7/9/19

Հովհ. Թումանյանի երկերի լիակատար ժողովածուի (Երևան, 1988-1999) 9-10-րդ հատորների բովանդակությունը

Այստեղ էլ մեկտեղել ենք 9-10-րդ հատորների բովանդակությունը՝ նամակների որոնումը հեշտացնելու համար։ Հղումները տանում են «Վիքիդարանի» կայք։ Ներքևի ցուցակում տրված են միայն տարեթվերի առաջին էջերի հղումները։ Անհրաժեշտ էջը գտնել «Վիքիդարանի» բացված էջի աջակողմյան սյան Go to page հարմարանքի միջոցով։

Վրիպակներ գտնելու դեպքում տեղեկացրե՛ք, խնդրում ենք։

1-8-րդ հատորների ցանկը տեսնել այստեղ։

IX և X հատորների նամակների հասցեատերերի այբբենական ուղեցույց ․ ․ ․ . 747


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՏՈՐՆԵՐԻ

* Թումանյան Հովհաննես, Հատոր իններորդ. Նամակներ. 1885-1904, Երևան, 1997

* Թումանյան Հովհաննես, Հատոր տասներորդ. Նամակներ. 1905-1922, Երևան, 1999 


ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՀԱՏՈՐ
. . . . . . . . . . . . . .  Բնա- Ծանո-
. . . . . . . . . . . . . .  գիր թագր.

1885
1. Ծնողներին — հունվարի 1, 17 . . . . 7 476

1888
2. Օ. Մաճկալյանին — սեպտեմբերի 15 . . . 8 476
3. Շ. Մաճկալյանին — սեպտեմբերի 15 . . . 10 477

1889
4. Օ. Թումանյանին — հոկտեմբերի 31 . . . 11 477

1890
5. Ավ. Արասխանյանին — ապրիլի 18 . . . . 13 477
6. Ան. Աբովյանին — մայիսի 8 . . . . 14 479
7. Ան. Աբովյանին — հունիսի 3 . . . . 15 481
8. Ան. Աբովյանին — հուլիսի 6 . . . . 18 482
9. Ան. Աբովյանին — հուլիսի 29 . . . . 21 483
10. Ան. Աբովյանին — օգոստոսի 27 . . . . 24 484
11. Մ. Բարխուդարյանին — սեպտեմբերի 18, 19 . . . 27 485
12. Օ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 19 . . . . 28 486
13. Օ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 20 . . . . 29 487
14. Մ. Բարխուդարյանին — սեպտեմբերի 24 . . . . 31 487
15. Օ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 25 . . . . 31 487
16. Օ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 27 . . . . 34 488
17. Ան. Աբովյանին — սեպտեմբերի 28, 29 . . . . 37 488
18. Օ. Թումանյանին — հոկտեմբերի 7 . . . . 41 492
19. Ան. Աբովյանին — հոկտեմբերի 14 . . . . 44 493
20. Ան. Աբովյանին – նոյեմբերի 1 . . . . . . . . 48 495
21. Ա. Ղլտճյանին — նոյեմբերի 27 . . . . . . . . 51 496
22. Ան. Աբովյանին — նոյեմբերի 29, դեկտեմբերի 1 .  52 497
23. Ա. Ղլտճյանին — դեկտեմբերի 25 . . . . 56 498

1891
24. Ան. Աբովյանին — հունվարի 1, 5 . . . . 58 498
25. Ան. Աբովյանին — հունվարի 10 . . . . 60 499
26. Ան. Աբովյանին — փետրվարի 8 . . . . 62 499
27. Ան. Աբովյանին — մարտի 2 . . . . 66 501
28. Ան. Աբովյանին — մարտի 15 . . . . 69 502
29. Ան. Աբովյանին — ապրիլի 16 . . . . 72 503
30. Օ. Թումանյանին — հուլիսի 11 . . . . 75 504
31. Օ. Թումանյանին — հուլիսի 20 . . . . 77 504
32. Օ. Թումանյանին — հուլիսի 29 . . . . 79 504
33. Օ. Թումանյանին — օգոստոսի 7, 8 . .  82 505
34. Ան. Աբովյանին — հոկտեմբերի 23 . .  84 505
35. Օ. Թումանյանին — հոկտեմբերի 29 . .  90 508
36. Օ. Թումանյանին — նոյեմբերի 4, 7 . .  93 508
37. Օ. Թումանյանին — նոյեմբերի 9 . .  96 509


1892
38. Ա. Ղլտճյանին — հունվարի 27 . . . . . . . . 99 509
39. Տ. Փիրումյանին — փետրվարի 13 . . . . 100 510
40. Ան. Աբովյանին — մարտի 24 . . . . . . . 101 511
41. Ան. Աբովյանին — հունիսի 24 . . . . . . . 104 512
42. Ավ. Արասխանյանին — հուլիսի 18 . . . . 108 514
43. Փիլ. Վարդազարյանին — հուլիսի 21 . . . . 109 515
44. Ավ. Արասխանյանին — օգոստոսի 12 . . . . 110 515
45. Ա. Ղլտճյանին — սեպտեմբերի 12 . . . .   110 515
46. Մ. Բարխուդարյանին — հոկտեմբերի երկրորդ կես . .  111 516
47. Մ. Բարխուդարյանին — նոյեմբերի երրորդ տասնօրյակ 112 517

1893
48. Ա. Ղլտճյանին — մարտի 22 . . . . 114 517
49. Ս. Հովվյանին — մարտի 22 . . . . 115 518
50. Ա. Ղլտճյանին – մայիսի 20 . . . . 116 519
51. Օ. Թումանյանին — հուլիսի 13 . . . . 117 519
52. Օ. Թումանյանին — հուլիսի 22 . . . . 118 520
53. Ա. Ղլտճյանին — սեպտեմբերի 27 . .  119 520
54. Ալ. Քալանթարին — հոկտեմբերի 19 . .  120 520
55. Ղ. Աղայանին — նոյեմբերի 5 . . . . 120 521
56. Ղ. Աղայանին — նոյեմբերի 18 . . . . 122 5241894
57. Ղ. Աղայանին — հունվարի 27 . . . . 125 528
58. Ա. Ղլտճյանին — հունվարի 31 . . . . 126 529
59. Ա. Ղլտճյանին – փետրվարի 18 . . . . 128 531
60. Ղ. Աղայանին — մարտի 4 . . . . 129 532
61. Ղ. Աղայանին — մարտի 31 . . . . 131 533
62. Ա. Ղլտճյանին — ապրիլի 17 . . . . 134 535
63. Ան. Աբովյանին – ապրիլի 17 . . . . 135 536
64. Փիլ. Վարղազարյանին — հուլիսի 20 . . . 136 537
65. Օ. Թումանյանին — օգոստոսի 14 . . . 137 538
66. Օ. Թումանյանին — օգոստոսի 24, 25 . . . 138 538
67. Թ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 9 . . . 141 539
68. Թ. Թումանյանին — հոկտեմբերի 4 . . . 141 539
69. Ե. Ղուլինյանին — հոկտեմբերի 4 . . . 142 5391895
70. Ա. Ղլտճյանին — հունվարի 17, 18 . . . . 143 540
71. Ավ. Արասխանյանին — փետրվարի 16 . . . . 147 542
72. Ա. Ղլտճլանին — մարտի 20, 21 . . . . . . . 147 542
73. Ավ. Արասխանյանին — մարտի 21 . . . . . . . 149 543
74. Ա. Ղլտճյանին — ապրիլի 14 . . . . . . . 152 546
75. Փ. Վարդազարյանին — ապրիլի 15 . . . . 154 547
76. Ավ. Արասխանյանին — ապրիլի 25 . . . . 155 548
77. Հովհ. Հովհաննիսյանին — մայիսի 5 . . . . 156 549
78. Փիլ. Վարդազարյանին — հունիսի 17 . . . . 157 550
79. Փիլ. Վարդազարյանին — հուլիսի 10 . . . . 157 551
80. Ղ. Աղայանին — հուլիսի 12 . . . . . . . 157 551
81. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի 21 . . . . 158 551
82. Փիլ. Վարդազարյանին — սեպտեմբերի 27 . . . . 159 552
83. Օ. Թումանյանին — նոյեմբեբի 20 . . . . 162 552
84. Օ. Թումանյանին — նոյեմբերի 30 . . . . 163 553
85. Փիլ. Վարդազարյանին — նոյեմբերի 30 . . . . 165 554
86. Ս. Հովվյանին — դեկտեմբերի 12 . . . . 167 554
87. Փիլ. Վարդազարյանին — դեկտեմբերի 13 . . . . 168 555
88. Փիլ. Վարդազարյանին — դեկտեմբեր . . . . 169 555


