Մեր սիրելի հայր Ճուղուրով…» I, 385, 506
Մեր սրբազան հովիտները VII, 161 
Մեր ուխտը I, 201, 473
«Մընաս բարով, ուղտ բարեկամ…» I, 393 
«Մընացել Է բերդը մեզ…» II, 23 
Մժղուկը V, 147, 650
«[Միամիտ] ընկե՛ր, դու մի՛ զարմանար…» I, 342, 496
Միամիտներին I, 59 
«Մի անհայտ պոեմի սկիզբը» III, 157 
Մի ավանդություն VI, 7 
Մի «բացատրության» առիթով VII, 155 
Մի բացատրություն VII, 23 
Մի բաց նամակ ամենքին II, 301, 472
«Մի երգ կա մանկուց, մի երգ կա մանկուց…» 
                — Ռյուկերտ II, 267, 468
Մի երկու խոսք սերբ ժողովրդ«ական» էպոսի մասին VII, 270 
Մի երկու խորհուրդ բարեգործական խորհրդին VII, 249 
Մի երկու խորհուրդ մեր գավառական մամուլին VI, 181 
Մի երկու վկայություն VII, 181 
Մի զարմանալի վարչության անդամ VII, 36 
Մի՞թե դժվար Է VII, 7 
Մի՞թե չեն կարող վերադառնալ VII, 54 
Մի կաթիլ մեղրը II, 159, 402
«…Մի հայ ժողովուրդ» VII, 481 
Մի հառաչանք I, 149, 458
«Մի հավք զարկի ես մի օր…» II, 29 
Մի նոր խարդախություն VIII, 471 
«Մինչև Էսօր իմ օրում…» II, 67 
Միշկեն V, 483 
«Մի որոնիր մի ժամանակ…» I, 49, 438
Մի պայծառ շիրիմ VII, 139 
Մի քանի ենթադրություններ VII, 474 
Մի քանի խոսք VII, 161 
Մծիրի — Մ. Լերմոնտով IV, 131, 498
Մ. Նալբանդյանի հիշատակին VII, 226 
Մնաս բարյավ — Բայրոն II, 310, 472
««Մշակը» Պոլսի «ժամանակից»» VIII, 501 
««Մշակի» խմբագիրնեբր զարմացեք են…» VIII, 485 
«Մշակի» խմբագրությանը VI, 287 
«Մշակի» հանգստության համար VII, 47 
«Մշակի» պ«արոն» Գ. Վ.֊ին VI, 197
Մոխրոտը V, 378
Մոծակն ու Մրջյունը II, 176, 414
«Մողնու ծխականին» VI, 209
Մոճոռյանց Պետրոս. «Բանաստեղծություններ» VI, 13
Մոռացված սեր I, 127
Մոռացված վարդեր I, 168
Моск«овские» ведомости-ին VI, 473, 517 
Մոտիկ հարևանը և հեռու բարեկամը VII, 505
Մոտիկ հարևաններն ու հեռու բարեկամները VII, 506
Մտորմունք Քըռի ափին — Ն. Բարաթաշվիլի II, 280
«Մտքեր օրատետրից» VIII, 450
«Մրափ պապին» V, 467, 716
«Մութն էր երկինքը, ոչ ոք չըտեսավ…» I, 110, 448
«Մութ ու խավար իմ հայրենիք…» I, 186, 468
Մուկիկի մահը II, 155, 396
Մուրոմցի Իլիան կռվում է Վլադիմիր իշխանի հետ IV, 168, 511
«Մուրոմցի Իլիան և Կալին թագավորը» IV, 204
«Նախանցյալ «Հորիզոնի» մեջ…» VIII, 475
(Նախերգ) V, 571
Նախերգանք I, 23, 433
Նախօրեին V, 594
նահապետի ողբը I, 325, 494
Նահատակ I, 30, 437
Նաղաշ Հովնաթանը և նրա, Քուչակ Նահապետի ու 
              Սայաթ-Նովայի սերը VI, 311
Նամակ խմբագրին VI, 92
Նամակ խմբագրության 1897, 17 հունվարի VI, 82
Նամակ խմբագրության 1897, 25 մարտի VI, 84
Նամակ խմբագրության 1904, 27 նոյեմբերի VI, 137
Նամակ խմբագրության 1907, 7 հուլիսի VI, 154
