11/20/15

Կոմիտասի երկերի 14-հատորյակի բոլոր միավորները՝ մեկտեղ
Ներկայացնում ենք ձեզ մի նոր ցանկ։ Ակադեմիայի կայքում տեղադրված կոմիտասյան հատորների՝ առանձին էջերում տեղադրված մանրամասն ցանկերը վերցրել, մեկ էջում մեկտեղել և ձեզ ենք ներկայացնում։ Խոսքը միայն 14-հատորյակի մասին է։ Փոքր-ինչ սրբագրել ենք (ուր վրիպակներ ու ձևավորման անմիօրինակություն ենք նկատել), իսկ ստեղծագործությունների վերնագրերից առոգանության նշանները հանել ենք։ Նաև լրացրել ենք 12-րդ հատորի ցանկի պակասող հատվածը։

Իսկ ինչո՞ւ ենք սա արել։ Որպեսզի այս հազարավոր երգերի միջից ձեզ պետք եղած մեկ հատիկ երգը փնտրելու համար բազմաթիվ էջեր չմտնեք ու որոնման գործողությունը չկրկնեք։ Իսկ առոգանության նշաններն էլ վերնագրերից հանել ենք, որպեսզի առոգանության նշաններ ունեցող բառերը որոնման արդյունքներից դուրս չմնան. որովհետև մեր առոգանության նշանները մի կողմից շատ լավ բան են (հենց պետք եղած բառն ու հնչյունն են շեշտում), բայց, մյուս կողմից, աղարտում են բառերի նիշային պատկերը, ինչը թույլ չի տալիս, որ այդ աղարտված բառերը ծրագրային որոնման արդյունքներում արտացոլվեն։ Այսինքն՝ եթե որոնեք, օրինակ, «Սոնա» բառը, իսկ վերնագրերից մեկում գրված է «Սո՛նա», որոնման գործիքն այս «Սո՛նա»-ն չի գտնի։ Եթե որոնեք «Հայր» բառը, իսկ վերնագրերից մեկում գրված է «Հա՜յր», ապա այս վերջին «Հա՜յր»-ը որոնման արդյունքներից դուրս կմնա։ Ահա այս պատճառով էլ հանել-վերացրել ենք բոլոր այսպիսի նշանները։Եթե դուք ևս վրիպակներ նկատեք վերնագրերում, խնդրում ենք տեղյակ պահել, որ ուղղենք։

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 1. Մեներգեր, Երևան, 1960
 
Մեներգեր դաշնամուրի նվագակցությամբ
1. Հով արեք
2. Հաբրբան
3. Երկինքն ամպել է
4. Անտունի
5. Գարուն ա
6. Ծիրանի ծառ
7. Քելեր, ցոլեր
8. Քելե, քելե
9. Սար, սար
10. Կանչե կռունկ
11. Ես սարեն կուգայի
12. Զինչ ու զինչ
13. Ալագյազ (սարն ամպել է)
14. Խնկի ծառ
15. Ալ այլուղս
16. Կուժն առա
17. Կաքավի երգը
18. Չեմ կրնա խաղա
19. Շողեր ջան
20. Չինար ես
21. Էս առուն
22. Ալագյազ (բարձր սարին)
23. Հոյ, Նազան
24. Գարուն
25. Կռունկ
26. Ամպել ա կամար-կամար
27. Ես աղջիկ եմ
28. Էրվում եմ
29. Տուն արի
30. Գութանը հաց եմ բերում
31. Ողբերգ
32. Լուսնակը սարի տակին
33. Էս գիշեր լուսնակ գիշեր
34. Ջուր կուգա վերին սարեն
35. Լե, լե, յաման
36. Շախկըր-շուխկըր
37. Ծիծեռնակ
38. Ախ, մարալ ջան
39. Օրօր
40. Մոկաց Միրզա
Հավելվածներ
1. Կուժն առա (Ա, Բ.)
2. Չեմ կրնա խաղա
3. Շողեր ջան
4. Չինար ես
5. Էս առուն (Ա, Բ, Գ, Դ, Ե)
6. Տուն արի
7. Գութանը հաց եմ բերում
Հատված "Հայ քնար"-ի առաջաբանից
"Հայ քնար միաձայն գեղջուկ երգերի" Ա տասնյակի նախաբանը
Հատված "Հազար ու մի խաղ" ժողովրդական երգարանի Ա հիսնյակի ծանոթությունից
Հատված "Հազար ու մի խաղ" Բ հիսնյակի ծանոթությունից
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 2. Խմբերգեր, Երևան, 1965

1. Իմ չինարի յարը
2. Գարուն ա
3. Գութաներգ
4. Անձրևն եկավ
5. Սարերի վրով
6. Երի, երի ջան
7. Լուսնակն անուշ
8. Շողեր ջան
9. Առավոտուն բարի լուս
10. Շորորա, Անուշ
11. Հով լինի
12. Կուժն առա
13. Սարեն ելավ
14. Գնա, գնա
15. Օրոր, Ադինո
16. Սոնա յար
17. Խումար պառկե
18. Քաղհան
19. Կաքավի երգը
20. Հոյ, Նազան իմ
21. Ախ, մարալ ջան
22 ա. Ալագյազ
22 բ. Ալագյազ
22 գ. Ալագյազ
23 ա. Խնկի ծառ
23 բ. Խնկի ծառ
23 գ. Խնկի ծառ
24. Քելեր, ցոլեր
25. Ծիրանի ծառ
26. Լոռու գութաներգ
27 ա. Կալի երգ
27 բ. Կալերգ և սայլերգեր
28 ա. Սիփանա քաջեր
28 բ. Սիփանա քաջեր
29. Գարուն
Տարբերակներ
1 ա. Գարուն ա
բ. Գարուն ա
գ. Գարուն ա
դ. Գարուն ա
ե. Գարուն ա
զ. Գարուն ա
է. Գարուն ա
2 ա. Գութաներգ
բ. Գութաներգ
գ. Գութաներգ
3. Շողեր ջան
4. Հով լինի
5 ա. Կուժն առա
բ. Կուժն առա
գ. Կուժն առա
դ. Կուժն առա
ե. Կուժն առա
6 ա. Սարեն ելավ
բ. Սարեն ելավ
7. Գնա, գնա
8. Օրոր, Ադինո
9 ա. Քաղհան
բ. Քաղհան
10. Հոյ, Նազան իմ
11. Ախ, մարալ ջան
12. Ալագյազ
13. Խնկի ծառ
14. Ծիրանի ծառ
15. Լոռեցիների գութանի հոռովել
16 ա. Կալերգ և սայլերգ
բ. Կալի երգ 
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 3. Խմբերգեր, Երևան, 1969

1-6 Հարսանեկան երգեր. Շար Ա.
1. Երկնից, գետնից
2. Մերիկ ջան հալալ
3. Թագվորի մեր, դուրս արի
4. Թագվոր բարով
5. Էն դիզան
6. Առնեմ երթամ իմ յարը
7. Ել, ել (Սայլի երգ)
8. Այ, հեվա, հեվա, սիրտս
9.Վայ, լե, լե (Ողբերգ)
10. Հանդեն գաս գեղը մտնես
11. Կապուտ քուռակ հեծել եմ
12. Գութանը հաց եմ բերում
13. Նանիկ, նանանիկ
14. Լուսնակը սարի տակին
15. Եկեք տեսեք ինչն է կերի զինչ
16. Կայնել ես կանչում էլ չես
17. Հինգ էծ ունեմ
18. Զար, զընգը
19. Էս գիշեր, լուսնակ գիշեր
20 - 28. Հարսանեկան երգեր. Շար Բ.
20. Մեր թագվորին ինչ պիտի
21. Գացեք բերեք թագվորամեր
22. Օրհնյալ բարերար աստված
23. Մեր թագվորն էր խաչ
24. Էն դիզան
25. Դուն հալալ մերիկ
26. Վարդ, զքե չըմ սիրի
27. Եղնիկ
28. Թագվորի մեր, դուրս արի
29 - 32. Հայ գեղջուկ երգեր և պարերգեր. Շար Ա.
29. Ամպելա կամար-կամար
30. Երևան բաղ եմ արել և Տուն արի
31. Հոռոմ-հոռոմ
32. Արևը կայնե կեսօր
33. Մեր բաղումը նռնի ծառ (Հոդալլո)
34 - 36. Վիճակի երգեր
34. Երկնքի աստղերը (Սկլա, սկլա)
35. Հեյ, գյուլ եմ
36. Ծաղիկ ունեմ նարնջի
37 - 43. Հայ գեղջուկ պարերգեր. Շար Բ.
37. Յարիս անուն Պալասան
38. Աղջի, անունդ Շուշան
39. Կալերի ճամբին կեցա
40. Բաղի պատը դդում ա
41. Պուճուր աղջիկ սևավոր
42. Վարդ ա յարս
43. Հոյ իմ նազանի յարը
44 - 49. Հայ գեղջուկ երգեր և պարերգեր. Շար Գ.
44. Ալագյազ աչերդ
45. Սև ա չոբանի շունը
46. Մի յար ունեմ
47. Ելեք տեսեք դուսը
48. Այ տղա մեր գեղեցի
49. Շախկր-շուխկր
50 - 56. Հայ գեղջուկ պարերգեր. Շար Դ.
50. Սարեն կուգան ջուխտ'մ ղոչ
51. Էրվում եմ
52. Յար ջան, արի
53. Էսօր ուրբաթ է
54. Ջուր կուգա վերին սարեն
55. Ջաղացը մանի-մանի
56. Առնեմ երթամ էն սարը
57 - 56. Հայ գեղջուկ պարերգեր. Շար Ե.
57. Կանաչ արտը բան եկա
58. Նոր եմ նոր մածուն մերել
59. Հարայ, էլլի յար
60. Լուսնակը բակ ա բռնել
61 - 64. Հայ գեղջուկ պարերգեր. Շար Զ.
61. Եկան Մոկաց հարսներ (Հարալո)
62. Մեր բաղը ծառ ա
63. Իմ չինար յարին
64. Հովն անուշ (Արարատյան գիշեր)
65. Հով արեք, սարեր ջան
66. Չինար ես, կեռանալ մի
67. Փափուրի
68. Ինչու Բինգյոլը մտար և Սուսան սմբուլ
69. Էս առուն ջուր է գալի
70. Սանդի երգ (Ձավարածեծ)
Տարբերակներ
(8). Այ, հեվա, հեվա, սիրտս
(10). Հանդեն գաս գեղը մտնես
(12). Գութանը հաց եմ բերում
(15). Եկեք տեսեք ինչն է կերե զինչ
(16). Կայնել ես կանչում էլ չես
(17). Հինգ էծ ունեմ
(18). Զար, զընգը
(19). Էս գիշեր, լուսնակ գիշեր
(27). Եղնիկ
(30). Երևան բաղ եմ արել և Տուն արի
(31). Հոռոմ-հոռոմ
(32). Արևը կայնե կեսօր
(39). Կալերի ճամբին կեցա
(41). Պուճուր աղջիկ սևավոր
(51). Էրվում եմ
(52). Յար ջան, արի
(53). Էսօր ուրբաթ է
(54). Ջուր կուգա վերին սարեն
(56). Առնեմ երթամ էն սարը
(57). Կանաչ արտը բան եկա
(58). Նոր եմ նոր մածուն մերել
(59). Հարայ, էլլի յար
(62). Մեր բաղը ծառ ա
(63). Իմ չինար յարին
(64). Հովն անուշ
(66). Չինար ես
(67). Փափուրի
(68). Ինչու Բինգյոլը մտար
(69). Էս առուն ջուր է գալի
(72). Սանդի երգ (Ձավարածեծ)

 
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 4. Խմբերգեր և մեներգեր, Երևան, 1976