1896
89. Փիլ. Վարդազարյանին — հունվարի 20 . . . . 170 555
90. Ե. Ղուլինյանին — փետրվարի 3 . . . .   170  555
91. Ղ. Աղայանին – մարտի 1 . . . . . . . 172 556
92. Փիլ. Վարդազարյանին — մարտի 12 . . . . 174 557
93. Փիլ. Վարդազարյանին – մարտի 15, 16 . . . . 174 557
94. Փիլ. Վարդազարյանին – ապրիլի 8, 9 . . . . 174 558
95. Ս. Հովվյանին – ապրիլի 9 . . . . . . . 175 558
96. Փիլ. Վարդազարյանին — մայիսի սկզբներ . . . . 176 559
97. Փիլ. Վարդազարյանին — մայիսի 16, 17 . . . . 176 559
98. Փիլ. Վարդազարյանին — մայիսի 18 . . . . 177 560
99. Ա. Ղլտճյանին — նոյեմբերի 6, 7 . . . . 177 561


1897
100. Փիլ. Վարդազարյանին — հունվարի 9 . . . . 181 562
101. Փիլ. Վարդազարյանին — հունվար . . . . 182 562
102. Ս. Բալայանին և Ա. Նազարեթյանի — մարտի 5 . . . 183 563
103. Բաքվի Հայոց մարդասիրական ընկերության խորհրդին 
                   — մարտի 24. . . 186 564
104. Թիֆլիսի հայոց հրատարակչական ընկերության վարչությանը
                   — ապր. 1. . . . 187 565
105. Ա. Նազարեթյանին — մայիսի 30 . . . . 189 566
106. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի 19, սեպտեմբերի 3 . 191 567


1898
107. Ա. Նազարեթյանին — փետրվարի 22 . . . . 193 567
108. Փիլ. Վարդազարյանին — մարտի 9 . . . . 195 569
109. Ա. Գալստյանին — մարտի 28 . . . . . .  195 569
110. Ա. Ղլտճյանին — հուլիսի կեսեր . . . . 196 569
111. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի 14-16 . .  200 571
112. Ա. Զարգարյանին — օգոստոսի 17-18 . . . . 201 571
113. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի երրորդ տասնօրյակ . . 203 572
114. Ա. Զարգարյանին — սեպտեմրերի 28, 29 . . . . 205 573
115. Բաքվի մարդասիրական ընկերության խորհրդին 
              — հոկտեմբերի 16. . . . 207 574
116. Ա. Գալստյանին — հոկտեմբերի 16 . . . . 207 574
117. Ղ. Աղայանին — դեկտեմբերի 27 . . . . 208 574


1899
118. Ա. Ղլտճյանին — մարտի 20, 26 . . . . 209 575
119. Ա. Ծատուրյանին — մայիսի 6 . . . . . . . 210 577
120. Թիֆլիսի նահանգապետին – հունիսի (՞) 5 . . . 211 577
121. Մ. Թումանյանին — հուլիսի 24 . . . . 211 578
122. Մ. Թումանյանին — օգոստոսի 12 . . . . 213 579
123. Ա. Զարգարյանին — դեկտեմբերի 2 . . . . 216 579


1900
124. Թիֆլիսի հայոց բարեգործական ընկերության վարչությանը 
               — հունվ. 11. . . 217 580
125. Ա. Նազարեթյանին — փետրվարի կեսեր . . . . 218 580
126. Ա. Ղլտճյանին — փետրվարի 19 . . . . . . . 219 582
127. Փիլ. Վարդազարյանին — փետրվարի վերջեր . . . 219 582
128. Ավ. Արասխանյանին — մարտի 30 . . . . 222 583
129. Փիլ. Վարդազարյանին — հունիսի 24 . . . . 222 583
130. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի 1 . . . . 223 584
131. Մ. Թումանյանին — օգոստոսի 5 . . . . 224 584
132. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի առաջին տասնօրյակ. . 225 585
133. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի կեսեր . . . 226 585
134. Փիլ. Վարդազարյանին – սեպտեմբերի 13, 14 . . . 228 586
135. Փիլ. Վարդազարյանին — սեպտեմբերի 27 . . . 233 586
136. Փիլ. Վարդազարյանին — հոկտեմբերի կեսեր . . . 237 587
137. Փիլ. Վարդազարյանին — հոկտեմբերի վերջ . . . 242 588
138. Փիլ. Վարդազարյանին — նոյեմբերի 27-29 . . . 244 589
139. 140. Փիլ. Վարդազարյանին — աշուն . . . . 244 590


1901
141. Ա. Ղլտճյանին — հունվար-մարտ . . . . 245 590
142. Մ. Մելյանին — հունիսի 7 . . . . . . . . 246 591
143. Ա. Ղլտճյանին — հունիսի առաջին կես . . . . 247 592
144. Օ. Թումանյանին — հունիսի 22 . . . . 249 592
145. Մ. Թումանյանին — հուլիսի 2 . . . . . . . . 251 593
146. Օ. Թումանյանին — հուլիսի 11 . . . . 254 594
147. Օ. Թումանյանին — հուլիսի 17 . . . . 256 595
148. Օ. Թումանյանին — հուլիսի 17 . . . . 258 595
149. Մ. Թումանյանին — հուլիսի 19 . . . . 259 596
150. Փիլ. Վարդազարյանին — հուլիսի 20 . . . . 262 597
151. Փիլ. Վարդազարյանին — հուլիսի 27 . . . . 264 598
152. Օ. Թումանյանին — հուլիսի 30 . . . . 265 598
153. Մ. Թումանյանին — հուլիսի 30 . . . . 267 599
154. Օ. Թումանյանին — օգոստոսի 3 . . . . 269 599
155. Օ. Թումանյանին — օգոստոսի 9 . . . . 270 600
156. Մ. Թումանյանին — օգոստոսի 10 . . . . 271 600
157. Օ. Թումանյանին — օգոստոսի 21 . . . . 272 600
158. Խ. Խրիմյանին — օգոստոսի 28, 29 . . . . 275 601
159. Օ. Թումանյանին — օգոստոսի 29, 30 . . . . 276 601
160. Փ. Վարդազարյանին — սեպտեմբերի 2 . . . . 278 602
160ա. Վենետիկի միաբանությանը — սեպտեմբերի 3 . .  279 602
161. Օ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 4 . . . . 280 602
162. Ավ. Իսահակյանին — սեպտեմբերի 21 . . . . 281 603
163. Գր. Չալխուշյանին — հոկտեմբերի 5 . . . . 283 606