«Նամակ խմբագրությունի 1911, 6 հոկտեմբերի VI, 347
Նամակ խմբագրության 1913, 26 սեպտեմբերի VII, 83
Նամակ խմբագրության 1913, 14 դեկտեմբերի VII, 110
Նամակ խմբագրության 1917, 20 ապրիլի VII, 322
Նամակ խմբագրության 1921, 4 մարտի VII, 408
Նամակ խմբագրության 1921, 13 ապրիլի VII, 409
«Նա մի առյուծ, ես մի գառ...» II, 72
«Նա մի տգետ, աղքատ մարգ էր…» I, 337, 496
««Нам сообщают»» VI, 98 
Նա նստած էր… I, 142, 455
Նա պետք է շարժի VIII, 459
Народам и государствам всего мира VII, 355
Ն. Բարաթաշվիլու դամբանի վերա I, 136
Նեսոյի քարաբաղնիսը V, 95, 613
«Ներածական խոսք Հայ գրողների ընկերության առաջին 
                   երեկույթին» VI, 389
«Ների՛ր, ո՛վ կույս, որ հուզեցի…» I, 41, 437
«Նըստած եմ տըխուր, մենակ մի ժայռի…» I, 199
«Նիկողայոս Տեր-Ղևոնդյանի մասին» VI, 420
նկարիչ Գ. Բաշինջաղյանի «Ձորագետը գիշերով» նկարի առջև I, 79 
Նմանություն I, 150, 459
N.N.-ին I, 90
Նոր «Դիվանի» առիթով VII, 193
Նորերի համար VI, 256
«Նորից եկան էն հավքերը…» I, 246, 281
Նորից ու նորից VIII, 506
Նոր տարի I, 145, 456
Նվարդի ալբոմից I, 294, 486
Նվեր Ան. Աբ.-ին I, 89, 444
նվեր Վրաստանի բանաստեղծներին I, 304
Նրան I, 67
«Նրանց չըթաղեցին քրիստոնէի ծեսով…» I, 415
«Ну, господа! այսուհետև…» I, 398, 507
«Շատերի նման նա էլ խեդդվեցավ…» I, 50
Շեքսբիր, Համլետ. թարգմ. Գարեգին Հ. Բաբազյան VI, 124
«Շեքսպիրի մասին» VII, 454
«Շեքսպիր և Սերվանտես» VII, 229
Շիլիոնի կալանավորը—Բայրոն IV, 115, 479
Շիրվանզադեի հոբելյանը VI, 262
«Շնորհավոր…» I, 288
«Շնորհավոր նոր կաղանդ…» I, 383, 506
«Շնորհավոր Նոր տարի…» I, 340
Շնորհավորում ենք VI, 241
Шулаверы, 18-го сентября VI, 108
Շունը II, 291
Շունը V, 133, 622
Շունն ու ծիտը V, 575
Շունն ու Կատուն II, 89, 353
«Շուռ է գալիս ծանր քարը…» I, 275, 483
Շփոթված սերունդը VIII, 454
«Ո՜հ, թող, սեր իմ, հրափետուր…» I, 330 
«Ո՜հ, խնայեցեք, մի՛ հիշեցնեք ինձ…» I, 60, 439
«Ո՜հ, մեղմացնել չես կարող դուն…» I, 64, 441
Ողջունում ենք VII, 217 
Ողջունում ենք VII, 221 
«Ո՜նց Է ժըպտում իմ հոգին…» II, 25 
Ո՛չ գրական ոչնչությունները քննադատ VI, 160 
Ո՛չ, էլ երգել չեմ կարող ես I, 354, 500
«Ոչ խանդս է մարել…» I, 404, 509
«Ոչ յօրինակ այլոց» I, 69 
«Ոչ ոք չի կարող — ոչ ցար, ոչ աստված…» — Էժեն Պոտյե II, 257 
Ոսկի բանալին V, 415, 712
Ոսկի քաղաքը V, 253, 669
Ոսկու կարասը V, 194 
«Ո՜վ անճառ Մին, որ ամենին միացնում ես մի կյանքում…» II, 55, 346
«Ո՞վ է ձեռքով անում, ո՞վ…» II, 31, 335
«Ո՞վ իմանա ո՛ւր ընկանք…» II, 19, 333
Ո՞վ տարավ I, 152, 460
«Ո՞ր աշխարհրում ունեմ շատ բան. միտք եմ անում՝
                   է՞ս, թե էն…» II, 41, 338
