4/8/16

Մոսկվայում լույս տեսած «Հայ կամաւորներ 1914-1915» ալբոմից որոշ նկարներ

Թիֆլիսում 1916 թ. հրատարակված «Հայ կամաւորներ 1915-1916» ալբոմից առաջ Մոսկվայում հրատարակվել է  «Հայ կամաւորներ 1914-1915» ալբոմը, որից մի քանի նկար զետեղում ենք այստեղ (համացանցում դրանք կարծես թե չկան, եթե մեր աչքից չեն վրիպել)։


Կազմի վրա (նկարը՝ Արշակ Ֆեթվաճյանի) նկատելի են հետևյալ խոսքերը (հետագայի մեր պետական հիմնից).
Ամենայն տեղ մահը մի է 
Մարդ մի անգամ ʼտի մեռնի 
Բայց երանի ով իւր ազգի 
Ազատութեան կը զոհուի։


  Սեպուհը իր զինակից օգնականներով

  Բենօն եւ իր յիսնեակը

 Մարտիրոսը իր  հարիւրեակով

 Օնէն իր հարիւրեակով

Ղազարը իր հարիւրեակով

Համազասպը իր զինակից օգնականներով


  
Քեռին իր զինակից ընկերներով Գ. Նժդեհը իր զինակից օգնականներով


  Տէր-Աւետիքեանը իր զինակից օգնականներով


Բժիշկ Տէրտէրեան 


Հայր եւ որդի Ստամբոլցեաններ
Հայրը՝ Ավետիս (Քաջ Ավո), որդին՝ Պարույր (երգեհոնահար Վահագն Ստամբոլցյանի կարսեցի հայրն ու պապը)


75 տարեկան կամաւոր, դարալագեազցի Տէր-Գրիգորը։
Տեր Գրիգորի մի ուրիշ նկար կա 1915-1916 թթ. կամավորների ալբոմում. տես այստեղ։Զեմլեակի ձիաւոր խումբը