1902
164. Փիլ. Վարդազարյանին — հունվարի 1 . . . . 285 606
165. Մ. Թումանյանին — փետրվարի 7 . . . . 286 607
166. Գ. Հովսեփյանին — փետրվարի 18 . . . . 286 607
167. Փիլ. Վարդազարյանին — հուլիսի 7 . . . . 286 608
168. Մ. Թումանյանին — հուլիսի 24 . . . . 288 609
169. Փիլ. Վարդազարյանին — հուլիսի 29 . . . . 289 610
170. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի 6 . . . . 292 611
171. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի 10 . . . . 296 612
172. Մ. Թումանյանին — օգոստոսի 14 . . . . 299 613
173. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի 23 . . . . 300 613
174. Ա. Ղլտճյանին — սեպտեմբերի 1-5 . . . . 303 614
175. Օ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 8 . . . . 304 614
176. Փիլ. Վարդազարյանին — սեպտեմբերի 8 . . . . 304 614
177. Մ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 8 . . . . 304 615
178. Օ. Թումանյանին – սեպտեմբերի 10 . . . . 305 615
179. Օ. Թումանյանին – սեպտեմբերի 15 . . . . 305 615
180. Փիլ. Վարդազարյանին — սեպտեմբերի 15 . . . . 307 616
181. Ն. Թումանյանին — սեպտեմբերի 17 . . . . 309 616
182. Մ. Թումանյանին – սեպտեմբերի 18 . . . . 309 616
183. Օ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 19 . . . . 311 617
184. Փիլ. Վարդազարյանին — սեպտեմբերի 20-22 . .  313 617
185. Օ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 25 . . . . 314 618
186. Փիլ. Վարդազարյանին — սեպտեմբերի 25 . . . . 316 619
187. Վ. Խանդամիրյանին — սեպտեմբերի 25 . . . . 318 620
188. Օ. Թումանյանին – սեպտեմբերի 28 . . . . 321 620
189. Մ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 30 . . . . 324 621
190. Փիլ. Վարդազարյանին — հոկտեմբերի 2 . . . . 326 622
191. Փիլ. Վարդազարյանին — հոկտեմբերի 11 . . . . 327 623
192. Ա. Զարգարյանին — հոկտեմբերի 11 . . . . 331 625
193. Օ. Թումանյանին — հոկտեմբերի 11 . . . . 332 626
194. Օ. Թումանյանին – հոկտեմբերի 13, 14 . . . . 334 626
195. Մ. Թումանյանին — հոկտեմբերի 14 . . . . 337 627
196. Օ. Թումանյանին — հոկտեմբերի 16, 17 . . . . 339 629
197. Օ. Թումանյանին — հոկտեմբերի 18 . . . . 340 629
198. Օ. Թումանյանին — հոկտեմբերի 21 . . . . 341 629
199. Փիլ. Վարդազարյանին — հոկտեմբերի 23 . . . . 342 630
200. Լեոյին – հոկտեմբերի 23 . . . . . . . . 344 631
201. Փիլ. Վարդազարյանին – հոկտեմբերի 28 . . . . 345 631
202. Փիլ. Վարդազարյանին — հոկտեմբերի 28 . . . . 347 632
203. Օ. Թումանյանին — հոկտեմբերի 28 . . . . 347 632
204. Օ. Թումանյանին — հոկտեմբերի 30 . . . . 348 633
205. Մ. Թումանյանին — նոյեմբերի 1 . . . . 349 633
206. Օ. Թումանյանին — նոյեմբերի 5 . . . . 353 634
207. Փիլ. Վարդազարյանին — նոյեմբերի 5 . . . . 355 635
208. Օ. Թումանյանին — նոյեմբերի 8 . . . . . 357 635
209. Ավ. Իսահակյանին — նոյեմբերի 9 . . . . 359 636
210. Ն. Թումանյանին — նոյեմբերի 9 . . . . 361 637
211. Օ. Թումանյանին — նոյեմբերի 11 . . . . 361 637
212. Մուշեղ Թումանյանին — նոյեմբերի 11 . . . . 362 638
213. Ա. Թումանյանին — նոյեմբերի 11 . . . . 362 638
214. Ն. Թումանյանին — նոյեմբերի 11 . . . . 362 638
215. Օ. Թումանյանին – նոյեմբերի 13 . . . . 363 638
216. Փիլ. Վարդազարյանին — նոյեմբերի 13 . . . . 364 639
217. Մ. Թումանյանին — նոյեմբերի 13 . . . . 366 640
218. Ա. Զարգարյանին — նոյեմբերի 13 . . . . 367 640
219. Օ. Թումանյանին — նոյեմբերի 15 . . . . 368 641
220. Ա. Զարգարյանին — նոյեմբերի 15 . . . . 370 641
221. Փիլ. Վարդազարյանին — նոյեմբերի 18 . . . . 371 641
222. Փիլ. Վարդազարյանին — նոյեմբերի 20 . . . . 371 642
223. Օ. Թումանյանին — նոյեմբերի 20 . . . . 373 642
224. Օ. Թումանյանին — նոյեմբերի 22 . . . . 373 642
225. Մ. Թումանյանին — նոյեմբերի 25 . . . . 375 642
226. Օ. Թումանյանին — նոյեմբերի 27 . . . . 378 644
227. Յու. Վեսելովսկուն — նոյեմբերի 26, 27 . . . . 380 644
228. Օ. Թումանյանին — նոյեմբերի 29 . . . . 384 646
229. Մ. Թումանյանին – դեկտեմբերի 2 . . . . 385 647
230. Օ. Թումանյանին — դեկտեմբերի 2 . . . . 387 647
231. Ս. Շահազիզին — դեկտեմբերի 4 . . . . 388 648
232. Փիլ. Վարդազարյանին — դեկտեմբերի երկրորդ կես . . . 390 649
233. Փիլ. Վարդազարյանին — դեկտեմբերի երկրորդ կես . . . 390 649
234. Փիլ. Վարդազարյանին — դեկտեմբերի երկրորդ կես . . . 390 649
235. Փիլ. Վարդազարյանին — դեկտեմբերի երկրորդ կես . . . 391 649
236. Փիլ. Վարդազարյանին — դեկտեմբերի երկրորդ կես . . . 391 650
237. Ա. Զարգարանյանին — դեկտեմբերի երկրորդ կես . . 392 650
238. Փիլ. Վարդազարյանին — դեկտեմբերի երկրորդ կես . . . 392 650
239. Փիլ. Վարդազարյանին — դեկտեմբերի 31 . . . . 392 650


1903
240. Հ. Մելիք-Հայկազյանին — հուլիսի 4 . . . . 393 651
241. Օ. Թումանյանին — հուլիսի 5 . . . . . . . . 394 651
242. Ա. Զարգարյանին — հուլիսի 9 . . . . . . . . 397 652
243. Օ. Թումանյանին — հուլիսի 16 . . . . 397 652
244. Մուշեղ, Աշխեն, Նվարդ Թումանյաններին — հուլիսի 20, 21 . . 400 652
245. Մուշեղ, Աշխեն, Նվարդ Թումանյաններին — հուլիսի 24 . . .  401 653
246. Օ. Թումանյանին — հուլիսի 28 . . . . 402 653
247. Օ. Թումանյանին — հուլիսի 30 . . . . 403 654
248. Անուշ Թումանյանին — հուլիսի 30 . . . . 405 654
249. Փիլ. Վարդազարյանին — հուլիսի 30 . . . . 405 654
250. Ա. Զարգարյանին — օգոստոսի 1 . . . . 406 655
251. Օ. Թումանյանին — օգոստոսի 1 . . . . 407 656
252. Ն. Թումանյանին — օգոստոսի 1 . . . . 410 658
253. Օ. Թումանյանին — օգոստոսի 4 . . . . 411 658
254. Աշխեն Թումանյանին — օգոստոսի 17 . . . . 412 658
255. Ն. Թումանյանին — օգոստոսի 17 . . . . 413 659
256. Օ. Թումանյանին — օգոստոսի 20 . . . . 413 659
257. Ն. Թումանյանին — օգոստոսի 24 . . . . 413 659
258. Օ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 9, 10 . . . . 414 659
259. Օ. Թումանյանին — սեպտեմրերի 12, 13 . . . . 416 660
260. Օ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 14, 15 . . . . 417 660
261. Մ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 17 . . . . 419 661
262. Ա. Զարգարյանին — սեպտեմբերի վերջ . . . . 421 661
263. Ա. Զարգարյանին — նոյեմբերի կեսեր . . . . 422 662
264. Փիլ. Վարդազարյանին — նոյեմբերի վերջ . . . 423 662
265. Փիլ. Վարդազարյանին — դեկտեմբերի վերջ . . . 423 663


1904
266. Մ. Թումանյանին — փետրվարի կեսեր . . . 424 663
267. Օ. Թումանյանին – մայիսի 1 . . . . 425 663
268. Օ. Թումանյանին — մայիսի 2 . . . . 425 664
269. Ն. Թումանյանին – մայիսի 3 . . . . 427 664
270. Ն. Թումանյանին – մայիսի 3 . . . . 428 665
271. Վ. Խանդամիրյանին — մայիսի 4 . . . 428 665
272. Մ. Բերբերյանին — մայիսի 9 . . . . 431 665
273. Օ. Թումանյանին — հունիսի 18 . . . 432 666
274. Ն. Թումանյանին — հունիսի 18, 19 . . . 433 667
275. Օ. Թումանյանին — հունիսի 21, 22 . . . 433 667
276. Ն. Թումանյանին — հունիսի 22 . . . 433 668
277. Ա. Թումանյանին — հունիսի 24 . . . 433 668
278. Օ. Թումանյանին — հունիսի 26, 27 . . . 434 668
279. Մ. Թումանյանին — հուլիսի կեսեր . . . 434 669
280. Փիլ. Վարդազարյանին — հուլիսի 27 . . . 435 670
281. Վ. Մանանդյանին (Խանդամիրայնին) — հուլիսի 29 . . 436 670
282. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի 7 . . . 438 671
283. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի 17 . . . 449 672
284. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի 18 . . . 442 673
285. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի երրորդ տասնօրյակ . . . 446 674
286. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի երրորդ տասնօրյակ . . . 447 675
287. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի վերջ . . . 447 675
288. Փիլ. Վարդազարյանին — նոյեմբեր . . . 449 675
289. Փիլ. Վարդազարյանին — նոյեմբեր . . . 449 676
290. Փիլ. Վարդազարյանին — նոյեմբեր . . . 449 676


ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՀԱՏՈՐ
. . . ....................................................Բնա- Ծանո-
. . . ....................................................գիր թագր.