Որբը II, 115, 330
Որոտ թագավորը V, 285

Չախչախ թագավորը V, 170, 655
Չայլդ Հարոլդի երգը — Բայրոն IV, 126 
Չարամիտներին I, 57 
Չարի վերջը II, 137, 390
Չար վերաբերմունք VI, 252 
Չարության սկիզբը II, 186, 419
Չարության և կեղծավորության դեմ VI, 439, 485
«Չի գալիս…» II, 66, 349
Չոնգուրիս I, 376 
Չպաշտպանեցինք VI, 269 
Что может сделать Грузия VII, 348
Պայծառ էջեր (свет«лые» стр«аницы») VII, 572 
«Պանդուխտ եմ, քույրի՛կ, մանուկ օրերից…» I, 202, 473
«Պանդուխտն երգեց օտար երկրում…» I, 48, 438
Պաչոտնու տրտունջը I, 364, 502
Պառավ ձին V, 158 
Parodia I, 251, 482 
Պատանեկության օրերից VII, 378 
Պատասխանից հետո VII, 86
«Պատասխան Լեոյին» VI, 424,
Պատասխան պ«արոն» Գևորգ Բաշինջաղյանին VI, 480
Պատասխան պ«արոն» Կատոնին VI, 348
Պատասխան Տիցիան Տաբիձեին VII, 370
Պատերազմի տպավորություններից VII, 442
Պատճառը VI, 229 
Պատվեր I, 88
Պատրանք I, 301
Պարզ պետք է ասել VIII, 448
Պարիայի երգը — Թերուվալլուվա II, 272
Պ«արոն» Գր. Չալխուշյանի երկու խոսքի դեմ VI, 302
Պ«արոն» Թումանյանի այցելությունը VII, 558
Պ«արոն» Իբոյին VII, 134
Պ«արոն» Հ. Թումանյանի զեկուցումը VII, 560
«Պարոնների դարը անցավ…» I, 401, 508 
Պ«արոն» Նիկ. Տեր֊Ղևոնդյանը և իմ «Շունն ու Կատուն» VI, 138
Պ«արոն» Վ. Սիրվանյանի առաջարկի առիթով VII, 393
«Պետրոս Դուրյանի մասին» VII, 543
Պետք է բարձրացնել VII, 84
Պետք է ընդունել VII, 269
Պետք է լսել VII, 140
Պետք է խրախուսել VI, 307
Պոետին I, 138
Պոետն ու Մուսան III, 127, 414
«Պողոս—Պետրոս» II, 112, 379
Պոչատ աղվեսը V, 211, 686 
Պր. Թումանյան դպրոցասեր տիկնանց որբանոց-վարժուհինոցին մեջ VII, 559
Приветствие армянского поэта Ован. Туманяна VII, 344
«Պրոմեթեոս և Սիզիֆ»-Մարիա Կոնոպնիցկայա II, 315, 478
«Поэзия Армении» գրքի երկրորդ տպագրության առիթով VII, 304 
«Поэзия Армении» գրքի նշանակության մասին VII, 469
Ջրահեղձը—Ա. Պ ուշկին II, 245, 460
«Ռազմաճակատ կատարած առաջին այցելության օրագիր (1914)» VIII, 349 
«Ռազմաճակատ կատարած երկրորդ այցելության օրագիր (1915)» VIII, 391
«Ռաֆայել Զարդարյանի ալբոմից» VIII, 434
Ռոմանս I, 107
Ռոմանս — Ա. Պուշկին II, 234
Ռոստևանի և Ավթանդիլի մրցությունը — Շոթա Ռուսթավելի IV, 209
Ռուսահայ գրողներին VI, 183
Ռուստեմին I, 191
Սագարած աղջիկը V, 335
Սա ճանապարհ չի VII, 204
Սայաթ֊Նովայի երգերի բնավորություն VII, 58
«Սայաթ֊Նովայի մասին I» VII, 527
«Սայաթ֊նովայի մասին II» VII, 528
Սայաթ֊Նովայի շիրիմը VI, 385
Սայաթ-Նովեն — Դավիթ եպիսկոպոս VIII, 235
Սասունցի Դավիթը IV, 7, 223
Սասունցի Դավիթը, Բ մասը IV, 41, 267
Սարերում I, 92, 444
«Սաքարթվելոյի» խմբագրությանը VII, 387.