1. Ազգային օրհներգ, 1891թ., խոսք՝ Արշակ Թաշճյանի
2. Մայրենի լեզու. խոսք՝ Ս. Նազարյանցի
3. Ով տեր աստված. խոսք՝ Վ. Մանկունու
4. Թե թև ունեի (Իղձ հայ պանդխտի). խոսք՝ Ս. Ֆելեկյանի
5. Հայրենյաց սիրով վառված
6. Օն թինդ ի խինդ. խոսք՝ Կոմիտասի
7. Ազգային օրհներգ. 1895թ., խոսք՝ Ա. Թաշճյանի
8. An den Wassern zu Babel. Առ գետս Բաբելացւոց. Սաղմոս Դավթի, № 137 (հայկական՝ 136)
9. Առաւօտ լուսաբեր. խոսք՝ Գ. Փեշտիմալճյանի
10. Արևն իջավ սարի գլխուն. խոսք՝ Ավ. Իսահակյանի
11. Մի գեղեցիկ պարզ գիշեր էր. խոսք՝ Ս. Սափարյանցի
12. Հայրիկ, Հայրիկ, քո հայրենիք. խոսք՝ Մ. Ջանիկյանի
13. Մայր Արաքսի ափերով. խոսք՝ Ռ. Պատկանյանի
14. Թող բլբուլ չերգե.
15. Հայ ապրինք, եղբայրք. խոսք՝ Խ. Նար-Պեյի
16. Տէր, կեցո դու զՀայս. խոսք՝ Մ. Թաղիադյանի
17 Հիմի էլ լռենք. խոսք՝ Ռ. Պատկանյանի
18. Մեզ նոր արև ծագե.
19. Ոհ ինչ անուշ. խոսք՝ Մ. Պեշիկթաշլյանի
20. Մինչդեռ հուսով խայտա բնություն. խոսք՝ Մ. Պեշիկթաշլյանի
21. Օհ ինչ քաղցր բան
22. Պանծա դու Հայ միություն. խոսք՝ Կոմիտասի
23. Ահա ծագեց կարմիր արև.խոսք՝ Րաֆֆու
24. Իմ հայրենյաց հոգի Վարդան. խոսք՝ Ս. Շահազիզի
25. Ես լսեցի մի անուշ ձայն. խոսք՝ Ս. Շահազիզի
26. Ով մեծասքանչ դու լեզու. խոսք՝ Ն. Մեզպուրյանի
Տարբերակներ
27. (12). Հայրիկ, Հայրիկ, քո հայրենիք. խոսք՝ Մ. Ջանիկյանի
28. (13). Մայր Արաքսի ափերով. խոսք՝ Ռ. Պատկանյանի
29. (13). »»»
30. (13). »»»
31. (13). »»»
32. (14). Թող բլբուլ չերգե.
33. (15). Հայ ապրինք, եղբայրք. խոսք՝ Խ. Նար-Պեյի
34. (16). Տէր, կեցո դու զՀայս. խոսք՝ Ղ. Ալիշանի
35. (16). »»»
36. (16). »»»
37. (19). Ոհ ինչ անուշ. խոսք՝ Մ. Պեշիկթաշլյանի
38. (20). Մինչդեռ հուսով խայտա բնություն. խոսք՝ Մ. Պեշիկթաշլյանի
39. (21). Ոհ ինչ քաղցր բան.
40. (23). Ահա ծագեց կարմիր արև. խոսք՝ Րաֆֆու
41. (24). Իմ հայրենյաց հոգի Վարդան. խոսք՝ Ս. Ֆելեկյանի
42. (25). Ես լսեցի մի անուշ ձայն. խոսք՝ Ս. Շահազիզի
43. (25). »»»
44. (25). »»»
45. (26). Ով մեծասքանչ դու լեզու. խոսք՝ Ն. Մեզպուրյանի
Մեներգեր
46. Դարդս լացեք, սարի սմբուլ. խոսք՝ Ավ. Իսահակյանի
47. Ձայն տուր, ով ծովակ. խոսք՝ Րաֆֆու
48. Հայաստան. խոսք՝ Հ. Միրզա-Վանանդեցու
49. Բամ. փորոտան. խոսք՝ Ղ. Ալիշանի
Հավելված
50. Մութ գիշերվա մեջ. խոսք՝ Մ. Տեր-Զաքարյանի
51. Տան-դո. խոսք՝ Հ. Հովհաննիսյանի
52. Վարդը բացվել ա ծաղկոցին՝ խոսք՝ Ռ. Պատկանյանի
53. Աղոթարանը բացվեցավ. խոսք՝ Ռ. Պատկանյանի
54. Զեյթուն, անկախ դու աշխարհիկ
55. Հապա, քաջազունք
56. Ով հայկազունք◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 5. Մեներգեր և խմբերգեր, Երևան, 1979

Մեներգեր, զուգերգեր և եռերգ
ա. Երկու ռոմանս և երգ-մենախոսություն «Վենետիկի վաճառականը» պիեսի համար
1. Մութն էր երկինքը. խոսք՝ Հ. Թումանյանի
2. Գիշերերգ. խոսք՝ Մ. Լերմոնտովի (Գյոթեից)
3. Սիրո ծագումն ուրկից է. խոսք՝ Վ. Շեքսպիրի, թարգմ.՝ Հ. Մասեհյանի
բ. Գեղջկական
4. Լորիկ
5. Զուլո
6. Քուն եղիր, պալաս. խոսք՝ Ռ. Պատկանյանի
7. »»»
8. Մատնիքը մատովս չէր
9. Ալ ձին նալն ինչ կանե
10. Մանի ասեմ
11. Ծաղիկ ասեմ
12. Մարոն ա կայնե
13. Տուն արի
գ. Աշուղական
14. Վայ էն ազգին. խոսք՝ Վ. Աբովյանի
15. Այգեպան, ինչ ես անում. երգ՝ աշուղ Շիրինի (երկձայն)
16. »»» » (եռաձայն)
Խմբերգեր
ա. Գևորգյան ճեմարանի երգչախմբի երգացանկից
17. Քյա սև սևավոր աղջիկ
18. Այ նազանի
19. Անձրևն եկավ
20. « »
21. Իմ չինարի յարը
22. Սոնա յար
23. Դե թոլ արա, գոմեշ ջան
24. Շողեր ջան
25. Կոտ ու կես կորեկ ունիմ
26. Սարերի սինձն ինչ ա
27. Լուսնակը լոս ի, բաբո
28. Սար, սար
29. Աղջկեք, պար բռնեցեք («Արևամանուկը» հեքիաթից). խոսք՝ Ղ. Աղայանի
30. Հո յաման ու յար ջան
31. Ելա տանիս
32. Արի, արի, քե մատաղ
33. Գութանը հաց եմ բերում
34. Կայնել ես, կանչում էլ չես
35. Առնեմ երթամ իմ յարը
36. Լուսինը սարի տակին
37. Հո յաման ու յար ջան
38. Չինար յարի բան ասեմ
39. « »
40. Այ ինդիլո
41. Ինչու Բինգյոլը մտար
42. Այ սիրուն կաքավ
43. Աղջի Մարան
44. Չինար ես
45. « »
46. Էս առուն ջուր է գալի
47. « »
48. Իմ չինարի յարը
49. Փափուրի
50. « »
51. Այ ծամով աղջիկ
52. Մեր թագվորն էր խաչ
53. Ամպել ա կամար-կամար
54. Ախ, մարալ ջան
55. Հոյ, Նազան
56. Էս գիշեր, լուսնյակ գիշեր
57. « »
58. Հաբրբան
59. Սիրուն ջան
60. Սոնա յար
61. Հով արեք
62. Գութանը հաց եմ բերում
63. « »
64. Լուսնակն անուշ
65. « »
66. Յար ջան ու մարջան
67. Ոտիդ արա
68. « »
69. Ապարանը քարոտ ա
70. Խումար
71. Հոյ, նազան իմ յարը
բ. Խմբերգեր Նիկողոսյան վարժարանի երգչախմբի համար
72. Ախ, մարալ ջան
73. Էս առուն ջուր է գալի
74. Էսօր ուրբաթ է
75. Սար, սար
76. Նոր եմ նոր մածուն մերել
77. Անձրևն եկավ
78. « »
79. Սոնա յար
80. « »
Մանկական երգեր
81. Փայտե ձիուկ. խոսք՝ Կոմիտասի
82. Օր, օր. խոսք՝ Կոմիտասի
83. Ճուտիկներն ու մանկիկը. խոսք՝ Կոմիտասի
84. Հայր մեր... խոսք՝ Կոմիտասի
Հավելվածներ
ա. Վեց դպրոցական խմբերգեր
85. Անձրևն եկավ
86. Ախ, մարալ ջան
87. Ջան գառնուկ
88. Աղվես գնաց մտավ ջաղաց
89. Աղվես պառկեց ճամբի տակին
90. Գնացեք տեսեք ով է կերել այծը
բ. «Ազգային երգարան» ժողովածուից
91. Լեպո-հո, լե, լե
92. Նա լուս էր, ինչ լուս ելավ
93. Այծյամ (Անհոգ ես, չես գիտեր). երգ՝ աշուղ Ջիվանու

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 6. Դաշնամուրային ստեղծագործություններ, Երևան, 1982

Մշո շորոր
Առաջին խմբագրություն
Երկրորդ խմբագրություն
Յոթ պար
Առաջին խմբագրություն
1. Մանուշակի
2. Երանգի
3. Ունաբի
4. Մարալի
5. Շուշիկի
6. Հետ ու առաջ
7. Կարնո Շորոր
Երկրորդ խմբագրություն
1. Մանուշակի
2. Երանգի
3. Ունաբի
4. Մարալի
5. Շուշիկի
6. Հետ ու առաջ
7. Կարնո Շորոր
Վաղ ու միջանկյալ տարբերակներ
Երանգի (ա)
------ (բ)
------ (գ)
Ունաբի
Մարալի
Կարնո Շորոր
------ (բ)
------- (գ)
------- (դ)
Յոթ երգ
Մանկական նվագներ
ա. Տասներկու պիես ժողովրդական թեմաներով
բ. Փոքրիկ պոլիֆոն շարանվագ
գ. «Տողիկ» 
Ուսումնառական տարիների աշխատանքներից (Հավելված)
ա. Լարգետտո («Երգ առանց խոսքի»)
բ. Ալլեգրետտո («Երգ առանց խոսքի»)
գ. Սգո քայլերգ
Ծանոթագրություններ և դիտողություններ
Մշո Շորոր և Յոթ պար
Ընդհանուր տեղեկություններ
Առաջին կատարողները
• «Պարերի» գոյացման ընթացքը, առաջին կատարումները և հրատարակությունը
Մշո Շորոր
1. Մանուշակի
2. Երանգի
3. Ունաբի
4. Մարալի
5. Շուշիկի
6. Հետ ու առաջ
7. Կարնո Շորոր
Յոթ երգ
Մանկական նվագներ
Նմուշներ ուսումնական տարիների աշխատանքներից
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 7. Պատարագ, Երևան, 1997 


1. Խորհուրդ խորին
2. Ընտրեալդ յԱստուծոյ
3. Յայս յարկ նուիրանաց (շարական խնկարկութեան)
4. Բարեխօսութեամբ մօր Քո
5. Այսօր տօն է (աւետիք թափորի)
6. Ժամամուտ. Ճաշու շարական
7. Սուրբ Աստուած (ի տօնս Ծննդեան, Խաչի, Յարութեան, Տեառնընդառաջի)
8. Եւ եւս խաղաղութեան եւ Յիշեա, Տէր
9. Փառք Քեզ, Տէր. Հաւատամք
10. Մարմին Տէրունական
11. Ով է որպէս Տէր (սրբասացութիւն Յինանց եւ Խաչի)
12. Եւ եւս խաղաղութեան. Կեցո Տէր
13. Քրիստոս ի մէջ մեր
14. Ահիւ կացցուք. Ողորմութիւն եւ խաղաղութիւն
15. Սուրբ, սուրբ
16. Հայր երկնաւոր
17. Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր
18. Որդի Աստուծոյ
19. Հոգի Աստուծոյ
20. Յիշատակութիւնք եւ Յիշեա, Տէր
21. Գոհութիւն. Ըստ ամենայնի
22. Եւ եղիցի ողորմութիւն. Ամէն: Եւ ընդ հոգւոյդ Քում
23. Հայր մեր (աղօթք Տէրունական)
24. Միայն սուրբ
25. Ամէն: Հայր սուրբ
26. Տէր, ողորմեա
27. Քրիստոս պատարագեալ
28. Լցաք ի բարութեանց Քոց
29. Գոհանամք
30. Աղօթք ի մէջ եկեղեցւոյ. Եղիցի անուն Տեառն
ՀԱՐԱԿԻՑ ԵՐԳԵՐ
1. Օրհնեցէք, գովեցէք. Օրհնութիւն երից մանկանց
Սրբասացութիւնք
2. Ով է որպէս Տէր. Յինանց եւ խաչի
3. Բազմութիւնք հրեշտակաց. Ծննդեան, Ավետեաց, Վարդավառի, Աստուածածնի
4. Հրեշտակային կարգաւորութեամբ. կիւրակէից, եկեղեցւոյ, Ծաղկազարդի, Հրեշտակաց
5. Որ վերանստիս. Աւագ հինգշաբաթու
6. Հրեշտակային կարգաւորութեամբ
7. Բազմութիւնք հրեշտակաց
8. Վասն յիշատակի. Պահոց, ննջեցելոց
Շարականք
9. Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր (ճաշու շարական Ճրագալոյցի, Ծննդեան)
10. Գովեա, Երուսաղէմ, զՏէր (ճաշու շարական Յարութեան եւ Յինանց)
11. Ով յանէից ստեղծող (Շարական հանգստեան)
ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ
1. Խորհուրդ խորին
2. Խորհուրդ խորին
3. Յայս յարկ նուիրանաց ուխտի (3-րդ ու 4-րդ տուն)
4. Սրկ. Օրհնեա, Տէր
5. Տէր, ողորմեա. Քեզ, Տեառնդ
6. Ամէն: Հայր սուրբ
7. Տէր, ողորմեա
8. Տէր, ողորմեա, ԳՁ. Մեծի պահոց
9. Քրիստոս պատարագեալ
10.Երկիւղիւ, Աստուած մեր եւ Տէր մեր
11. Օրհնեցէք, գովեցէք. Օրհնութիւն երից մանկանց
12.Գովեա, Երուսաղէմ, զՏէր (Ճաշու շարական Յարութեան եւ Յինանց)
Արական երգչախմբին հատկացված Կոմիտասի Պատարագի պատմությունից


◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 8. Հոգևոր ստեղծագործություններ, Երևան, 1998

Խմբերգեր
Հատվածներ քառաձայն Պատարագից (1899-1901)
Խորհուրդ խորին
Այսօր ժողովեալ
Սուրբ Աստուած
Մարմին Տէրունական
Ամէն: Հայր երկնաւոր
Որդի Աստուծոյ
Հոգի Աստուծոյ
Միայն սուրբ
Տէր, ողորմեա
Տէր, ողորմեա
Պատարագ (1903-04, Ս. Էջմիածին) (հատվածներ)
Եւ ընդ հոգւոյդ քում
Սուրբ Աստուած
Փառք Քեզ, Տէր
Մարմին Տէրունական
Ով է որպէս
Քրիստոս ի մէջ
Սուրբ, սուրբ
Յամենայնի
Հոգևոր խմբերգեր՝ կատարված 1905 թվի թիֆլիսյան համերգներում
1. Հայր մեր
2. Ալէլուիա. Լերինք
3. Ով զարմանալի
4. Այսօր ձայնն հայրական
5. Էջ Միածինն ի Հօրէ
6. Խորհուրդ խորին
7. Փառք Քեզ, Տէր
8. Սուրբ, սուրբ
9. Յամենայնի
10. Ամէն: Հայր սուրբ
11. Տէր, ողորմեա
12. Աշխարհ ամենայն
13. ըզՔեզ օրհնեմք
14. Աստուածածին երկնային
Հոգևոր երգեր՝ կատարված 1906 թվին փարիզյան համերգում
Հայր մեր
Տէր, ողորմեա
Յիշեսցուք ի գիշերի
Խորհուրդ խորին
Ով զարմանալի
Այսօր ձայնն հայրական
1907 թ. կաթողիկոս Մ. Խրիմյանի հոգեհանգստի արարողության համար պատրաստած Պատարագի հատվածները
Խորհուրդ խորին
Վասն յիշատակի
Ամէն: Հայր սուրբ
Տէր, ողորմեա
Կոստանդնուպոլիս, 1910-1915 թթ. Հատվածներ «Գուսան» երգչախմբի երկսեռ կազմի համար գրված Պատարագից
Փառք Քեզ, Տէր
Հայր մեր
Ամէն: Հայր սուրբ (Ա տարբերակ)
Ամէն: Հայր սուրբ (Բ տարբերակ)
Ամէն: Հայր սուրբ
Տէր, ողորմեա (Ա տարբերակ)
Տէր, ողորմեա (Բ տարբերակ)
Սուրբ, սուրբ (հատված)
Սուրբ Աստուած. Երեկոյի մեծի ուրբաթու (Ա տարբերակ)
Սուրբ Աստուած. Երեկոյի մեծի ուրբաթու (Բ տարբերակ)
Սուրբ Աստուած. Երեկոյի
Կոստանդնուպոլիս, 1910-1915 թթ. Ոտնլուայի և Ջրօրհնեաց երգեր
ա. Այսօր կանգնեցաւ
բ. Այս խորհուրդ լցաւ
գ. Տէր, Քոյին
դ. Ահա ազատեա
ե. Սիրտ իմ սասանի
Ով զարմանալի
Այսօր ձայնն հայրական
Հատվածներ Պատարագից՝ գրված Էմի Աբգարի Պատարագի մեղեդիների հիման վրա
Խորհուրդ խորին
Այսօր տօն է ծննդեան
Սուրբ Աստուած
Փառք Քեզ
Սուրբ, սուրբ
Յամենայնի
Հոգի Աստուծոյ
Եղիցի
Շարականներ, երգեր
Նորահրաշ պսակաւոր
Անձինք նուիրեալք
Հայրատունկ այգւոյն
Հրաշափառ Աստուած
Քաջամարտիկ, սուրբ նահատակ
Որ նորափետուր բանիւ (Կանոն սրբոց թարգմանչաց)
Սուրբ ես, Տէր
Սուրբ ես, Տէր (Էջմիածնի եղանակ)
Յօգնութիւն մեզ ժամանեա կարող Տէր
Սիրոյ քո հուր
Հոգևոր երգասացություններ
Որ յանէից ստեղծեր
Հոգևոր եղանակներ (Կուտինա)
1. Միաշաբաթ օր հանգստեան
2. Կեցո, Տէր
3. Ամէն և ընդ հոգւոյդ քում
4. Ամէն. Հայր սուրբ
5. Միայն սուրբ
6. Ամէն. Հայր սուրբ
7. Ամէն. Հայր սուրբ
8. Ի գիշերի
9. Ո՛վ Հայր Աստուած
Հոգևոր եղանակներ (Էջմիածին)
1. Հաւիկ
2. Ահեղ ձայնս
3. Հաւուն հաւուն
4. Տէր, ողորմեա (Ստեղծող մանկանց)
5. Դասքն հրէական
6. Տէր, ողորմեա
7. Տէր, ողորմեա
8. Միաշաբաթ օր հանգստեան
9. Կեցո, Տէր
10. Տէր, ողորմեա
11. Բաց մեզ, Տէր
12. Եւ եւս խաղաղութեան
13. Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ
14. Թագաւորեսցէ, Տէր
15. Փառք յարութեան Քո, Տէր
Ամէն և ընդ հոգւոյդ Քում
Հոգիդ Աստուած
Սաղմոսներ. Շարականներ
Շարականների կոմիտասյան տարբերակներ, որ պահպանվել են երաժշտագետ Պյեր Օբրիի արտագրությամբ
Զանազան կատարողներից Կոմիտասի գրառած շարականներ
Կանոն Վերացման սրբոյ խաչին Բ աւուրն
Կանոն Վարագայ խաչին
Տաղեր, երգեր
Հաւիկ
Հաւիկ
Սայլն այն իջանէր
Տիրամայրն
Գոչէր հրեշտակ
Մարիամ Մագդաղենին
Ուր ես, մայր իմ
Ճանապարհ և ճշմարտութիւն
Լոյս զուարթ
Եկեալքս ի մտանել արեգականն
Սուրբ Աստուած
Սուրբ Աստուած
Սուրբ Աստուած
«Մշո եկեսցէ»-ից
Վաղ շրջանի ստեղծագործություններ
Հատվածներ Պատարագից (1892, Կուտինա)
Armenische Kirchengesange (Հայկական եկեղեցական երգասացություններ)


◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 9. Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Ա, Երևան, 1999 


ա. Կոմիտասի երաժշտական-ազգագրական ժառանգությունը
բ. Ժողովրդական երգերի կոմիտասյան գրանցման առանձնահատկությունները
գ. Ներկա ամբողջական հրատարակությունը
Նախաբան Ա հատորի
Խմբագրի նախաբանը անգլերեն լեզվով
Խմբագրի նախաբանը ռուսերեն լեզվով
Հայ ժողովրդական երգեր
Չորս երգ Կոմիտասի Առաջին ժողովածուից
1. Բոստան եմ դրի
2. Էս օր աշուն ի, Մայրամ
3. Էրթանք հէրերին, Լալուխան
4. Մեր թագվորին ինչ պիտեր
5. Մշեցոց Բինգյոլը
Ժողովածու երկրորդ
6. (1) Նոր ա բացվել սարի լալեն
7. (2) Մայրիկ, ես գնում եմ
8. (3) Կայնել ես վարդի հովին
9. (4) Զիմ գլխի Ֆաթեն կիտամ
10. (5) Հոտելլո ջան
11. (6) Գարուն ա՝ ձուն ա էկել
12. (7) Այ տղա մեր գեղեցի
13. (8) Դոն արի
14. (9) Կայնել ես՝ կանչում էլ չես
15. (10) Ջան, նազանի
16. (11) Պուճուր աղջիկ, մի թռիր
17. (12) Գութանը վարափոսին
18. (13) Արի, սիրուն
19. (14) Յար, լե, լե
20. (15) Լուսնակ բակին իջել էր
21. (16) Երկինքն ամպել էր
22.(17) Բամբակ եմ ցանել
23. (18) Մեր տանի տեղը փոս ա
24. (19) Լե, լե
25. (20) Այ իմ յարս
26. (21) Էդ Կարոյի չուխի ծալը
27. (22) Տալոյի դեյրի զոլը
28. (23) Ղարիբ եմ, նոր եմ եկել
29. (24) Ջան, յարո ջան, քո սավդեն
30. (25) Դե, յար, յարո
31. (26) Բաղչա գյուլյու ղըրմըզի
32. (27) Ջրդարով ջուր ա գալի
33. (28) Արազը հեշտացել ա
34. (29) Բարակ մեջքիս քամար պիտեր
35.(30) Պարտեզումը խաղ ես ասում
36. (31) Ունջինար, յար, յար
37. (32) Այ անուշ
38. (33) Արևին տես
39. (34) Կայնել ես ախա-բախա, յար
40. (35) Սիրել եմ
41. (36) Ղարսա բերդը բլեր է
42. (37) Համ դու սիրուն
Չորս երգ Երրորդ ժողովածուից
43. Հով արա, սարեր ջան
44. Լուսնակն անուշ
45. Նոր ա բացվել սարի լալեն
46. Զիմ գլխի ֆաթեն կիտամ
Չորրորդ ժողովածու. «Ակնա ժողովրդական երգերի շար»
47. (1) Օրոր
48. (2) Հարսանեկան երգ
49. (3) Քաշ հարեն հարսանեկան
50. (4) Հարսանեկան երգ հինայի
51. (5) Հարսանեկան երգ աղջիկ տանելուն
52. (6) Հարսանեկան. հարսն ու թագավոր երբ տուն կժամանեն
53. (7ա) Պարերգ բարեկենդանի
54. (7բ) Պարերգ զատկի
55. (8ա) Անտունի
56. (8բ) Անտունի
57. (9) Պեզըրկյանն իջեր է խանը
58. (10) Հին երգ
59. (11) Հին երգ Ղարիպի վրա
60. (12ա) Ալեկեոզլյու. Աբուչեխ գյուղի եղանակով
61. (12բ) Ալեկեոզլյու. Ձորակ գյուղի եղանակով
62. (12գ) Ալեկեոզլյու. Թուխմանուկի եղանակով
63. (13) Երգ ղարիպի
64. (14) Երգ համբարձման
65. (15) Խմբերգ
66. (16) Երգ թևխաղի
67. (17ա) Ծանր թևխաղ
68. (17բ) Ծանր թևխաղ
69. (17գ) Ծանր թևխաղ
70. (18) Արագ պարերգ
71. (19) Արագ պարերգ
72. (20) Արագ թևխաղ
73. (21) Արագ թևխաղ
74. (22) Արագ թևխաղ
75. (23) Արագ թևխաղ
76. (24) Ճոր-պար
77. (25) Ողբ
Ակնա ժողովրդական երգերի նորահայտ գրառումները
78. Հա յար: Աղբյուր մի Մըզրա լեռը (Անտունի)
79. Քեզ տանինք մեր տներ
80. Հարսանեկան երգ (խոսքերը գրված չեն)
81. Հարսանեկան նվագեղանակ
82. [Հարսանեկան հինայի երգ]
83. Էկուր երթանք պաղչան ի վար
84. Օրոր
85. Բաղչա ունիմ, բար չունիմ (Օրոր)
86. Օրոր (խոսքերը գրված չեն)
87. Օրոր (խոսքերը գրված չեն)
88. Օրոր (խոսքերն անընթեռնելի են)
Երկու վրացական երգ
89. Սուլիկո (խոսքերը գրված չեն)
90. Բոշո չար
Հավելված «Ազգային երգարան» և «Հովհաննիսյան երգարան» ժողովածուներից
91. Ձիգ տո, քաշի
92. Յաման, ամի
93. Որդին ասաց
94. Հաբրբան
95. Հաբրբան
96. Ղաշանգ է
97. Էլա հերթիս
98. Նա լուս էր
99. Թալանն էկավ
100. Թալանն էկավ
101. Մեկ օր մենք ժողվանք կյացինք
102. Սար, սար, սիրավոր եմ
103. Կայնել ես դեմ ամրոցին
104. Սարեն կուգա երկու ֆիդան
105. Իջեք չայիրները
106. Մարալո
107. Բերդիցը դուրս ելա
108. Լուսնակն անուշ
109. Հով արա, սարեր ջան
110. Սուրբ Կարապետ, քո վանքը
111. Օ, յար
112. Լե վը հո, լե, լե
Մ. Եկմալյանի ձեռագրով պահպանված երգերը
113. Անուշ ձայն ունիս, քնար
114. Շորորա, Սալաթ
115. Սիմոնն ելավ էն ղաշը
116. Մեռնի սաբաբի որդին
117. Տարան Նուբարս, տարան
118. Դե, գյուլում, նայ, նայ
119. Դուռ բաց արեք, մարդ եմ ես
120. Վարդ կոշիկս
121. Գացի արտեր, բռնի լոր
122. Քելե, քելե, խորոտ աղջիկ
123. Էսոր ուրբաթե պաս ա
124. Մշու սարեր մշուշ էր
125. Զինչ ու զինչ տամ լողվորչուն
126. Գյուլ դա օլդում
127. Տո գեշ կնիկ
128. Լուսնակ գիշեր
129. Արազն եկավ լափ տալեն
130. Դուն շորորա, Շողեր ջան
131. Ծաղիկ ունիմ՝ շատ բաց ա
132. Ելանք գացինք օտարություն
133. Մարե, Մարե
134. Երի, երի, երի ջան
• «Գանձարան հայկական երգերու» ժողովածուից
135. Աբարանը քարոտ ա
136. Շուշոն ելեր կերթեր էգին ◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 10. Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Բ, Երևան, 2000 