1905
1. Ար. Զարգարյանին — մարտի 9 . . . ........................7 438
2. Փիլ. Վարդազարյանի — մայիսի 1 . . . .....................9 440
3. Ն. Աղբալյանին — հուլիս . . . . . . . . . . . . . . . . .9 441
4. Թիֆլիսի կայարանապետին — նոյեմբերի 29 . .................10 442
5. Դ. Բաքրաձեին — դեկտեմբերի կեսեր . . . ..................10 442 

1906
6. Ղազախի թուրք բնակիչների ներկայացուցիչներին – հունվ. 2 . 12 444
7. Ն. Ռեզանովին — հունվարի 6 .. .......................... 12 444
8. Աշխ. Թումանյանին — մարտի 9............................. 13 445
9. Փիլ. Վարդազարյանին — մայիսի 30......................... 14 445
10. Վ. Զոլոտարյովին — հունիս ............................. 16 447
11. Ն. Ռեզանովին — հունիս ................................ 17 448
12. Ս. Հարությունյանին և Ալ. Քալանթարին — հուլիսի 9....... 19 450
13. Պ. Լեոնտևին — օգոստոսի երկրորդ կես.................... 20 452
14. Ի. Լևենին — ամառ...................................... 21 453

1907
15. Փիլ. Վարդազարյանին — ապրիլի 22 . . . . ............... 22 445
16. Աշխ. և Ն. Թումանյաններին — հունիսի 28 . .............. 24 456
17. 0. Թումանյանին — հուլիսի 3 . . . . . ................. 26 456
18. Ընտանիքին — հուլիսի 3 . . . . . ...................... 27 457
19. Աշխ. Թումանյանին — հուլիսի 12 . . . .................. 28 458
20. Ն. Թումանյանին — հուլիսի 20 . . . . . ................ 29 458
21. Մ. Միրզոյանին — հուլիսի 31 . . . . . ................. 30 459
22. Օ. Թումանյանին — օգոստոսի 2 . . . . .................. 30 459
23. Ան. Թումանյանին — օգոսիոսի 3 . . . . ................. 32 461
24. Արտ. Թումանյանին — օգոստոսի 3 . . . . ................ 32 461
25. Ար. Թումանյայանին — օգոստոսի 3 . . . . ............... 33 461
26 Բաքվի հայոց կուլտուրական միության հրատարակչական մասնաճյուղի 
                 բյուրոյին — սեպտեմբեր .. 33 461
27. Տ. Տեր-Մոսեսյանին — հոկտեմբերի 1. . . . . . . . . . . 34 463

1908
28. Մ. Թումանյանին-հունվարի 10. . . . . . . . . . . . . . 35 464
29. Փիլ. Վարդազարյանին-հունվարի 22. . . . . . . . . . . . 35 464
30. Փիլ. Վարդազարյանին- մարտի 18, 19. . . . . . . . . . . 38 465
31. Փիլ. Վարդազարյանին-ապրիլի առաջին կես. . . . . . . . . 40 466
32. Ավ. Իսահակյանին-հուլիսի 2 . . . . . . . . . . . . . . 41 467
33. Օ. Թումանյանին-հուլիսի 12. . . . . . . . . . . . . . . 43 467
34. Աշխ. Թումանյանին-հուլիսի երրորդ տասնօրյակ. . . . . . . 45 468
35. Ռ. Թումանյանին-հուլիսի 30. . . . . . . . . .. . . . . 46 469
36. Ն. Թումանյանին-օգոստոսի 3. . . . . . . . .. . . . . . 47 469
37. Աշխ. Թումանյանին-օգոստոսի 4. . . . . . . . .. . . . . 48 469
38. Ռ. Թումանյանին. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 471
39. Ս. Ումանյանին-օգոստոսի 4. . . . . . . . .. . . . . . . 49 471
40. Օ. Թումանյանին-օգոստոսի 15. . . . . . . . .. . . . . . 50 471
41. Աշխ. Թումանյանին-օգոստոսի 15. . . . . . . . .. . . . . 52 473
42. Փիլ. Վարդազարյանին-նոյմեբերի 20. . . . . . . . . . . . 53 473
43. Մ. Թումանյանին -դեկտեմբերի 11. . . . . . . . .. . . . 55 473
44. Մ. Թումանյանին-դեկտեմբերի կեսեր. . . . . . . . . . . . 56 474

1909
45. Պրիգարային-հունվարի 4. . . . . . . . .. . . . . . . . 57 475
46. Պրիգարային-հունվարի 12. . . . . . . . .. . . . . . . . 60 480
47. Պրիգարային-հունվարի 17. . . . . . . . .. . . . . . . . 61 481
48. Երյոմինին-հունվարի 24. . . . . . . . . . . . . . . . . 65 484
49. Ի. Վորոնցով-Դաշկովն-հունվարի 24. . . . . . . . . . . . 66 486
50. Պրիգարային-փետրվար-մարտ. . . . . . . . . . . . . . . . 68 487
51. Մ. Լոզիա-Լոզինսկուն-մարտի 20 . . . . . . . . . . . . . 71 490
52. Մ. Թումանյանին-հուլիսի 9 . . . . . . . . . . . . . . . 77 496
53. Աշխ. Թոմանյանին-հուլիսի 9. . . . . . . . . . . . . . . 78 497
54. Արշ. Թումանյանին-հուլիսի 12, 13 . . . . . . . . . . . 79 498
55. Ն. Թումանյանին-հուլիսի 17. . . . . . . . . . . . . . . 80 498
56. Մ. Թումանյանին-հուլիսի 18. . . . . . . . . . . . . . . 82 499
57. Ն. Թումանյանին — օգոստոսի 5. . . . . . . . . . . . . . 83 499
58. Աշխ. Թումանյանին – օգոստոսի 15 . . . . . . . . . . . . 84 500
59. Հ. Մելիք֊Հայկազյանին — դեկտեմբերի 21 . . . . . . . . . 85 501
 
1910
60. Տ. Ռաշմաճանին – փետրվարի 1 . . . . . . . . . . . . . . 87 501
61. Տ. Ռաշմաճյանին — մարտի 19. . . . . . . . . . . . . . . 88 502
62. Թ. Ավդալբեկյանին — ապրիլի 18 . . . . . . . . . . . . . 88 502
63. Ներսիսյան դպրոցի մանկավարժական խորհրդին — մայիսի 20. . 88 503
64. Ա. Տիգրանյանին — հունիսի 16. . . . . . . . . . . . . . 89 503
65. Մ. Թումանյանին — հունիսի կեսեր . . . . . . . . . . . . 90 504
66. Մ. Թ ամանյանին — հունիսի 26. . . . . . . . . . . . . . 92 505
67. Ս. Տիգրանյանին — հուլիսի 13. . . . . . . . . . . . . . 93 506
68. Ընտանիքին — հուլիսի 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 94 506
69. 0. Թումանյանին — հուլիսի 19, 20 . . . . . . . . . . . 95 507
70. Փիլ. Վարդազարյանին — հուլիսի 21 . . . . . . . . . . . 98 507
71. Ար. Զարգարյանին — հուլիսի 21 . . . . . . . . . . . . . 100 508
72. Մ. Թումանյանին — հուլիսի 26. . . . . . . . . . . . . . 100 508
73. Ն. Թումանյանին — հուլիսի 30. . . . . . . . . . . . . . 100 508
74. Հ. Անագչյանին — հուլիսի 30 . . . . . . . . . . . . . . 101 509
75. Արտ. Թումանյանին — օգոստոսի 10 . . . . . . . . . . . . 102 509
76. Մ. Թումանյանին ֊ օգոստոսի 10 . . . . . . . . . . . . . 102 510
77. Հ. Մելիք-Հայկազյանին – օգոստոսի 22 . . . . . . . . . . 104 510
78. Ներսիսյան դպրոցի մանկավարժական խորհրդին — օգոստ. 24. . 105 511
79. Հ. Անագչյանին — օգոստոսի երրորդ տասնօրյակ . . . . . . 106 511
80. Մ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 9 . . . . . . . . . . . . 106 512
81. Կովկասի հայոց հրատարակչական ընկերության 
              վարչությանը — հոկտ. 25 . . . . 108 514
82. Ս. Տիգրանյանին — նոյեմբերի 24 . . . . . . . . .. . . . 109 515
83—87. «Հորիզոնի» խմբագրությանը — դեկտեմբերի 17-22 . . . . 109 515

