9/17/15

«Հայ ժողովրդական հեքիաթներ» մատենաշարի հատորները

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ
Ուղիղ փակագծերում նշել ենք հրատարակված հեքիաթների ծագման վայրերը, որպեսզի ընթերցողներն իրենց անհրաժեշտ հատորը հեշտությամբ գտնեն։
◈ Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հտ. 1 [Այրարատ], Երևան, 1959
հտ. 2 [Այրարատ. Վաղարշապատ գյուղ], Երևան, 1959
հտ. 3 [Այրարատ. Վաղարշապատ, Շահրիարի Ջաֆարապատ (հետագայի Հոկտ. շրջ. Գետաշեն), Գրամփա և Սուրմալուի Կուլաբ ու Ալիճան գյուղեր], Երևան, 1962
հտ. 4 [Շիրակ և շրջակայք. ք. Գյումրի և Ախուրյանի, Աղինի, Արթիկի, Ապարանի, Ղուկասյանի, Բասենի, Կարինի, Ջավախքի շրջաններ], Երևան, 1963
հտ. 5 [Արցախի Վարանդա, Ջրաբերդ, Գյուլիստան, Խաչեն, Դիզակ գավառներ՝ այժմյան Շուշու, Ստեփանակերտի, Մարտունու, Մարդակերտի և Հադրութի շրջաններ], Երևան, 1966
հտ. 6 [Արցախ և Ուտիք՝ հետագայի Շամշադինի, Իջևանի, Կարմիրի, Դիլիջանի շրջաններ], Երևան, 1973
հտ. 7 [Արցախ և Սյունիք՝ Զանգեզուր, Մեղրի, Սիսիան], Երևան, 1979
հտ. 8 [Գուգարք. Լոռի, նաև Սպիտակ, Նոյեմբերյան, Վրաստանի Մառնեուլի և Բոլնիսի շրջաններ], Երևան, 1977
հտ. 9 [Ալաշկերտ, Մանազկերտ, Բաղեշ, Ախալքալաք], Երևան, 1968
հտ. 10 [Տարոնի Հարք գավառ՝ Մուշ-Բուլանըխ], Երևան, 1967
հտ. 11 [Տարոն. Բուլանըխի գավառի Կոփ, Փիոնք, Շեխյաղուբ և Համզաշեխ գյուղեր], Երևան, 1980
հտ. 12 [Տարոն. Մշո դաշտի գյուղեր], Երևան, 1984
հտ. 13 [Տարոն. Մուշ քաղաք, Զիարեթ, Արտոնք, Սալըկան և Վարդենիս գյուղեր], Երևան, 1985
հտ. 14 [Վասպուրական. Վան քաղաք և Վան-Տոսպ գավառի գյուղեր], Երևան, 1999
հտ. 15 [Վասպուրական. Վան], Երևան, 1998
հտ. 16 [Վասպուրական և հարակից շրջաններ. Վան, Խլաթ, Բուլանըխ, Բզնունիք, Խնուս, Արճեշ, Արծկե, Չարսանճագ], Երևան, 2009
հտ. 17  [Մոկք], Երևան, 2012. կամ այստեղ