Սերենադ — Ն. Մինսկի II, 318, 482
Ս. Զավարյանի բնավորության գծերից VII, 102
«Սըրտիս թագուհի…» I, 124, 450
Սիրելի I, 371, 503
«Սիրելի՛ աչեր…» I, 103, 447
«Սիրելի ընկեր, շատ ոգևորվել...» I, 87
«Սիրելի ընկեր, որ պատահեցիր…» I, 380, 505
Սիրելի Շիրվան VI, 336
«Սիրելի Ջիվան, ընկերդ իմ հոգու…» I, 118, 450
«Սիրեցի, Կոնո, քո անուշ երգը…» I, 369
Սիրիուսի հրաժեշտը I, 308, 490
Սի՛րտ II, 80
Սխալ է VI, 466, 515
Ս. Նունեի պատկերի առաջ I, 302, 487
Սոխակի վիշտը I, 253, 482
Սովի ժամանակից V, 7
Սովից վատթարը VII, 419, 575
Սպանությունների դեմ VI, 477, 526
Светлые страницы VII, 400, 572
Սվյատագորը IV, 165, 511
Ստորոժ Մաթոսը V, 48
Սրամիտ նախրապանը VII, 210
«Սրանով կհաղթես» VII, 152
Սրտիս խոստումը I, 362
Սուտասանը V, 180
Սուտ են ասում VIII, 491
Սուտլիկ որսկանը V, 216 687
«Սուրեն» V, 457
Սև ճանապարհ V, 466

Վալախական լեգենդ—Մ. Գորկի II, 258
«Վալերի Բրյուսովին» I, 283
«Վահան Տերյանի մասինի» VII, 534
Վայելուչ խոսակցություն պ«արոն» Ա. Եզեկյանի հետ VI, 298
Վայրենի պապուասների երգը ֆրանսիացիների վրա II, 313, 477
Վայրէջք I, 242, 480
Վայր ընկնող աստղեր I, 175
Վան ու Երևան VII, 167
Վատ օրեր I, 128, 450
Վարագա հոբելյանը VI, 219
Վարդը-Վ. Գյոթե II, 262, 465
Վ. Գ. Բելինսկու հոդվածներից VII, 517
««В дополнение ко вчерашнему…»» VI, 99
«Վերջացա՛վ…» II, 8
Վերջին դատաստանը V, 506
Վերջին երեկույթը VII, 142
Վերջին խոսք I, 37
Վերջին վատությունները VII, 406
Վերջին տագնապը I, 268
Վերջին տագնապը VII, 156
Վերջին տեղատվությունը VII, 3, 58
Վերջին ցանկությունը VII, 320
Վերջին օրը I, 272
Վերջնական անկումը VIII, 487
Վերջ պետք է լինի VI, 387
Վիգեն Մամիկոնյան V, 488 
Վիլսոնի «Ժանտախտի քաղաքը» ողբերգությունից —
Ա. Պուշկին II, 276
«Վիճում են բոլորովին» V, 560
Վիրավորական հարգանք VI, 154
««В понедельник, 14-го сентября…»» VI, 107
Վռազ պատասխան պ«արոն» Ա. Մեղրյանին VI, 237
«Վրաստանի Երկրաշարժից տուժած որբերի մասին» VIII, 452
Վրաստանի համար I, 286
Վրաց բանաստեղծությունը VII, 400
«Վրաց գրականության մասին» VII, 541
«Վրիժառության ախտը» VI, 244
Воззвание к народам мира VII, 551

Տաղանդ և բթամտություն VI, 109 
«Տաղով եկավ…» I, 263
Տանջող ձայներ V, 561
Տապանագիր I, 81
Տարոնի առավոտը I, 74
Տարոնի գարունը I, 23
Тексты и разыскания по армяно-грузинской филологии, 
                кн. XII, СПБ, 1910 VI, 210
«Տենդենցիան գրականության մեջ» VII, 536
Տենչ I, 126, 450
Տերն ու ծառան V, 197, 669
Տերևաթափ II, 302
«Տիեզերքի, բնության ու մարդու մասին» VIII, 453
Տիեզերքի ընթերցումը I, 307, 490
«Տիեզերքում աստվածային մի ճամփորդ է իմ հոգին…» II, 61, 347
Տիկին Նիմֆա Գորոդեցկուն I, 299, 487