1911
88. Թիֆլիսի նահանգական ժանդարմական վարչությանը - հունվ. 28. 113 516
89. Հ.Խանլարյանին — փետրվարի 15 . . . . . . . . . . . . . . 114 518
90. Մ. Թումանյանին — փետրվար . . . . . . . . . . . . . . 114 518
91. Մ. Տեր֊Մովսիսյանին — ապրիլի կեսեր . . . . . . . . . . 115 518
92. Մ. Տեր-Մովսիսյանին֊ապրիլի կեսեր . . . . . . . . . . . 115 518
93. Մ. Թումանյանին – ապրիլի 22 . . . . . . . . . . . . . . 117 521
94. Ստ. Լիսիցյանին — ապրիլի երկրորդ կես . . . . . . . . . . 119 521
95. Ս. Հարությունյանին — հունիսի 20 . . . . . . . . . . . . 120 523
96. Բ. Նավասարդյանին — հունիսի 23 . . .. . . . . . . . . . 121 523
97. Հ. Խանլարյանին — հուլիսի 15 . . . . . . . . . . . . . 121 523
98. Գ. Գալստյանին և Գյուտ Աղանյանին — հուլիսի 20. . . . . . 122 524
99. Մ. Թումանյանին — օգոստոսի 6 . . . . . . . . . . . . . . 122 524
100. Հ. Հովհաննիսյանին — սեպտեմբերի 2 . . . . . . . . . . . 124 526
101. Ս. Արտեմյանին — սեպտեմբերի 17. . . . . . . . . . . . . 124 526
102. Վ. Մանկունուն–սեպտեմբերի 28 . . . . . . . . . . . . . 126 527
103. Գ. Աղանյանին—հոկտեմբերի 28 . . . . . . . . . . . . . . 126 528
104. Ս. Տիգրանյանին — հոկտեմբերի 29 . . . . . . . . . . . . 127 528
105. Ալ. Ծատուրյանին — հոկտեմբերի երկրորդ կես . . . . . . . 128 529
106. Գ. Տեր֊Մկրտչյանին (Միաբան) ֊ հոկտեմբերի 30 . . . . . . 129 529
107. Ն. Թումանյանին — դեկտեմբերի 21 . . . . . . . . . . . . 130 530
108. Աշխ. և Ն. Թումանյաններին — դեկտեմբերի 28 . . . . . . . 131 531


1912
109. Ն. Թումանյանին — հունվարի 4 . . . . . . . . . . . . . 133 533
110. Արտ. և Հ. Թումանյաններին — հունվարի 11 . . . . . . . . 134 535
111. Ն. Թումանյանին — հունվարի 18 . . . . . . . . . . . . . 135 536
112. Զավակներին — հունվարի 25 . . . . . . . . . . . . . . . 136 538
113. Ն. Թումանյանին — փետրվարի 1 . . . . . . . . . . . . . 137 539
114. 0. Թումանյանին — փետրվարի 4 . . . . . . . . . . . . . 138 540
115. 0. Թումանյանին — փետրվարի 14 . . . . . . . . . . . . . 139 541
116. Ն. Թումանյանին — փետրվարի 29 . . . . . . . . . . . . . 141 541
117. 0. և Արտ. Թումանյաններին — մարտի 7 . . . . . . . . . . 142 542
118. Ն. Թումանյանին — ապրիլի 8 . . . . . . . . . . . . . . 144 543
119. Ար. Թումանյանին — ապրիլի 8 . . . . . . . . . . . . . . 145 544
120. Ն. Մառին – ապրիլի 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 544
121. Մ. Տեր֊Մովսիսյանին — մայիսի 6. . . . . . . . . . . . . 147 545
122. Գ. Տեր֊Մկրտչյանին (Միաբան) – մայիսի 25 . . . . . . . . 150 548
123. Գ. Աղանյանին — հունիսի 7 . . . . . . . . . . . . . . . 151 548
124. Մ. Թումանյանին — հունիսի 23, 24 . . . . . . . . . . . 152 549
125. Ս. Ամատունուն — հունիսի 28 . . . . . . . . . . . . . . 153 549
126. Մ. Թումանյանին — հուլիս . . . . . . . . . . . . . . . 154 550
127. Ա. Տիգրանյանին — օգոստոսի 2 . . . . . . . . . . . . . 156 551
128. Կովկասի հայոց հրատարակչական ընկերության վարչությանը
             — սեպտեմբերի 15 . . . . . . . . . 157 552
129. Գ. Աղանյանին — հոկտեմբերի 15 . . . . . . . . . . . . . 157 552
130. Ար. Զարգարյանին — հոկտեմբերի 15 . . . . . . . . . . . 158 553
131. Ս. Տիգրանյանին — հոկտեմբերի 16 . . . . . . . . . . . . 158 553
132. Մ. Տեր֊Մովսիսյանին — նոյեմբերի 10 .. . . . . . . . . . 160 554
133. Եր. Հարությունյանին — նոյեմբերի 15 . . . . . . . . . . 160 554
134. Ալ. Ծատուրյանին — նոյեմբերի 16 . . . . . . . . . . . . 162 555
135. Գ. Աղանյանին — նոյեմբերի 20—25 . . . . . . . . . . . . 163 556
136—138. Հեռագրեր Ախալքալաքի հայոց դպրոցի հոգաբարձությանը
             — դեկտեմբերի 3,4 . . . . . . . . 163 556
139. Իս. Հարությունյանին — դեկտեմբերի 23 . . . . . . . . . 164 556
140. Հ. Անագչյանին – դեկտեմբերի 26 . . . . . . . . . . . . 164 557
141. Հ. Անագչյանին — դեկտեմբերի երկրորդ կես . . . . . . . . 165 557
142. Թիֆլիսի հայոց երաժշտական ընկերությանը — դեկտ. 30 . . . 165 557
143. Հ. Ալիխանյանին ֊ դեկտեմբերի 31 . . . . . . . . . . . . 166 558

1913
144. Կովկասի հայոց հրատարակչության ընկերության վարչությանը
                — հունվարի 21 . . . . . . . 167 558
145. Մ. Տեր֊Մովսիսյանին — հունվարի 28 . . . . . . . . . . . 168 559
146. Ս. Ամատունուն — փետրվարի 10 . . . . . . . . . . . . . . 169 559
147. Մ. Տեր֊Մովսիսյանին — փետրվարի 11 . . . . . . . . . . . 170 560
148. Ց. Խանզադյանին – փետրվարի 11 . . . . . . . . . . . . . 171 560
149. Ց. Խանզադյանին — փետրվարի 12 . . . . . . . . . . . . . 171 560
150. Դ. Տեր֊Դանիելյանին (Անանուն) — փետրվարի 12 . . . . . . 172 561
151. Ար. Զարգարյանին — մարտի 29 . . . . . . . . . . . . . . 173 562
152. Մ. Թումանյանին — ապրիլի 19. . . . . . . . . . . . . . . 173 563
153. Ս. Հակոբյանին — ապրիլի 23. . . . . . . . . . . . . . . 174 563
154. Դ. Տեր֊Դանիելյանին (Անանուն) — ապրիլի 24. . . . . . . . 175 564
155. Կովկասի հայոց հրատարակչական ընկերության վարչությանը
                — հունիսի 1 . . . . . . . . . 175 565
156. Ար. Զարգարյանին — հունիսի 15. . . . . . . . . . . . . . 176 566
157. Րաֆֆու ընտանիքին—հունիսի 25. . . . . . . . . . . . . . 177 566
158. Հ. Մելիք֊Հայկազյանին — հուլիսի սկզբներին. . . . . . . . 177 567
159. Ն. Թումանյանին — հուլիսի 5. . . . . . . . . . . . . . . 177 567
160. Հ. Մելիք֊Հայկազյանին — հուլիսի 5. . . . . . . . . . . . 179 567
161. Ն. Թումանյանին — հուլիսի 8. . . . . . . . . . . . . . . 179 567
162. Աշխ. Թումանյանին — հուլիսի 8, 9. . . . . . . . . . . . 180 568
163. Աշխ. Թումանյանին — հուլիսի 10. . . . . . . . . . . . . 180 568
164. Գ. Հովսեփյանին — հուլիսի 11. . . . . . . . . . . . . . 181 569
165. Ն. Թումանյանին — հուլիսի 13. . . . . . . . . . . . . . 182 569
166. Աշխ. Թումանյանին — հուլիսի 18 . . . . . . . . . . . . . 182 570
167. Ն. Թումանյանին — հուլիսի 18 . . . . . . . . . . . . . . 182 570
168. Փիլ. և Մ. Վարդազարյաններին — հուլիսի 18 . . . . . . . . 183 570
169. Վլ. Կորոլենկոյին – հուլիսի 21 . . . . . . . . . . . . . 184 571
170. Ն. Թումանյանին — հուլիսի 27 . . . . . . . . . . . . . . 184 572
171. Աշխ. Թումանյանին — հուլիսի 29 . . . . . . . . . . . . . 185 572
172. Արմ. Տիգրանյանին — օգոստոսի 2 . . . . . . . . . . . . . 186 572
173. Աշխ. Թումանյանին — օգոստոսի 8 . . . . . . . . . . . . . 187 573
174. Ղարաբաղի թեմական դպրոցին — օգոստոսի 10, 11 . . . . . . 187 573
175. Օ. Թումանյանին — օգոստոսի 12—14 . . . . . . . . . . . . 189 574
176. Օ. Թումանյանին — օգոստոսի 18 . . . . . . . . . . . . . 189 574
177. Կ. Խատիսյանի ընտանիքին — հոկտեմբերի 24 . . . . . . . . 190 575
178. «Բաքվի ձայն» օրաթերթի խմբագրությանը — հոկտեմբերի 26 . . 190 575
179. Ց Խանզադյանին — հոկտեմբերի 29 . . . . . . . . . . . . . 190 575
180. Հ. Կոստանյանին — նոյեմբերի 12 . . . . . . . . . . . . . 192 576
181. Ար. Զարդարյանին — նոյեմբերի 16 . . . . . . . . . . . . 193 577
182. Ց. Խանզաղյանին— դեկտեմբերի աոաջին կես. . . . . . . . . 193 577
183. Կովկասի հայոց հրատարակչական ընկերության վարչությանը 
                  — դեկտեմբերի 17 . . . . 195 578
184. Արտ. Թումանյանին — դեկտեմբերի 18 . . . . . . . . . . . 195 578
185. Ար. Զարգարյանին — 1913(՞) . . . . . . . . . . . . . . . 197 579