Հայ գեղջուկ երգերի թեմային-ժանրային պատկերներն ըստ Կոմիտասի հավաքած նյութերի՝ 1899-1904
ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԵՐԳԵՐ Ժողովածու հինգերորդ՝ «Ժանրային»
1. ՇԻՆԱԿԱՆ ԵՐԳԵՐ
1. ա. Դաշտի կամ բնության, 1. Հո: Օրհնեյալ է Աստված (Լոռու գութաներգ Վարդաբլուր գյուղի ոճով)
2. Հրեն, հրեն թումբումը (Գութանի հոռովել Ղարաբաղի Ջրաբերդ գավառի)
3. Դե ձիգ տո, քաշի (Վարանդայի)
4. Ա կյութան (Վարանդայի)
5. Հոռովել, հո (Իգդիրի)
6. Ել, ել (Գութանի, Ապարան)
7. Դե թոլ արա, գոմեշ ջան (Կալի, Սայլի)
8. Սայլի երգ (Իգդիրի)
9. Լաչակը ճիտս եմ գցե (Քաղհանի)
10. Քաղհան կանեմ
11. Աղջի, քու չարդ տանեմ
12. Տվեք մարգերը հանենք (Չանաքի)
13. բ. Առտնին երգեր Վարե, վարե լման (Սանդի)
14. Սարեն կուգաս
15. Վայ լո, ո, ո (Սանդերքի)
16. Հոյ նարըմ (Ճախարակի)
17. Քելա մարե (Իլիկի)
18. Օր, օր, օր (Օրորելու)
19. Քամին կպչե հարավ
2. ՏՈՆԱԿԱՆ և ԾԻՍԱԿԱՆ ԵՐԳԵՐ
ա. Ծննդյան և Զատկի երգեր (ավետիսներ)
20. Արդ ցնծացեք
21. Արդ ցնծացեք
22. Արդ ցնծացեք
23. Մայրամ գնաց
24. Այսօր տոն է
բ. Բարեկենդանի երգեր
25. Այս տարի՝ տարի
26. Եկեք տեսեք ինչն է կերի զինչ, Ա տարբերակ
27. Եկեք տեսեք ինչն է կերի զինչ, Բ տարբերակ
գ. Ուխտի երգ
28.Էջմիածին երթամ ուխտ
դ. Վիճակի երգեր
29. 29 ա. Ըսկլա, Ա և Բ տարբերակներ
30. Հեյ, գյուլ եմ
31. Ծաղիկ եմ քաղե
32. Ծաղիկ ունեմ՝ բաց ա
33. Ծաղիկ ունիմ նարնջի
34. Ծաղիկ ունիմ նարնջի
35. Մանի ասեմ
36. Անձրևն եկավ շաղալեն
ե. Հարսանեկան երգեր ու նվագներ
37. Մեր թագվորին ինչ պիտի
38. Գացեք բերեք թագվորամեր
39. Մեր թագավորն էր խաչ
40. Թագվոր, քո ձիուն
41. Մեր թագավորին ինչ կպիտեր
42. Մեր թագվորին էլ ինչ պիտեր
43. Թագավորի քյավոր կանգնած պիտեր
44. Աս թագիկ ում թագի նման էր
45. Թագվոր, ինչ բերեմ քե նման
46. Մեր թագվորին ծաղիկ պիտեր
47. Ծաղիկն էլ ինչենի պիտի
48. Թագվոր, բարով, հազար բարով
49. Թագավոր, թագն ի գլուխ
50. Օրհնեալ, բարերար Աստված
51. Էջմիածնա զորութենով
52. Երկնուց գետնուց
53. Օրհնե Հիսուս
54. Գնացեք ասեք թագվորամեր
55. Ծալ էրա
56. Եղնիկ, դու որ սարն ես արծել
57. Կաքավն եկավ
58. Կաքավն եկավ
59. Վարդ, զքե չըմ սիրի
60. Դուն հալալ, մերիկ
61. Մերիկ, դուն հալալ
62. Խարսնիկ, վեր ելի (Մոկաց Գնեկանց գյուղից)
63. Խարսիկ, վեր արե (Մուշ)
64. Կերթամ, մայրիկ (Շիրակ)
65. Շեմքիկ, մի ժաժա
66. Օյ, օյ, յաման ղարիպո (Ալաշկերտ, Խաստուր գյուղ)
67. Արդ հրամանով աստվածային
68. Խարսի կեսուր, դուս արի
69. Թագվորի մեր, դյուս արի
70. Թագվորի մեր, տյուս արի
71. Թագվորի մեր, դյուս արի
72. Թագվորի մեր, դուրս արի
73. Վեր ելի, հայ (Մուշ)
74. Էն դիզան (Ռշտունյաց)
75. Էն քուլան
76. Էն վերի գլխախնձոր
77. Այն վերի գլխախնձոր
78. Նա լուս էր
79. Առնեմ, երթամ էն սարը
80. Տանեն, թող տանեն
81. Մշո հարսանեկան
82. Շկավե զավե (խոսքերը՝ քրդերեն լեզվով, Փեսայի գովք)
Հարսանեկան նվագներ
83. Նվագ
84. Ճամփի պար
85. Հարսին եկեղեցուց տուն բերելու նվագ
86. Թամզարա
87. Շորոր
88. Դանդաղ պար
զ. Ողբերգեր, լացեր
89. Հագել ես դեղին
90. Բաղումս ծիրան
91. Ելեր կայներ խորոտիկ Մրտոն (Ռշտունիք, Վան)
92. Ախ: Աման, յաման (Ապարան)
3. ՎԻՊԱԿ և ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՐԳԵՐ ա. Առասպելաբանական
93. Զինչ ու զինչ տամ
94. Խոգին մարմին եղան եղբայր
95. Քառսուն հոտաղ («Կարոս խաչ»)
96. Սուրբ Կարապետն էր մշեցի
97. Սուրբ Կարապետն երզան-երզան
98.Սուրբ Կարապետն բարձր բոլոր
99. 100. «Սուրբ Կարապետ» պատումի նվագային հատվածներ
բ. «Սասմա ծռեր» վեպի երգային հատվածներ ա. առված Մոկսի Գնեկաց գյուղացի Խապոյան Զատիկից
101. Դառնամ զողորմին
102. Տընցուցիմ խազար
բ. Գրառված նույն գյուղի բնակիչ՝ Աբրահամյան Նախոյից
103. Դառնամ զողորմին տըյըտամ
104. Դառնամ զողորմին տըյըտամ
105. Ըսպանայած քյառասուն նորընծայա տերտեր
106. Տընցույուցիմ
107. Խերախոտ խրողբեր
108. Տըտանտըկիյիք
109. Խազար խեթ
110. Ձեռնիր, տյու կուտուր կեյեներ
111. Սարեր, քյամիմ կույուզիմ
112. Ողորմած բարերար Աստված
113. Տա որ քնուկ էյեք
114. Թըլոր Դավիթ
115. Մհեր: Տայ Մհեր
116. Խրողբեր, տյու էկիր բարով
117. Էսօր ես երազըմ եմ տիսեր
գ. Պատմա-վիպաքնարական երգ
118. Օրն էր ուրբաթ («Մոկաց Միրզա»)
119. Օրն էր ուրբաթ («Մոկաց Միրզա»)
դ. Պատմա-ողբերգական և պատմա-կենցաղային երգեր
120. Խնուս գեղի մեջտեղը
121. Ադե ջան, հացը թըխա
122. Ելեք դուսը տեսեք
123. Անձրև եկավ
124. Ծովու բերան մանդր ուռ էր
125. Շաբոյ թոռը
126. Ապրի Եփրեմ
127. Փշատի ծառ, գիլազի
128. Վարդեվանն ելավ դաշը
4. ՊԱՆԴՈՒԽՏԻ և ՊԱՆԴԽՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԳԵՐ («Անտունի երգեր»)
129. Ղարիբ եմ, տեղս քար ա
130. Հոյ լա տնավիր տուն
131. Լե, լե, յաման
132. Կռունկ, հյուստ կըկյաս («Մոկաց Գնեկանց գյուղ»)
133. Կռունկ, հյուստ կիգյաս («Մոկաց Գնեկանց գյուղ»)
134. Կռունկ, կանչե, կանչե
135. Սիրտս նման է էն փլած տներ (Ռշտունիք)
136. Կռունկ, ուստի կուգաս
137. Աշե՝ երկինքն էր ամպե (Ռշտունիք)
138. Էրթանք Ըստամպեոլ
139. Ստամպեոլն էր շինած
140. Ծովուն հավքʼմ կեր
5. ՔՆԱՐԱԿԱՆ ԵՐԳԵՐ ա. Սոցիալական գանգատի ու բողոքի երգեր
141. Ծիրանի ծառ
142. Հա, տվեք, հետ տվեք
143. Հով, հով, հովն ընկավ
144. Ախ, մարալ ջան
145. Ղարիբ եմ
բ. Զինվորի և զինվորագրության երգեր
146. Ձյուն եկել տունն առել ա
147. Մայրիկ, ես գնում եմ
148. Սարերի վրով գնաց
149. Չափուկ քելե, Հայկո ջան
150. Մտա եկեղեցի
գ. Լավատեսական այլաբանություն
151. Արորն ասաց տատրակ հավքուն
դ. Հովվերգություն
152. Լուսնակն անուշ
153. Լուսնակն անուշ
ե. Օրորոցային երգեր
154. Քուն եղիր, բալաս, Ա. տարբերակ
155. Քուն եղիր, բալաս, Բ. տարբերակ
զ. Սիրո (սիրահարական) երգեր
156. Յարս, յարս եկավ
157. Արի համով, ոսկի ծամով
158. Երկինքն ամպել է
159. Կանգնել ես բախա-բախա
160. Գութանը հաց եմ տանում
161. Կարմիր վարդը ջամով ա
162. Վրան եմ տվել սարին
163. Հաբրբան (Բլուր)
164. Էդ առուն ջուր ա էթում (Բլուր)
165. Ամպել ա կամար-կամար
166. Մեր բաղը ծառ ա
167. Մեր կալը հաց եմ տարել
168. Հավար Զուլո
169. Ջաղացի աջի կուռը
170. Քեշքիլիսու ձորեն եկող
171. Արազը հեշտացել ա
172. Ալ ձին նալն ինչ անե
173. Ալ ձին նալն ինչ կանե
174. Ալ ձին նալն ինչ կանե
175. Լուսնակն ա կայնել դարին
176. Լուսնակն ա կայնել դարին
177. Կայնել ես՝ կանչում էլ չես
178. Սիրել եմ սիրեկանս
179. Մատնիքը մատովս չէր
180. Կայնել ես ախա-բախա
181. Սարերին գարուն կուգա
182. Ես սարեն կուգայի
183. Տնեն էլար
184. Դընեն էլար
185. Երկինքն ամպած է
186. Ալագյոզ աչերդ
187. Հորդ տունը
188. Հանդեն գաս գեղը մտնիս
189. Լռիկ նայում եմ
6. ԿԱՏԱԿԻ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՀՈՒՄՈՐԻ և ԵՐԳԻԾԱՆՔԻ ԵՐԳԵՐ
190. Աստված անեղ, անժամանակ
191. Բաղումս կա բաղմանչի
192. Ելա տանիք
193. Թաք տանեին, տանեին (Ախալցխա)
194. Մայրամ կանչեք, հանեք դուս (Մուշ)
195. Կուգյամ, կուգյամ Վանայ խետ
196. Մայրիկին ֆայտոն բերին
197. Լուսնակը լոս ի, բաբո
198. Խումար պառկեր՝ երես բաց
199. Լոթի լոպազին գրողը տանի
200. Քառասուն մանեթ, ղաթ մը հալավ (Ախալքալաք)
201. Հինգ էծ ունիմ
7. ՊԱՐԵՐԳԵՐ
202. Պոստան եմ դրե
203. Վավիլեր, Զուլո
204. Նախրագնեն ուռի ծառ
205. Ամպել ա բութա-բութա
206. Սարեն կուգա ջուխտʼմ ղոչ
207. Մշու սարեր մշուշ էր
208. Եկին, եկին Մոկաց խարսներ
209. Եկան, եկան Մոկաց հարսներ
210. Էդ յան ուռ ա
211. Հով այվանին քնել ես
212. Ջան իման, ջան իման (Մոկաց Գնեկանց գյուղ)
213. Սարեն ելավ երկու մուխ
214. Աղջկեք, պար բռնեցեք
215. Աղջկեք, պար բռնեցեք
216. Երևանա ճամբեն թոզ ա
217. Չինար յարի բան ասեմ
218. Կանաչ արտը բան եկա
219. Էս առուն ջուր ա գալի
220. Ղաշանգ է
221. ա. Հոյ իմ նազանի յարը
բ. Նիգյար, Նիգյար, կայնի գամ
222. Մի յար ունեմ ավչի ա
223. Հոյը, նարե, նարե
224. Էս յանը ուլքի
225. Էջմիածնա վանքի սներ
226. Լուսնակը բակ ա բռնել
227. Շորորա, Անուշ ջան
228. Մեր բաղը ծառ ա
229. Մեր բաղը ծառ ա
230. Ջուրը խմել եմ, սիրտս հովանա
231. Աման, մեր բաղի բանդեն
232. Շախկըր-շուխկըր քամարս
233. Բոբիկ մի ման արի
234. Յար, քներ ա իմ յարը
235. Ելնենք սարը
236. Նոր ա բացվել բարի լուսը
237. Աղջի, դու հուր ես
238. Տվեք, տվեք թոզը հանենք
239. Հարայ էլլի, էլլի յար
240. Հայդե, հայդե, թանձարամ
241. Յարս՝ անուն Պալասան
242. Նայ, նայ, նայ
243. Մարտական պարերգ
244. Ալ այլուղս
245-254. Յալիներից առնված նմուշներ՝ կատարման յուրատեսակ ձևերով
8. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԵՐԳԵՐ, ՀԵՔԻԱԹԻ ԵՐԳ, ԽԱՂԵՐԳԵՐ
255. Ասղուտ կուտ, կրկուտ
256. Ասղուտ կուտ, կրկուտ
257. Հեքիաթ, հեքիաթ, պապս ի
258. Արև, արև, դուրս ելիր
259. Սար, սար
260. Կոտ ու կես կորեկ ունիմ
261. Հավկիթ կռվեցնելու եղանակ (Շիրակ)
262. Պապույ, էծերդ ծախե (Օվաճըքի բարբառով)
263. Կիրակմուտ իրիկունը
ԼՐԱՑՈՒՄ Ա Հարսանեկան (թագավորի) երգեր
264. Գացեք կանչեք զթագվորահեր
265. Մեր թագվորն էր խաչ
266. Մեր թագվորն էր աջ
267. Մեր թագավորին ինչ կուպիտեր
268. Մեր թագվորին ինչ կպիտեր
269. Թագվոր, ինչ բերեմ քեզ նման
270. Թագվոր, ինչ բերեմ քե նման
271. Թագվոր, ինչ բերիմ քե նման
272. Մեր թագվորին ծաղիկ պիտեր
273. Մեր թագվորին ծաղիկ պիտեր
274. Մեր թագվորին ծաղիկ պիտեր
275. Ծաղիկն էլ ինչենի պիտեր
276. Թագվոր, բարով , խազար բարով
277. Թագվոր, բարով, հազար բարով
278. Թագվոր, բարով, հազար բարով
279. Թագվոր, թագն ի գլուխ
280. Այս ծառն ծաղիկ պիտեր
281. Թագվորի մեր, դուս արի
ԼՐԱՑՈՒՄ Բ Այլ երգեր 709 տետրակից
282. Առանց գրված խոսքերի
283. Քաղհանի (առանց գրված խոսքերի)
284. Ադենց մեշի օլորը
285. Գյուլում ես
286. Առանց խոսքի
287. Քաղհանի, առանց խոսքի
288. Զորաց ուխտը մոտեցել ա
289. Վանքի պռատ պատին մեռնեմ
290. Ջուր ա գալիս արխումը (Ճախարակի)
291. Առանց գրված խոսքերի
292. Արազի էն ադեքը
293-297. Առանց գրված խոսքերի
298. Օր, օր բալաս
299-300. Առանց գրված խոսքերի


◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 11. Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Գ. Ազգագրական ժողովածու. մաս Ա, Երևան, 2000 


• «Ազգագրական ժողովածու», մաս Ա
1 (1). Ընկերով կայնած քուչեն (Կարմիր վարդ)
2 (2). Կայնել եմ, գալ չեմ կարա
3 (3). Ձուն դնեմ թավեն, խաշեմ
4 (4). Հոյ, յար
5 (5). Շորորա, Սալաթ
6 (6). Լեզուս չի խոսում
7 (7). Հով, հով, հովն ընկավ
8 (8). Ծիրանի ծառ, բար մի տա
9 (9). Հա տվեք, հետ տվեք
10 (10). Հով, հով, հովն ընկավ
11 (11). Էս օր ուրբաթ ի
12 (12). Քելե, քելե, քելքով աղջիկ
13 (12բ). Քելե, քելե, քելքով աղջիկ
14 (13). Չինար ես, կեռանալ մի
15 (14). Ելեք, աղբեր
16 (15). Ծառի տակին կար կանեմ
17 (16). Ամպել ա՝ ձուն չի գալի
18 (17). Գարուն ա, ձին ա արել
19 (18ա). Սիրուն ջան
20 (18բ). Սիրուն ջան
21 (19). Կապուտ քուռակ հեծել եմ
22 (20). Ոտիտ արա, Ծիրան ջան
23 (21). Արորն ասաց տատրակ հավքուն
24 (22). Յար, արի, յար
25 (23ա). Ախ, լոթի Մարան
26 (23բ). Ախ, լոթի Մարան
27 (24). Իմ հերը քեզ աղջիկ չի տա
28 (25). Ալ ու ալվան ես առել
29 (26). Փափուրի ջան
30 (27). Էս օր ուրբաթ պիտեր
31 (28). Հոլ արա, եզո
32 (29). Մարալ գոմեշ
33 (30). Ձիգ տու, քաշի
34 (31). Հոռոլո, լո, լո
35 (32). Մեր տուն ձեր տուն
36 (33ա). Յաման ամի
37 (33բ). Յաման ամի
38 (33գ). Յաման ամի
39 (34). Յայլի ծաղիկ Գյուլի ջան
40 (35). Աղջի, հարսնառդ եկավ
41 (36). Էս յանը ուլքի
42 (37). Հով, հով, հովն ընկավ
43 (38). Կարմիր քարը տաշած ա
44 (39ա). Սարերեն գարուն կուգա
45 (39բ). Սարերեն գարուն կուգա
46 (40). Արազը հեշտացել ա
47 (41). Կալ եմ գցել, կալսել եմ
48 (42). Արտերը վարած տեսա
49 (43). Աղջի, ինձ վառեց սերդ
50 (44). Գացի արտեր բռնի լոր
51 (45). Դե ֆլե ֆիկո
52 (46). Ամպել ա՝ թոն չի գալիս
53 (47). Աբարանը քարոտ ա
54 (48). Ծաղկեվանքա ձորեն եմ
55 (49). Աղվես գնաց մտավ ջաղաց
56 (50). Ուն կերևա, ձուն կերևա
57 (51). Ծաղիկ Ծաղկեվանա ես
58 (52). Ջաղացս մանի մանի
59 (53). ............................
60 (54). Խորոտ էր, կոլոտ էր
61 (55). Ամպել ա ամպի տակին
62 (56). Ես քեզ տեսա
63 (57). Ոսկե մատնիք մատներիս
64 (58). Մեկ օր մենք ժողվանք գնացինք
65 (59). Նայ-նայ, փափոռի
66 (60). Ես ելա գնացի
67 (61ա). Ուռի ես, կորանալ մի
68 (61բ). Ուռի ես, կորանալ մի
69 (62). Որդին ասաց՝ մնաս բարյավ
70 (63). Հով այվանին քնել ես
71 (64). Սարերի սինձն ինչ ա
72 (65). Սերը ինչ ա
73 (66). Կաքավն ա կայնել քարին
74 (67). Օյ յար, ծաղիկ Ծաղկեվանա ես
75 (68). Թալանն եկավ
76 (69). Ղաշանգ էր. Արազի խոր ադեքը
77 (70). Կեցցե հայոց հավատը
78 (71). Սար, սար, սարի աղջիկ
79 (72). Սուրբ Կարապետ, քո վանքը
80 (73). Չութի հոռովել
81 (74ա). Հո, հոլ ել, հոլ ել
82 (74բ). Հոլ արա գնանք
83 (75ա). Օթխի տակեն ջուր գնաց
84 (75բ). Օթխի տակեն ջուր գնաց
85 (76). Օթխի տակեն ջուր գնաց
86 (77). Էնեկո յարս
87 (78). Աման նազանի յարս
88 (79). Ես մի պուճուր հոտաղ եմ
89 (80). Ըռեհան եմ՝ բար չունիմ
90 (81). Ախ, վայ է, վայ է
91 (82). Հոյ, հոյ, Եղսո ջան
92 (83). Խնուս գեղի մեջտեղը
93 (84). Ինձմե մի նեղենա
94 (85). Արև թռվռով ելավ
95 (86). Երևան բաղ եմ արել
96 (87). Մուղնվա ջուրը սառն ա
97 (88). Սարի գլխին պաղ աղբյուր
98 (89). Աղբրի գլուխ մարմար քար
99 (90). Լսեցեք, պարոններ
100 (91). Մի գնա, մի գնա
101 (92). Տասն ավուր ճանապարհ
102 (93). Հոգիս մարմին հանդիպեցին
103 (94). Փութ ու կեսից բեռ բռնեցի
104 (95ա). Աղջի նազերով
105 (95բ). Աղջի նազերով
106 (95գ). Աղջի նազերով
107 (96). Տիլոյ աղջիկ
108 (97). Նեստորը գնաց Մարգարի գեղը
109 (98). Գացի տեսա չինարի ծառը
110 (99). Յար ջան, արի դու մի առնի
111 (100). Բարդու ծառը բար կուտա
112 (101). Մայրիկին յազմա բերին
113 (102). Ղարսա բերդը բլեր է
114 (103). Բյուլբյուլ եմ
115 (104). Հոդալլո ջան
116 (105ա). Ծաղկավանքում ձուն կուգա
117 (105բ). Ծաղկավանքում ձուն կուգա
118 (106). Յար, յար, այ տղա գնա
119 (107). Շառաֆուն դուն, փուշով աղջիկ
120 (108). Ամպել էր ամպի նման
121 (109). Շիլեն ծալ
122 (110). Կանչում եմ, յար, արի
123 (111). Իմ աղբեր ծառան տակին
124 (112). Առավոտուն բարի լուս
125 (113). Ելա ջրերի հանդը
126 (114). Ելա գացի սար սնձի
127 (115ա). Բերդի բոլոր ավազ ա (Ալագյազ սարն ամպել ա)
128 (115բ). Բերդի բոլոր ավազ ա (Ալագյազ սարն ամպել ա)
129 (116). Սիրել եմ սիրեկանս
130 (117). Մեր դռանը խնկի ծառ
131 (118). Օրդան քաշեց
132 (119ա). Անձրևն եկավ շաղալեն
133 (119բ). Անձրևն եկավ շաղալեն
134 (120). Էս սարին թուշ եմ եկել
135 (121). Սև եմ, սևավոր հավք եմ
136 (122). Սարի տակին սառն աղբյուր
137 (123). Սարիցը պաղ քամին փչեց
138 (124). Ամպել ա կամար - կամար
139 (125). Ջուր կուգար վերին սարեն
140 (126). Գութանը հաց եմ տանում
141 (127). Քամին ելավ երան - երան (Շորորա, Սալաթ)
142 (128). Բաղեր, դուք կանաչեցեք
143 (129). Ծառան տակին ջուխտակ ղոչ
144 (130). Սարեն եկավ ձիավոր
145 (131). Չեմ, չեմ, չեմ կրնա խաղա
146 (132ա). Նա լուս էր
147 (132բ). Նա լուս էր
148 (133ա). Կուժն առա, ելա սարը
149 (133բ). Կուժն առա, ելա սարը
150 (134). Սարերի վրով գնացի
151 (135). Էս գիշեր լուսը տեսա
152 (136). Տիգրան աղի մատի օղը
153 (137). Ջաղացս մանի, մանի
154 (138). Ել, ել, ելի պարենք
155 (139ա). Սև ձին նալն ինչ անե
156 (139բ). Ալ ձին նալն ինչ անե
157 (140). Աղջի անունդ Շուշան
158 (141). Հով այվանը մտել ես
159 (142). Էս տներ, մանդր տներ
160 (143). Խնձոր ունիմ՝ կծած ա
161 (144). Կաքավն իջավ վըր սարին
162 (145). Երթալու եմ (Խանում Եվա ջան)
163 (146). Աստված քո աղբեր պահի
164 (147). Տո յար ջան
165 (148). Գրկով, գրկովդ ըլնեմ
166 (149). Էսօր բարխե բալաք է
167 (150). Գոշա ջուրը սառել ա
168 (151). Նարե: սարի ուսին բլեր ա
169 (152). Կայնել ես բաղի գլխին
170 (153). Սիրել ես՝ մոռանալ մի
171 (154). Ուռի ես՝ կեռանալ մի
172 (155). Վարդ եմ քաղել շաղերով
173 (156). Ջան աղջիկ, ինձ գովա
174 (157). Երթամ աղբյուրը ջրի
175 (158). Բացվեցավ բաղչանուն վարդը
176 (159). Հայ աման, աման
177 (160). Արոտով, արոտով
178 (161). Մանանս նստել է աղբրի քարին
179 (162). Մտի տնեն սինին առ
180 (163). Քաշվի, կորի, շան գյադա
181 (164). Սարի տակը ջուխտ'մ ղոչ
182 (165). Հոյ նազան ու դիլբար
183 (166). Գյուլում, Գյուլում ջան
184 (167). Գարունը բամբակ ցանեմ
185 (168). Այ Նազան, Նազան
186 (169). Օտար, օտար
187 (170). Յար, բարդու ծառը բարձր ա
188 (171). Յարին յար չունի
189 (172). Աղվեսդարը փլեր ա
190 (173). Պարտքով կովը ծախեցին
191 (174). Սև տղան, կոլոտ տղան
192 (175). Կանաչ տեփուր մադան ա
193 (176). Այ ինդիլո, ինդիլո
194 (177ա). Այ սիրուն Սաթո
195 (177բ). Այ սիրուն Սաթո
196 (178). Հո, յաման ու յար ջան
197 (179). Սիրել ես՝ մոռանալ մի
198 (180). Արեգակի նման ես
199 (181). Քա սև, սև, սևավոր աղջիկ
200 (182). Առնեմ երթամ իմ յարը
201 (183). Թագվորի մեր, դուս արի
202 (184). Յար, լուսի լուսնակը
203 (185). Ես եմ քո խաղամիջում
204 (186). Լուսաստղ քիթ գցեց դուրս
205 (187). Ախ, աման, յաման
206 (188). Քանաքեռ բարձր տեղ ա
207 (189). Պուճուր աղջիկ, մի թռնի
208 (190). Յար: Այ հևա, սիրտս
209 (191). Գնացի բաղը
210 (192). Քույրիկս եկավ
211 (193). Այ լոթի աղջիկ
212 (194). Էթում եմ բաղը
213 (195). Բաղչեքին սպանի օձ
214 (196). Ձեր բաղին կա բաղմանչի
215 (197). Ես գութանն եմ
216 (198). Գնտով, թոփերով աղջիկ
217 (199). Քա, նանի ջան
218 (200). Կայնել ես կաժ կմանես
219 (201). Քո մատի մատնիքը
220 (202). Կայնել ես բախա-բախա
221 (203). Քո սրտով սիրածը
222 (204). Գնացի ջուրը ջրի
223 (205). Յար ջան, ուզուլմիշ արա
224 (206ա). Կայնել ես քարի վերա
225 (206բ). Չինար ես, կեռանալ մի
226 (207). Օտար երկիր գալող կտրիճ
227 (208). Կոտ ու կես կորեկ ունիմ
228 (209). Տոն, տոն, տոն, աղբեր
229 (210). Արազը հեշտացել ա
230 (211). Կայնել ենք ախա-բախա
231 (212). Ախ կանեմ՝ արուն կուգա
232 (213). Կալ եմ գցել, կալսել եմ
233 (214). Հով, հով, հով եղնի
234 (215). Ախ, սևավոր, սևիկ աղջիկ
235 (216). Այ տղա մեր գեղեցի
236 (217). Ջան աղբեր
237 (218). Եկավ արանա քամին
238 (219). Հոյ նարըմ
239 (220). Թագվոր, դու բարով եկար
240 (221). Լե, լե, յաման
241 (222). Արագիլ, բարով եկար
242 (223). Քեզ որ տեսա
243 (224). Ես մեր տունը, դուն ձեր տունը
244 (225). Սոնալար
245 (226). Ջան, մարալ ջան
246 (227). Թուրս բերեք
247 (228). Բոբիկ մի քելե
248 (229). Քեարվան կուգեր
249 (230). Մեկ կոլոտիկ
250 (231). Սաչանա ջուրը
251 (232). Տուն եմ շինել
252 (233). Հանդեն գաս գեղը մտնես
253 (234). Էս առուն ջուր է գալի
254 (235). Աղջի, նոր եկար կալեն
255 (236ա). Նազ մի անի
256 (236բ). Նազ մի անի
257 (236գ). Նազ մի անի
258 (237). Կերթամ, ճամբես էս է
259 (238). Ամպել ա ամպի վերա
260 (239). Կանաչ արտիս քենարը
261 (240). Կարմիր քարը տաշած է
262 (241). Ես սիրեցի՝ ուրիշն առավ
263 (242). Ես գնում եմ
264 (243). Ելեր կայներ խորոտիկ Մրտոն
265 (244). Արծափի ջուրն
266 (245). Ծառը ես եմ
267 (246). Եկար մեր դռնով ընցար
268 (247). Զար զընգն
269 (248). Ծառի տակը տալդա յա
270 (249). Կարմիր ալուչա առնեմ
271 (250). Առնեմ կայնեմ
272 (251). Շուշան, մին արի
273 (252). Յար լե, լե
274 (253). Ախ, մայրիկ ջան
275 (254). Թալիշու ճամբեն դուզ ա
276 (255). Այ աղջիկ, ծամով աղջիկ
Հավելում «Ազգագրական ժողովածու»- ին
277. Հով արեք, սարեր ջան
278. Էսօր ուրբաթ է, պաս է
279. Լուսնակն անուշ, հովն անուշ
280. Ձիգ տու, քաշի
281. Գութանը հաց եմ բերում
282. Արազը հեշտացել ա
283. Չինար ես, կեռանալ մի
284. Կուժն առա, ելա սարը
285. Երկինքն ամպել է
286. Ալագյազ սարն ամպել ա
287. Մեր դռանը խնկի ծառ
288. Անձրևն եկավ շաղալեն
289. Պարտեզ ունիմ
290. Արև թըռվռով ելավ (Իմ չինարի յարը)
291. Մատնիքը մատովս չէր
292. Ախ կանեմ՝ արուն կուգա
293. Լուսնակն ա կայնել դարին
294. Ախ, մարալ ջան
295. Կայնել ես վարդի հովին
296. Կայնել ես վարդի հովին
297. Առնեմ երթամ էն սարը
298. Առնեմ երթամ էն սարը
299. Գացի արտեր, բռնի լոր
300. Հավար Զուլո
301. Կապուտ քուռակ հեծել եմ
302. Նոր ա բացվել բարի լուս
303. Աղջի, արի քե ֆաս առնեմ
304. Դու կայնել ես ընտրական
305. Մարալ գոմեշ
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 12. Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Դ. Ազգագրական ժողովածու. մաս Բ, Երևան, 2003 