Տիցիան Տաբիձեին VII, 370
Тифлисский уезд, 25-го июля VI, 97 
«Տխրահռչակ Հ. Առաքելյանը․․․» VIII, 500
«Տխո՜ւր գիշեր, տրտո՜ւմ գիշեր․․․» I 174, 465 
Տխուր Գ. Վ֊ին VI, 189
Տխուր հիշողություն VI, 358
Տպավորություններ I, 158, 462
Տրտմության սաղմոսներից Ա I, 165, 464 
Տրտմության սաղմոսներից Բ I, 166, 464
Տրտունջ I, 197, 472
«Տուժեցինք — չխրատվեցինք» V, 567
«Րաֆֆու հիշատակին» VII, 530

«Ցոլուն աստղեր, ջինջ եթերում․․․» I, 407

Ուլիկը V, 178, 664
Ուլունք I, 230
«Ուղղագրության մասին» VI, 235 
Ուղղած «Վերք Հայաստանին» VI, 195
Ուղիղ ճանապարհը VII, 328
Ուսման անառակ զավակներ VI, 404
Ուրագ ու սղոց I, 223
Ուրախ գիշեր V, 98
«Ո՞ւր կորա՜ն…» II, 11, 332
«Ո՞ւր հեռանաս, կոխած տեղերը արյունոտ…» II, 73, 349
Ուրու I, 102, 446

«Փայլուն աստղիկ երկնադիտակ...» I, 329
Փաստերը VIII, 509
Փարվանա II, 121, 385
Փիսիկի գանգատը II, 292, 471
Փիսոն I, 222
Փոթորիկ — Թոմաս Հուդ II, 278
Փորձիչը VII, 76
Փոքրիկ երկրագործ I, 235
Փոքրիկ ձկնորսը V, 263
Փոքրիկ մժեղի պատմությունը V, 650

Քաղաքականությունը և մենք VI, 253
Քամին I, 236
«Քանի՜ մահ կա իմ սըրտում...» II, 14, 332
«Քանի՜ ձեռքից եմ վառվել...» II, 20
Քաջերի կյանքից V, 16
Քաջ կիվիվը I, 266, 482
Քաջ Նազարը V, 235, 696
Քառասուն տարի VI, 132
Քառյակներ — Խաքանի II, 284
«Քեզ, գոված մուսա, ես չեմ ճանաչում…» I, 346, 498
Քեռի Խեչանը V, 91
Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ V, 229, 695
Քյարամի հրաժեշտը II, 328, 488
«Քոշաքարում ես վազել եմ...» I, 296, 486
«Քրիստոս հարյավ... Ա՜խ և այս հոծ...» I, 134, 452
«Քրիստոս հարյավ հըրաշափառ...» I, 80
Քրիստոսն անապատում I, 108, 447
«Քուն թե արթուն՝ օրիս շատը երազ եղավ, անցկացավ…» II, 40, 337
«Քու սերն անխոս խաբեց ինձ...» II, 71
Քուչակ Նահապետի և Սայաթ֊Նովայի ռուսերեն 
            թարգմանությունների առիթով VII, 197

Օգնություն հայոց գրականությանը VII, 388
Օգնություն Մայր Հայաստանին VII, 405
Ограбление близ селения Кизиль-Аджило VI, 106
«Օդն են ցընդել երազները մշուշոտ…» I, 424, 512
Օլեգի երգը—Ա. Պուշկին II, 241, 459
«0՜, լո՛ւռ կաց, ընկե՛ր, այդ ի՞նչ ես երգում…» I, 125
О преследовании разбойников в Казахском уезде VI, 104
Օջախի երգը I, 187, 469
«0, սիրտ իմ, սիրտ իմ, տակավին մատաղ…» I, 372
Օտարության մեջ I, 120
Открытое письмо Сергею Городецкому VII, 346
Օր. Բ.-ին I, 116
Օրիենտացիայի խնդիրը և մենք VII, 475
Օր. Մ.֊ին I , 179
Օր. Մ. Վ.֊ին I, 129
Օր. Ն. Ս.-ին I, 347
Օրորոցագող II, 103
Օրորք I, 313, 493
Օր. Պ. Պ.֊ին I, 250
Օր. Օ. Գ.֊ի ալբոմում 1, 133
«Օ՜, ցած խոսքերով անբուռն բերանի…» 1, 338. 496
Ֆ. Նիցշեի «Այսպես խոսեց Զրադաշտը» գրքից VIII, 519