1914
186. Մ. Ավետիսյանին — փետրվարի 6, 7. . . . . . . . . . . . . 198 579
187. Արտ. Թումանյանին — փետրվարի 8. . . . . . . . . . . . . 199 581
188. Գ. Աղանյանին – մարտի 20. . . . . . . . . . . . . . . . 200 581
189. Ավ. Ահարոնյանին — մարտի 31. . . . . . .. . . . . . . . 200 582
190. Ց. Խանզադյանին — ապրիլի 22. . . . . . . . . . . . . . . 202 583
191. Բ. Վարդազարյանին — հունիսի 10. . . . . . . . . . . . . 204 584
192. 0. Թումանյանին — հունիսի կեսեր. . . . . . . . . . . . . 204 584
193. Մ. Վարդազարյանին — հունիսի կեսեր. . . . . . . . . . . . 206 585
194. 0. Թումանյանին — հունիսի 19. . . . . . . . . . . . . . 207 855
195. Ա. Տիգրանյանին — հուլիսի 23. . . . . . . . . . . . . . 207 585
196. Ստ. Լիսից յանին — հուլիսի երրորդ տասնօրյակ. . . . . . . 209 586
197. Ստ. Լիսիցյանին — հուլիսի երրորդ տասնօրյակ. . . . . . . 210 587
198. Վ. Գավրիլովին—օգոստոսի 3 . . . . . . . . . . . . . . . 211 587
199. Մ. Տեր֊Մովսիսյանին — օգոստոսի 3 . . . . . . . . . . . . 211 589
200. Աշխ. Թումանյանին — օգոստոսի 10 . . . . . . . . . . . . 212 589
201. Արտ. Թումանյանին — օգոստոսի 11 . . . . . . . . . . . . 213 589
202. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի 18—20 . . . . . . . . . . 214 590
203. Գ. Աղանյանին — օգոստոսի 24 . . . . . . . . . . . . . . 215 590
204 Բ. Վարդազարյանին — սեպտեմբերի 4 . . . . . . . . . . . . 215 591
205. Գ. Աղանյանին — սեպտեմբերի 6, 7 . . . . . . . . . . . . 216 591
206. Գ. Աղանյանին — սեպտեմբերի 7, 8 . . . . . . . . . . . . 216 599
207. Ստ. Մալխասյանցին — սեպտեմբերի 19 . . . . . . . . . . . 216 591
208. Փիլ. Վարդազարյանին — սեպտեմբեր . . . . . . . . . . . . 217 598
209. 210. Փիլ. Վարդազարյանին — սեպտեմբեր . . . . . . . . . . 218 591
211. Ընտանիքին — նոյեմբերի 20 . . . . . . . . . . . . . . . 218 591
212. Ընտանիքին — դեկտեմբերի 6, 8, 9 . . . . . . . . . . . . 219 596
213. Փիլ. Վարդազարյանին — դեկտեմբերի 10 . . . . . . . . . . 220 595


1915
214. Կ. Կուսիկյանին և Ալ. Ծատուրյանին — հունվար, փետրվար . . 221 597
215. Վարդազարյաններին — մարտ, երրորդ տասնօրյակ . . . . . . . 221 597
216. Փիլ. Վարդազարյանին — ապրիլի 19 . . . . . . . . . . . . 223 598
217. Գ. Լևոնյանին — ապրիլ . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 599
218. Տ. Հովհաննիսյանին — մայիսի 28, 29 . . . . . . . . . . . 225 599
219. Ընտանիքին — հունիսի 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 225 600
220. Հայոց ազգային բյուրոյի կենտրոնական կոմիտեին 
                  — հունիսի 17 . . . . . . 226 601
221. Հեռագիր Վաժա Փշավելայի մահվան առթիվ — հուլիսի կեսեր . . 226 602
222. Գ. Հովսեփյանին — հուլիսի 25 . . . . . . . . . . . . . . 226 602
223. Հայոց ազգային բյուրոյի կենտրոնական կոմիտեին 
                  — հուլիսի 30 . . . . . . 227 602
224. Ընտանիքին — օգոստոսի 8, 9 . . . . . . . . . . . . . . . 228 603
225. Գ. Հովսեփյանին — օգոստոսի 10 . . . . . . . . . . . . . 229 604
226. Հայոց ազգային բյուրոյի կենտրոնական կոմիտեին 
                  — օգոստոսի 14 . . . . . 229 605
227. Հայոց ազգային բյուրոյի կենտրոնական կոմիտեին 
                  — սեպտեմբերի 1 . . . . . 230 605
228. Վ. Թումանյանին — հոկտեմբերի 10 . . . . . . . . . . . . 230 606
229. Գ. Աղանյանին– դեկտեմբերի 2 . . . . . . . . . . . . . . 232 607


1916
230. Կ. Միքայելյանին — փետրվարի 16 . . . . . . . . . . . . . 233 607
231. Հ. Մելիք֊Հայկազյանին — մարտի 2 . . . . . . . . . . . . 234 609
232. Պետրոգրադ «Bестник Европы» ամսագրի խմբագրությանը և Մոսկվա, 
 ռուս բանահյուսությունը սիրողների ընկերությանը — մարտի 28. . 236 610
233. Մ. Թումանյանին—ապրիլի 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 236 611
234. Վ. Բրյուսովին — ապրիլի 12 . . . . . . . . . . . . . . . 236 611
235. Գ. Աղանյանին — ապրիլի 29. . . . . . . . . . . . . . . . 237 612
236. Ջորջ Ալեքսանդերին — ապրիլի 29. . . . . . . . . . . . . 238 613
237. Նար-Դոսին — մայիսի վերջեր. . . . . . . . . . . . . . . 238 613
238. Գյուտ Աղանյանին — հուլիսի 24, 25. . . . . . . . . . . . 239 614
239. Տ. Հովհաննիսյանին — հունիսի 3. . . . . . . . . . . . . 241 616
240. Վ. Թումանյանին — հունիսի կեսեր. . . . . . . . . . . . . 241 616
241. Արտ. Թումանյանին — հունիսի 23. . . . . . . . . . . . . 243 617
242. Վ. Թումանյանին — հունիսի 23. . . . . . . . . . . . . . 243 617
243. Գ. Աղանյանին — հուլիսի 24, 25. . . . . . . . . . . . . 244 617
244. Զ. Եսայանին — օգոստոսի 1. . . . . . . . . . . . . . . . 244 618
245. Ց. Խանզադյանին — օգոստոսի 12. . . . . . . . . . . . . . 246 619
246. Ց. Խանզադյանին — օգոստոսի 24. . . . . . . . . . . . . . 248 620
247. Ց. Խանզադյանին — սեպտեմբերի 21. . . . . . . . . . . . . 251 622
248. Ց. Խանզադյանին — սեպտեմբերի 25 . . . . . . . . . . . . 252 623
249. Ն. Մառին — հոկտեմբերի 27. . . . . . . . . . . . . . . 254 623
250. Ց. Խանզադյանին — հոկտեմբերի 29. . . . . . . . . . . . . 254 623
251. Մ. Տեր-Մովսիսյանին — նոյեմբերի 6 . . . . . . . . . . . 255 625
252. Ց. Խանզադյանին — նոյեմբերի 9. . . . . . . . . . . . . . 256 626
253 Լեհական գլխավոր կոմիտեին — նոյեմբերի 14. . . . . . . . . 258 627
254. Թամամշևին — դեկտեմբերի 23 . . . . . . . . . . . . . . . 259 628
255. Հ. Սուրխաթյանին — դեկտեմբերի 25. . . . . . . . . . . . 260 628
256. Ստ. Մալխասյանցին — հունվարի 15. . . . . . . . . . . . 260 629