• «Ազգրագրական ժողովածու», մաս Բ
1(256). Առավոտ լոր մտավ արտ
2(257). Դու իմ սրտին դյուր եկար
3(258). Սիրել եմ սիրու սավդով
4(259). Դոյ յո, դոյ յո
5(260ա). Արդ ցնծացեք
6(260բ). Արդ ցնծացեք
7(260գ). Արդ ցնծացեք
8(261ա). Դերիկո
9(261բ). Դերիկո
10(262). Աղջի, արի քե ֆաս առնեմ
11(263). Ցորեն եմ ցանաել
12(264). Գեշ կնիկ
13(265ա). Ջան, իման
14(265բ). Ջան, իման
15(266). Ելանք որ ելանք
16(267). Մշո դաշտեր մշուշ էր
17(268). Սարեն կուգաս սեյրան կենես
18(269). Բոստան եմ դրե
19(270). Նա Պըտեր
20(271). Հեյ, նազըմ
21(272)..........
22(273). Մաշինեն եկավ
23(274). Աղա երի
24(275). Պուճուր աղջիկ, զալըմ ես
25(276). Մային ա
26(277). Ինդիլո
27(278). Քառասուն մանեթ
28(279). Օշորեցին թյություն բերեց
29(280). Երևան ասի յարս
30(281). Մի բանա սպիտակ դոշդ
31(282). Ախ, յայլա, յայլա դիզը
32(283)..........
33(284). Ախ, Տիրուն ջան
34(285). Երկանքը թաղի վերա
35(286). Խաղ ասեմ խաղի գլխին
36(287). Իմալ էնեմ
37(288). Կայնել ես՝ կանչում էլ չես
38(289). Էրեսաբաց ման եմ գալիս
39(290). Լեպհո, հո լե
40(290). Մարիամ, եկուր
41(290). Տալիլո
42(291). Յար ջան
43(292ա). Երկանքս կաղա ձավար
44(292բ). Յար, քու բարակ բոյիդ մեռնեմ
45(293). Սեղանի վրի պսպղուն թուրը
46(294). Մազդ խոնարհի
47(295). Գութանը հաց եմ տարել
48(296). Օրոր, օրորդ ըլնեմ
49(297). Կարճիկ ունիմ դեղին ա
50(298). Յաման Էլո
51(299). Դոն, դոն, դոն
52(300). Օսաննա, Օսաննա
53(301). Նոր ա, նոր ա
54(302). Ջաղացիս աջի կուռը
55(303ա). Էս դին ուռ ա
56(303բ). Էս դին ուռ ա
57(304). Հայ, դաշանգ գյուլ
58(305). Մինըմ, մինըմ
59(306ա). Քիրամիդ աղբար
60(306բ). Քիրամիդ աղբար
61(306գ). Խումար պառկե երեսբաց
62(307). Ինչու Բինգյոլը մտար
63(308). Աղջի, հագածդ չիթ ա
64(309). Այ տղա օտար
65(310). Քելեր, ցոլեր իմ յարը
66(311). Սարի սովոր
67(312). Եկար մեր դռնով անցար
68(313). Ախ, սոնալար
69(314). Մեր մշակին ոսկի քյամար
70(315). Հոյ, նար, հեյ, նար
71(316). Չինար յարի բան ասեմ
72(317). Մի ծառ ունիմ
73(318). Մարոն ա կայնե
74(319). Հագել ես դեղին
75(320). Ուշի ուշերը
76(321ա). Լավն ասեք
77(321բ). Լավն ասեք
78(322). Կայնե սեյր անեմ
79(323). Ես քո շիմալ
80(324). Տո յար ջան
81(325). Իմ աղբեր ծառան տակին
82(326). Հաբրբան
83(327). Ելեք տեսեք որն ի կերե
84(328). Մամլաքաթտան մաքթուփ
85(329). Կարմիր քարը տաշած ա
86(330). Կալ եմ գցել կալսել եմ
87(331). Կայնել ես վանքի հովին
88(332ա). Սարեն ելավ երկու մուխ
89(332բ). Եզբակն եկավ Իգդիր վառեց
90(333). Ծամերդ, ծամերդ
91(334). Աղջի Սոնա
92(335). Նեստորը գնաց Մարգարի գեղը
93(336). Աղվեսդարը, յար, բլեր ա
94(337). Կայնել ես էրի-էրի
95(338). Ուռի ես՝ կեռանալ մի
96(339). Բաղումս կա բաղմանչի
97(340). Ղարասուի դեմի սազը
98(341). Այ տղա, անունդ Սարգիս
99(342). Ախ, մարալ ջան
100(343). Ղարիբ եմ, Կարս գնացի
101(344). Ես աղջիկ եմ՝ ալ կուզեմ
102(345). Մեռա բաղին լալելով
103(346). Ստեփանի ձիան դաշը
104(347). Աբարանը քարոտ ա (Աման Թելլո)
105(348). Կանաչել են արտերը
106(349ա). Փափուրի, կանաչել են արտերը
107(349բ). Փափուրի, կանաչել են արտերը
108(350ա). Կանաչ արտը հաց տարա
109(350բ). Կանաչ արտը հաց տարա
110(351). Քելե յար կողբեցի
111(352). Մաշինեն եկավ
112(353). Ջուր կուգա վերին սարեն
113(354). Աբարանը քարոտ ա
114(355). Կանաչ արտի քենարը
115(356). Կանաչ արտի քենարը
116(357). Կանաչ արտը հաց տարա
117(358). Արի, յար ջան
118(359). Աղջիկ, աղջիկ, ալ աղջիկ
119(360). Սարերը ման եմ եկել
120(361). Շըխկըր, շուխկըր
121(362). Վառվում եմ, վառվում
122(363). Ադե ջան, հացը թըխա
123(364). Ամպել ա կամար-կամար
124(365). Ալ ձին նալն ինչ կանե
125(366ա). Լավն ասեք
126(366բ). Լավն ասեք
127(367). Յարե հա, յարե վախ
128(368). Մայրիկ, ես կուզեմ ոսկե շալ
129(369). Լուսնակն անուշ
130(370). Մաշինեն եկավ
131(371). Հոդալլո ջան
132(372). Աբարանը քարոտ ա
133(373). Էջմիածին երթամ ուխտ
134(374ա). Ջուր կուգա վերին սարեն
135(374բ). Ջուր կուգա վերին սարեն
317 տետրի երգերը
136(1). Երկեն գոմը սալեր եմ
137(բ). Յար, քու բարակ բոյին մեռնեմ
138(2). Երկնքից անցավ խազը
139(3). Նանիկ, նանանիկ
140(4). Դոն, դոն, գյուլում յար
141(5). Սարերու սեյրանլի յար
142(6). Իրիկվան մութը կոխեց
143(7). Ծաղիկ ըսեմ ու շարեմ
144(8). Էլի, Մարո, եղար գովական
145(9). Էլի, Մարո, եղար գովական
146(10). Վայ, վույ
147(11). Ես Ալեքն եմ
148(12ա). Կերթամ, մայրիկ, կերթամ
149(12բ). Կերթամ, մայրիկ, կերթամ
150(13). Պովեզը բոռաց
151(14). Հոյ Նազան իմ
152(15). Ախ, նանի ջան
153(16). Ինար յարին, օյ, օյ
154(17). Բոլոր երես, պզտի բերան
155(18). Յաման, մեր բաղի բերան
156(19). Կես գիշեր՝ լուսնյակ գիշեր
157(20). Հայդե, հայդե, թանձարամ
158(21). Համբարձման երկուշաբթին
159(22). Հոյ նար
160(23). Այ, Մարան, Մարան
161(24). Գնա, գնա, հետիդ եմ
162(25). Կանչե, կռունկ
163(26ա). Տարան , տարան իմ յարը
164(26բ). Տարան, տարան իմ յարը
165(26գ). Տարան, տարան, իմ յարը
166(27ա). Հաբրբան
167(27բ). Նարե, Նարե, հեյ Նար
168(28ա). Ջան, մարալ ջան, գացի հեռեցա
169(28բ). Սիրելիս, ինձ ատել ես
170(29ա). Նաներ,, նաներ, Զուլո
171(29բ). Նաներ, նաներ, Զուլո
172(30). Օյ, օյ, յաման ղարիպո
173(31). Թագվոր, բարով
174(32). Մեր թագվորին ծաղիկ պիտեր
175(33). Ալագյազ բարձր սարին
176(34). Վրան եմ դրել դարին
177(35). Բամբակ եմ ցանել
178(36). .........
179(37). Ես սարեն կուգայի
180(38). Աղջի, անունդ ասա
181(39). Թագվոր, ինչ բերեմ քու նման
182(40). Պետ դիզան
183(41). Բազրգյան եկավ
184(42). Ել, ել, ել
185(43ա). Վարդ, ըզքեզ չըմ սիրի
186(43բ). Վարդ, ըզքեզ չըմ սիրի
187(44ա). Հո, հո, եզնը ջան
188(45). Արանը բաղ եմ արել
Հավելում «Ազգագրական ժողովածուի» Բ մասին
189. Սիրել եմ սերն երեսին
190. Էս գիշեր, լուսնակ գիշեր
191. Քելմա, քելե
192. Ելա տանիս թափ քելեցի
193. Ամպել ա կամար-կամար
194. Քելմա, քելե
195. Աղջի, անունդ Օսան
196. Էրթիկ, էրթիկ բռնել ես
197. Մարգի միջի իլղունը
198. Ախ, մարալ ջան
199. Հոյ, նար
200. .........
201. Ջաղացիս աջի կուռը
202. Ծովուն հավքմ կէր
Տարանջատ գրառումներ
203. Սիրել եմ սերն երեսին
204. Սիրել եմ սերն երեսին
205. Սիրել եմ սերն երեսին
206. Սիրել եմ սերն երեսին
207. Սիրել եմ սերն երեսին
208. Սիրել եմ սերն երեսին
209. Աբարանը քարոտ ա
210. Ալ ձին նալն ինչ կանե
211. Արազը հեշտացել ա
212. Հեյ Նազան իմ
213. Մանի ասեմ մե բերան
214. Ախ: Հաբրբան, հաբրբան
215. Սիրել եմ սերն երեսին
216. Կապուտ քուռակ հեծել եմ
217. .........
218. Յար լե, սիրել եմ սերն երեսին
219. Սիրել եմ սերն երեսին
220. Կապուտ քուռակ հեծել եմ
221. .........
222. Արև դիպավ էն պատին
223. .........
224. Էրվում եմ
225. .........
226. Լուսնակը սարի արտեն
227. Մուշեղ ջան, արի մեր տուն
228. .........
229. Գյալին, գյալին
230. Մեր ուռի ծառն էր
231. Կուռտիկ ունիմ՝ դեղին ա
232. Ես Ալեքն եմ
233. .........
234. Հոռոմ, Հոռոմ
235. Այ իմ մազերով աղջիկ
236. Աման յար
237. Թագվոր, ինչ բերեմ քյո նման
238. Ասելդ ինչ ա
239. Ելա կերթամ, հաց կու տանիմ
240. Հոյ նարըմ
241. Ախ, երնեկ եմ ձեզի
242. Եկին, եկին Մոկաց խարսներ
243. Եկին, եկին Մոկաց խարսներ
244. .........
245. .........
246. .........
247. Հավար նազանի
248. .........
249. .........
250. Սարի տակը մշուշ էր
251. .........
252. Սիրել եմ սերն երեսին
253. Քաղեցի արտըմ գարի
254. Հով էրեք, սարեր
255. Վարդ եմ քաղե
256. Իմ յարը դուռն է դրած
257. Ղուշըմ թռավ մեր արտեն
258. Ժամա դռնեն դուս կուգաս
259. Իջանք չայիրները
260. Իջանք չայիրները
261. Մարալո, սարի աղջիկ
262. Ջաղչին առուն կանանչ էր
263. Վայ, մայրիկ ջան
264. Վայ, մայրիկ ջան
265. Քելե, քելե, թոզը հանենք
266. Մազերդ սև, թուշդ կարմիր
267. Մարալ բյուլբյուլ
268. Պյուլպյուլը տալին վրա
269. Պյուլպյուլ էր տալին վրա
270. Սարեն եկար սեյրանի պես
271. Այ սար ու սեյրանա յար
272. Այ սար ու սեյրանա յար
273. Դու կայներ ես կարմընջին
274. Դու կայնել ես կարմընջին
275. Ջաղացի դուռը տաշած է
«Հայ գեղջուկ երգեր» Ժողովածու իններորդ, 1913թ.
276(1). Աղջի մերըդ մեռել ա
277(2). Գիշերվան լուսնյակը
278(3). Ամպել ա, ձյուն չի գալի
279(4). Աղջի, անունդ Շուշան
280(5). Գյուլ հա, գյուլ հա
281(6). Կալերի ճամբեն դուզ ա
282(7). Բաղչի պատը դըդում ա
283(8). Սարը կրակ եմ արել
284(9). Թազա մածուն եմ մերել
285(10). Պուճուր աղջիկ սևավոր
286(11). Կայնել եմ՝ գալ չեմ կարող
287(12ա). Ճոճան
288(12բ). .........
289(12գ). .........
290(12դ). .........
291(12ե). .........
292(12զ). .........
293(13). Հոյ, իմ նազանի յարըս
294(14). Աման յար
295(15). Բաղչի պատը դըդում ա
296(16). Սարը կրակ եմ արել
297(17). Ուստի կուգաս, յարո
298(18). Վարդո ջան
299(19). Մտիկ արա էն ղըշին
300(20). Բամբըկի տակին
301(21). Ճրագը վառ ա
302(22). Մեր բամբակը, ձեր բամբակը
303(23). Ուռի ծառը ըլնեի
304(24). Կայնել ես, կաժ կըմանես
305(25ա). Արև, ջան արև
306(25բ). Արև, ջան արև
307(26). Գութանը մանի-մանի
308(27). Յար ջան, մերըդ մեռել ա
309(28). Ջաղացըս մանի-մանի
310(29ա). Բերդիցըն աշեցի
311(29բ). Բերդիցը աշեցի
312(30). Ազիզ բալիս ըսպանեցին
313(31). Հանդումը մնաց յարս
314(32). Սարերը կրակ եմ արել
315(33). Վայ քյամարըս
316(34). Ուսկիցը կուգասը հուշիկը
317(35). Սուտ ազգականներըս հարցրին
318(36). Ես քեզ սիրի
319(37). Խանե յամման
320(38). Գուլե հեյ
321(39). Պարեղանակ
322(40). Ես քեզ սիրեցի
323(41). Ելիր, Մարո, ելիր
324(42). Ջաղացի դուռը փոսա
325(43). Բոբիկ մի ման արի
326(44). Քաղհան եմ անում
327(45). Խնձոր ունեմ՝ կծած ա
328(46). Երևան բաղ եմ արել
329(47ա)-330(47բ). Սարեն կուգա ջուխտըմ ղոչ
331(48ա)-332(48բ). Ալագյոզ աչերդ
333(49). Երևան բաղ եմ արել
334(50). Սև ա չոբանի շունը
335(51). Ջուխտ սարի հովին մեռնեմ
336(52). Զինվոր տարան Կարոյին
337(53). Ձյուն եկել՝ դուռն առել ա
338(54). Ես քեզ սիրեցի
339(55). Սպաս եմ եփե աղի
340(56). Հարայ էլլի
341(57). Թագվոր բարով
342(58). Մեր թագվորն էր խաչ
343(59). Քաղենք, բերենք մեր թագվորին
344(60). Թագվորամեր, դուրս արի
345(61). Դուն հալալ մերիկ
346(62). Զինվոր մի գնա
347(63). Ելեք դուսը
348(64). Ապարանը քարոտ ա
349(65). Գութանը վարափոսին
350(66ա). Բալնիցի դըռանը
351(66բ). Բալնիցի դուռը
352(67). Ասեմ ով էր
353(68). Ես անբախտ ղարիբն եմ
354(69). Արևս ամպի տակ
355(70). Աղջի Հոռոմ
Հավելված Երգեր, որ մեզ են հասել աշակերտների ձեռքով գրված
356. Ես աղջիկ եմ, ալ կուզեմ
357. Երևանա ղշերը
358. Այ աղջի ջան
359. Սոնա, Սոնա
360. Սոլդաթ էր յարըս
361. Այ, հևա, հևա, սիրտըս
362. Մարոն ա կայնել տերտերի դըռան
363. Կանաչել ա սար ու ձոր
364. Իմ յարը հանդին տեսա
365. Յաման, աղբեր, նամակըդ
366. Ծիրանի ծառ ծըռվեր ա
367. Դոն, դոն, գյուլում յար
368. Կապույտ ամպը պարզում չի
369. Քաշի, ջեյրան, քաշի
Ծանոթագրություններ և վերլուծական դիտողություններ