1917
257. Վ. Բրյուսովին — փետրվարի 24. . . . . . . . . . . . . . 261 629
258. Ալ. Ծատուրյանի ընտանիքին — ապրիլի 7, 8. . . . . . . . . 262 630
259. Ե. Թաղիանոսյանին — հուլիսի 15, 16. . . . . . . . . . . 263 630
260. Օ. և Հ. Թումանյաններին — հուլիսի 10—12. . . . . . . . . 264 630
261. Փիլ. Վարդազարյանին — հուլիսի կեսեր. . . . . . . . . . . 265 631
262. Հր. Աճառյանին — օգոստոսի 11. . . . . . . . . . . . . . 265 631
263. Հ. Սառիկյանին — օգոստոսի 15. . . . . . . . . . . . . . 266 634
264. 0. Թումանյանին — օգոստոսի կեսեր. . . . . . . . . . . . 268 634
265. 0. Թումանյանին — օգոստոսի 24 . . . . . . . . . . . . . 269 635
266. Փիլ. Վարդազարյանին — օգոստոսի 26. . . . . . . . . . . . 271 635
267. Կ. Ալիխանյանին — օգոստոսի 26 . . . . . . . . . . . . . 272 635
268. 0. Թումանյանին — սեպտեմբերի 5 ․ ․ ․ ․ . . . . . . . . . 273 635
269. 0. Թումանյանին — սեպտեմբերի կեսեր . ․ ․ . . . . . . . . 276 636
270. 0. Թումանյանին — հոկտեմբերի 2 ․ ․ ․ ․ . . . . . . . . . . 276 636
271. 0. Թումանյանին — հոկտեմբերի 5 ․ ․ ․ ․ . . . . . . . . . 277 636
272. Հ. Սառիկյանին — հոկտեմբերի 9 ․ ․ ․ ․ . . . . . . . . . . 279 637
273. Գ. Դիասամիձեին — հոկտեմբերի 20—24 ․ ․ ․ ․ . . . . . . . . 279 637
274. Հայկազյան ընկերության վարչությանը — նոյեմբերի 9 ․ . . . 280 638
275. Գ. Աղանյանին — դեկտեմբերի 20 ․ ․ ․ ․ . . . . . . . . . . 281 638
276. Անդրանիկին — դեկտեմբերի 23 . . . . . . . . . . . . . . 281 638


1918
277. Հայոց ազգային խորհրդի կենտրոնական կոմիտեին — հունվ. 21. 283 639
278. Անդրկովկասյան կոմիսարիատին, պատճենը՝ Անդրկովկասյան 
      կոմիսարիատի նախագահ Գ. Գեգեչկորուն — մարտի 16 . . 284 639
279. Մ. Աղայանին — մարտի 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 285 641
280. Սա. Մալխասյանցին — մարտի 23 . . . . . . . . . . . . . . 286 642
281. Անդրկովկասի ներքին գործերի մինիստրին — մայիսի 15 . . . 286 642
282. Ն. Թումանյանին — հունիսի 20 — 22 . . . . . . . . . . . 287 643
283. Գ. Խատիսյանին — հունիսի 28 . . . . . . . . . . . . . . 287 643
284. Հայոց ազգային խորհրդին — հուլիսի 14 . . . . . . . . . . 288 644
285. Գ. Աղանյանին – հուլիսի 19. . . . . . . . . . . . . . . 292 645
286. Գ. Աղանյանին – հուլիսի 20. . . . . . . . . . . . . . . 292 645
287. Հ. Համբարձումյանին — հուլիսի 20. . . . . . . . . . . . 293 646
288. Հ. Համբարձումյանին — հուլիսի 22. . . . . . . . . . . . 293 646
289. Հ. Համբարձումյանին — հուլիսի 26. . . . . . . . . . . . 293 647
290. Հայրենակցական միության կենտրոնական խորհրդին 
             — հուլիսի երրորդ տասնօրյակ . . . . 294 648
291. Հայաստանի վերաշինության կոմիտեին — օգոստ. առաջին կես . 294 649
292. Ա. Ջամալյանին — հոկտեմբերի 24. . . . . . . . . . . . . 295 649
293. Գ. Աղանյանին — նոյեմբերի 3. . . . . . . . . . . . . . . 296 650
294. Մ. Գևորգյանին — նոյեմբեերի 11. . . . . . . . . . . . . 296 650
295. Հ. Միրզոյանին — դեկտեմբերի 7. . . . . . . . . . . . . . 297 651
296. Անդրանիկ Օզանյանին — դեկտեմբերի 14. . . . . . . . . . . 298 652
297. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը — դեկտ. 19 . . 300 654
298. Ե. Գեգեչկորուն — դեկտեմբերի 22 . . . . . . . . . . . . 301 654
299. Գ. Լասխիշվիլուն – դեկտեմբերի 22 . . . . . . . . . . . . 302 655


1919
299ա. Նոյ Ժորդանիային — հունվարի 6. . . . . . . . . . . . .. 303 656
300. Տ. Հովհաննիսյանին — հունվարի 23, 24. . . . . . . . . . 303 657
301. Հ. Սառիկյանին — փետրվարի երրորդ տասնօրյակ . . . . . . . 304 657
302. Ալ. Խատիսյանին — մարտի 4 . . . . . . . . . . . . . . . 305 658
303. Հ. Համբարձումյանին — մարտի 4. . . . . . . . . . . . . . 305 659
304. Ալ. Խատիսյանին — մարտի 8 . . . . . . . . . . . . . . . 306 659
305. Ալ. Խատիսյանին — մարտի 8 . . . . . . . . . . . . . . . 307 660
306. «Սաքարթվելո»-ի խմբագրությանը — մարտի 10. . . . . . . . 308 661
307. Գ. Լևոնյանին – մարտի 20 . . . . . . . . . . .. . . . . 308 661
308. Խորհրդային Միության ժողովրդական կոմիսարների խորհրդին 
             — մարտի երրորդ տասնօրյակ . . . . . 308 662
309. Վ. Ավանեսովին — ապրիլի 12. . . . . . . . . . . . . . . 309 663
310. Ք. Վերմիշյանին — ապրիլի 22 . . . . . . . . . . . . . . 309 663
311. Հ. Համբարձումյանին — ապրիլի 24. . . . . . . . . . . . . 310 664
312. Աշխ. Թումանյանին — ապրիլի 29. . . . . . . . . . . . . . 311 664
313. Լ. Եվանգուլյանին — ապրիլ. . . . . . . . . . . . . . . . 312 665
314. Ա. Թումանյանին — մայիսի 4 . . . . . . . . . . . . . . . 316 666
315. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը — մայիսի 26 . . 318 667
316. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը — մայիսի 26. . 319 667
317. Հայաստանի Հանրապետության նախարարապետին — հունիսի 2. . . 319 668
318. Հայաստանի Հանրապետության նախարարապետին — հունիսի 7. . . 319 668
319. Ալ. Խատիսյանին — հունիսի 15 . . . . . . . . . . . . . . 327 669
320. Հայաստանի Հանրապետության նախարարապետին — հունիսի 15 . . 328 670
321. Հայաստանի ժողովրդական լուսավորության նախարարին 
                   — հուլիսի 5. . . . . . 329 670
322. Հայ գրողների ընկերության վարչությանը — հուլիսի 20. . . 330 671
323. Թիֆլիսի որբ֊աշակերտական միության վարչությանը 
                   — հուլիսի 20. . . . . . 331 672
324. Գ. Ղափանցյանին — հուլիսի 24. . . . . . . . . . . . . . 331 672
325. Տ. Հովհաննիսյանին — օգոստոսի 16. . . . . . . . . . . . 332 673
326. Ընտանիքին — օգոստոսի երկրորդ կես. . . . . . . . . . . . 332 673
327. Ն. Թումանյանին — հոկտեմրերի 5. . . . . . . . . . . . . 333 673
328. Ան. Թումանյանին — հոկտեմբերի 11. . . . . . . . . . . . 334 674
329. Աշխ. Թումանյանին — հոկտեմբերի 11. . . . . . . . . . . . 335 674
330. Ն. Թումանյանին – հոկտեմբերի 20 ․ ․ ․ ․ . . . . . . . . . 337 675
331. Ն․ Ժորդանիային — նոյեմբերի 22 . . . . . . . . . . . . . 338 675
332. Ե. Գեգեչկորուն — նոյեմբերի 22 . . . . . . . . . . . . . 338 675
333. Ն. Ռամիշվիլուն — նոյեմբերի 22 . . . . . . . . . . . . . 339 675
334. Դ. Անանունին — նոյեմբերի 28. . . . . . . . . . . . . . . 340 677


1920
334ա. Գ. Դիասամիձեին — հունվարի 12. . . . . . . . . . . . . . 341 677
335. Դ. Անանունին — հունվարի երրորդ տասնօրյակ . . . . . . . . 342 678
336. Ալեքսանդրապոլի հայկական համալսարանի տնօրինությանը 
                   — հունվարի 30. . . . . . 343 679
337. Վ. Ն. Հասկելին — փետրվարի 8 . . . . . . . . . . . . . . 344 679
338. Դ. Կլդիաշվիլուն — փետրվարի 15 . . . . . . . . . . . . . 345 680
339. Ն. Աղբալյանին—մարտի 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 618
340. Ն. Աղբալյանին—ապրիլի 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 681
341. Հ. Հովհաննիսյանին — ապրիլի 9 . . . . . . . . . . . . . . 347 682
342. Ն. Աղբալյանին — ապրիլի 30 . . . . . . . . . . . . . . . 347 682
343. Վ. Փափազյանին — ապրիլի 30 . . . . . . . . . . . . . . . 348 682
344. ՀՀ կառավարությանը (Համազասպ Օհանջանյանին)— մայիսի 27 . . 348 682
345. Վրաստանի Հանրապետության կառավարությանը — մայիսի 27 . . . 349 683
346. Դ. Անանունին — մայիսի 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 349 683
347. Գ. Ղազարյանին — հունիսի 15 . . . . . . . . . . . . . . . 351 684
348. Աշխ. Թումանյանին — հուլիսի 12, 13 . . . . . . . . . . . 352 685
350. Ն. Թումանյանին — հուլիսի կեսեր . . . . . . . . . . . . . 353 685 
351. Վրաստանի հայ ուսուցչական միության նախագահին 
                   — սեպտեմբերի 18 . . . . 354 685
352. Աշխ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 25. . . . . . . . . . . . 355 685
353. Աշխ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 30. . . . . . . . . . . . 357 686
354. 0. Թումանյանին — հոկտեմբերի 1. . . . . . . . . . . . . . 359 687
355. Ա. Թումանյանին — հոկտեմբերի 9. . . . . . . . . . . . . . 360 687
356. Հ. (Հովիկ) Խատիսյանին — հոկտեմբերի 9. . . . . . . . . . 362 685
357. Ան. Թումանյանին — հոկտեմբերի 9. . . . . . . . . . . . . 362 688
358. Աշխ. Թումանյանին — հոկտեմբերի 16. . . . . . . . . . . . 363 688
359. Աշխ. և Ան. Թումանյաններին – հոկտեմբերի կեսեր. . . . . . 364 689
360. 0. Թումանյանին — հոկտեմբերի կեսեր. . . . . . . . . . . . 365 682
361. Աշխ. Թումանյանին — նոյեմբերի 6. . . . . . . . . . . . . 366 681
362. Հ. Հովհաննիսյանին — նոյեմբերի 6. . . . . . . . . . . . . 367 699
363. Աշխ. Թումանյանին — նոյեմբերի 19. . . . . . . . . . . . . 367 699
364. Հայաստանի հեղկոմին — դեկտեմբերի 18 . . . . . . . . . . . 368 391
365. Հայաստանի հեղկոմին — դեկտեմբերի 24 . . . . . . . . . . . 370 691
366. Աշխ. Մուշ. և Համ. Թումանյաններին — դեկտեմբերի 18, 25 . . 371 692

1921
367. Ն. Թումանյանին — հունվար . . . . . . . . . . . . . . . . 375 693
368. Օրջոնկիձեին—մարտի 25 . . . . . . . . . . . .. . . . . . 376 695
369. Աթարբեկյանին — մարտի 25, 26 . . . . . . . . . . .. . . . 376 095
370. Մ. Տեր֊Մովսիսյանին — մարտի 25, 26 . . . . . . . . . . . 378 695
371. Զավակներին – ապրիլի 8. . . . . . . . . . .. . . . . . . 378 695
372. Գ. Սաղյանին — ապրիլի 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 696
373. Ընտանիքին — ապրիլի 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 697
374. Ար. Թումանյանին—հունիսի 20 . . . . . . . . . . . . . . . 384 698
375. Հ. Հովհաննիսյանին — հունիսի վերջեր . . . . . . . . . . . 386 699
376. Ար. Թումանյանին — հուլիսի 11 . . . . . . . . . . . . . . 386 699
377. Ա. Փաշալաշվիլուն — հուլիսի 14 . . . . . . . . . . . . . 388 700
378. Ար. Թումանյանին — հուլիսի 29 . . . . . . . . . . . . . . 389 701
379. Աշխ. Թումանյանին — հուլիսի 30 . . . . . . . . . . . . . 390 701
380. Աշխ. Թումանյանին — օգոստոսի 27. . . . . . . . . . . . . 391 702
381. Աշխ. Թումանյանին — սեպտեմբերի 2 . . . . . . . . . . . . 392 702
382. Ընտանիքին — սեպտեմբերի 19 . . . . . . . . . . . . . . . 394 703
383. Ավ. Իսահակյանին — հոկտեմբերի 4 . . . . . . . . . . . . . 395 704
384. Չոբանյանին — հոկտեմբերի 6 . . . . . . . . . . . . . . . 397 704
385. Մ. Գևորգյանին — հոկտեմբերի առաջին տասնօրյակ. . . . . . . 399 705
386. Հայարտան գրականության և գեղարվեստի միությունների 
      վարչությունների միացյալ ժողովին — հոկտեմբերի 11. . 400 705
387. Գրչի մշակների միության վարչությանը — հոկտեմբերի 11. . . 400 706
389. Ար. Թումանյանին — հոկտեմբերի 19 . . . . . . . . . . . . 401 707
399. Լևոնյանին — հոկտեմբերի 21. . . . . . . . . . . . . . . . 402 707
391. Վրաստանի լուսավորության ժողովրդական կոմիսար Դ. Վ. Կանդելակին
       և վրաց գրողների միությանը — հոկտեմբերի 28, 29. . 403 708
392. Վրաստանի գրողների միությանը — հոկտ. երրորդ տասնօրյակ . . 404 708
393. Զ. Տեր֊Եղյանին — նոյեմբերի 17 . . . . . . . . . . . . . 405 709
394. Զավակներին — դեկտեմբերի 2. . . . . . . . . . . . . . . . 405 709
395. Ավ. Իսահակյանին — դեկտեմբերի 9 . . . . . . . . . . . . . 407 710
396. Զ. Եսայանին — դեկտեմբերի 9 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ . . 409 711
397. Ընտանիքին — դեկտեմբերի առաջին տասնօրյակ ․ ․ ․ ․ ․ . . . . 411 711
398. Հ. Պերպերյանին — 1921 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ . . . . . 411 712


1922
399. Հ. Աղաբաբին — փետրվարի 5 . ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ . . . . 413 712
400. Հ. Սուրխաթյանին – ապրիլի 26 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ . . . . 413 713
401. Պ. Մակինցյանին — մայիսի 17 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ . . . . 414 714
402. Ազգային փոքրամասնության խորհրդի նախագահին — մայիսի 29 . 415 715
403. Հայաստանի օգնության կոմիտեին — հունիսի 17 ․ ․ ․ ․ ․ . . . 415 716
404. Ալ. Մյասնիկյանին — հունիսի 17 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ . . . . 416 716
405. Ա. Երզնկյանին — հունիսի 17 . . . . . . . . . . . . . . . 417 717 
406. Հայաստանի օգնության կոմիտեի ընդհանուր ժողովին 
                — հուլիսի 11 . . ․ . . . . . . 418 717
407. Պ. Մակինցյանին — հուլիսի 22 ․․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ . . . 420 718
408. Ստ. Լիսիցյանին — օգոստոսի 12 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ . . . . 425 720
409. Մ. Տեր-Մովսիսյանին — օգոստոսի 29 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ . . . . . 427 721
410. Տարագրոսին — օգոստոսի վերջ . .․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ . . 430 722
411. Տարագրոսին — հոկտեմբերի 3 . . ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ . . . 430 722
412. Յ. Նիկոլաձեին — դեկտեմբերի 11 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ . . 431 723