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 13. Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Ե. Ժողովրդական երգերի ժողովածու («Ձայնակարգային»). ֆաքսիմիլային հրատարակություն, Երևան, 2004 


Հայ ժողովրդական երգեր ժողովածու տասներորդ, ձեռ. թիվ 325 Կազմված 1907-1909թթ. հին և նոր գրառումներ
Միաձայնակարգ եղանակներ, գրառված՝ա. Բենկորճ հիմնահնչյունով
1(209). Էս յանը ուլքի
2(211). Էս յանը ուլքի
3(142). Ջուր կուգա վերին սարեն
4(210). Ջուր կուգա վերին սարեն
5(6). Վարդ կոշիկս
բ. Խոսրովային հիմնահնչյունով
6(145). Տուն արի
7(124). Դե գյուլում, նա, նա
8(4). Թաք տանեին
9(141). Ծառի տակին կար կանեմ
10(2). Արութը գնաց գեղանը
11(75). Էս օր ուրբաթ ի պաս ի
12(194). Մեր թագվորն էր խաչ
13(144). Հով այվանին քնել ես
14(149). Գետան ջուրը սառել ա
15(201). Ձյուն ա գալի
16(202). Ձուն դնեմ թավեն, խաշեմ
17(31). Ես մարալ, դու ջեյրան
18(70). Դյուս արի
19(16). Արազն եկավ լափ տալեն
20(135). Սար, սար սիրավոր եմ
21(29). Ելա սարերը սեյրան
22(27). Խաղ ասեմ խաղի գլխին
23(186). Աստված քու աղբեր պահի
24(88). Վայ լե, լե... Էրվես դու, վառվես
25(90). Վայ լե, լե... Հակոբին սիրիր
26(185). Կաքավն ա կայնել քարին
27(89). Գարուն ա՝ ձուն ա արել
28(228). Աման յարո
29(66). Ալամ-սալամի յարո
30(65). Մարալո
31(10). Մարալո
32(70). Դու լուսնակ ես
33(110). Այ աղջիկ, ծամով աղջիկ
34(107). Սիրուն ջան
35(109). Դե քելի, Մարան ջան
36(72). Ջանի, ման
37(171). Ախ, լոթի Մարան
38(13). Արազն եկավ լափ տալեն
39(71). Տուն եմ շինե գետոց բերան
40(91). Քամին ելավ երան-երան
41(86). Սիրուն Արազ, ջան Արազ
42(9). Յաման, ամի
43(44). Աղջիկ նազերով
44(56). Մարալո
45(74). Արդ ցնծացեք
46(215). Սիրունի քունը տարավ
47(199). Էս յանը ուլքի
48(104). Ես էլ կուզեմ
49(137). Իջեք չայիրները
50(214). Աղջի, արի քե ֆաս առնեմ
51(102). Ամպել ա կամար-կամար
52(229). Նեստորը գնաց Մարգարի գեղը
53(19). Յաման, ամի
54(115). Հաբրբան
55(87). Լե, լե, լե, էս ինչ
56(216). Երևան բաղ եմ արել
57(200). Վայ լե, լե, լե. Ես ղարիբ եմ
58(68). Ղութնի յորղան
59(45). Տիգրան աղի մատի օղը
60(14). Հաբրբան
61(148). Հաբրբան
62(63) Սիրուն Շամամ
63(32). Յաման, ամի
64(138). Զինչ ու զինչ
65(30). Ամպել ա՝ ձուն չի գալիս
66(103). Ես էլ կուզեմ
67(116). Հանդեն գաս
68(192). Մեր թագվորն էր խաչ
69(44բ). Մը քորսե տանինա
70(146). Զուր գնաց
71(67). Ալ ու ալվան ես առել
72(42). Գացի արտեր
73(111). Աղբերս գացել Երևան
74(52). Հո տալլո ջան
75(21). Խորոտ էր
76(143). Ղարսա բերդի պլանը
77(28). Կանաչ արտի
78(14). Որդին ասաց
79(22). Մելըքի ձինը կապուտ
80(36). Արևն առավ սարն ի վեր
81(220). Քելե, քելե, քելքով աղջիկ
82(11). Հով արա, սարեր
83(34). Արազը հեշտացել ա
84(113). Ամպել ա կամար-կամար
85(69). Նա լուս էր
86(221). Իմ աղբեր ծառան տակին
87(56). Էս օր աշուն ի
88(59). Գնացի կալը
89(50). Ելեք չայիրները
90(175). Հաբրբան
91(112). Հաբրբան
92(197). Քըշ, տարին օտար
93(83). Գյուլդա օլդում
94((92). Լուսնակ ես ամպի միջին
95(140). Ծաղկեվանա ձորեն եմ
96(40). Մտավ տունը, փակեց դուռը
97(226). Լեզուս չի խոսում, լալ եմ
98(219). Կապել ես կարմիր նարոտ
99(54). Գյուլլի՝ չիթն հռանգի
100(55). Գնացի ջուրը՝ ջրի
101(136). Յարոտ եմ
102(150). Մայրամ կանչեք
103(53). Ալագյազ գլխիս դուման ա դառել
104(78). Տուն եմ շինե գետու բերան
105(236). Լե, լե, յաման
106(227). Ընկերով կայնած քուչեն
107(225). Ծաղիկ ես՝ քու ալեն եմ
108(196). Էս դին աղբյուր ա
109(126). Ծաղիկ ըսեմ ու շարեմ
110(218). Այ տղա, դուն ասա
111(5). Աստված անեղ, անժամանակ
112(73). Օլիկ-մոլիկ մի յարո
113(213). Տարան Նուբարս
114(222). Մարե, մարե
115(139). Զինչ ու զինչ
116(48). Յարոտ եմ
117(223). Մեր տուն, ձեր տուն
118(39ա). Հավար Զուլո
119(217). Ծաղիկ ունեմ՝ շատ բաց ա
120(77). Էս օր ուրբաթ պիտեր
121(230). Աղվեսդարը, յար, բլել ա
122(198). Ղարիբ եմ՝ տեղս քար ա
123(41). Հազար երնակ էր
124(168). Յայլի ծաղիկ, Գյուլիզար
125(167). Օ, յար: Ծաղիկ, Ծաղկեվանա ես
126(3). Շողոյիկ մորքուրն եկել է
գ, Ներքնախաղ հիմնահնչյունով
127(82). Քեզի կասեն հռեսի հարս
128(43). Մշու սարեր մշուշ էր
129(173). Վրան եմ զարկել սարին
130(20).Ելեք, աղբեր
131(121). Հովն անուշ
132(64). ՄԻ ճար արա
133(128). Մինթանա ունիմ՝ մով ա
134(127). Քամին փչեց
դ. Պարույկ հիմնահնչյունով
135(174). Խեչոն գնաց Բայազեդ
136(165). Դուռ բաց արեք
137(60). Հըն դը լեմ, օ տալո
138(118). Եկար, մեր դռնով անցար
139(119). Նանիկ, նանանիկ
140(120). Նանիկ, նանանիկ
141(117). Սարերու սեյրանլի յար
142(131). Ես աղջիկ եմ բաղի պես
143(61). Արի երթանք սար՝ սնձի
144(122). Գութանը վարափոսին
145(188). Գարունը նոր ա բացվել
146(189). Մեր դռանը խնկի ծառ
147(176). Դուն շորորա, Շողեր ջան
148(158).Աղբեր'մ ունիմ՝ Աղասի
149(166). Հով, հով, հովն ընկավ
150(76). Փափուրի ջան
151(84). Տո, գեշ կնիկ
152(24). Ջուրը խմել եմ
153(164). Իրիկվան մութը կոխեց
154(79). Ծալ էրա
155(163). Ամպել ա՝ ձուն չի գալի
156(160). Արի գնանք՝ մեր տունը տես
157(106). Աղվես գնաց, մտավ ջաղաց
158(105). Ծաղիկ ես
159(7). Բերզենի ջան, բերզենի
160(132). Յայլու միջին խաղում է
161(159). Յայլու միջին խաղում է
162(162). Այ Սոնալար
163(152). Նար գյուլում
164(18). Մայրիկ, ես գնում եմ
165(17). Լուսնակն անուշ
166(26). Կողբա բերդը բլել ա
167(93). Ուն կերևար, ձուն կերևար
168(161). Իմ յարը հանդին տեսա
169(157). Բերդի բոլոր ավազ ա
170(153). Ամպել ա՝ ձուն չի գալի
171(195). Գյումրվա միջի վանքը
172(46). Սոնա յար
173(47). Զիլինե, Զիլինե
ե. Փուշ հիմնահնչյունով
174(58). Բյուլբյուլի բաղը
175(96). Դե հլե, լըման
176(85). Վայ լե, լե. սևավոր Սառան
177(177). Դոն, դոն, դոն, գյուլում յար
178(178). Ելեք, աղբեր
179(179). Երի, երի, երի ջան
180(180). Մի ճար արա
181(181). Մեր խնկենի ծառը
182(182). Աման, օյ
183(183). Երկնքից անցավ խազը
Փոփոխվող ձայնակարգով եղանակներ ա. Հիմնահնչյունների նույնությամբ (պրիմայի հարաբերություն)
184(184). Դու նստել ես դոշակին
185(1). Աման, մեր մարդը
186(80). Աղջի, արի քե ֆաս առնեմ
187(133). Բաղումս կա բաղմանչի
188(49). Ձուն դնեմ թավեն, խաշեմ
բ. Մեկաստիճան հեռավորությամբ (սեկունդային հարաբերություն)
189(62). Հոյ, յար, ազիզ յար
190(8). Յաման, ամի
191(35). Յաման, ամի
192(193). Մեր թագվորին ինչ պիտաներ
193(156). Գացեք բերեք թագվորամեր
194(207). Մեր թագվորն էր խաչ
195(190). Մեր թագվորն էր խաչ
196(212). Թագվորի մեր, դուս արի
197(32). Այ տղա, հերովն արի
198(123). Դար ր վեր ջուր ա գնում
199(203). Երևան՝ չարսու բազար
200(206). Կապուտ քուռակ հեծել եմ
201(204). Գութանը հաց եմ տանում
202(205). Գութանը հաց եմ բերում
203(51). Տվել եմ, կելնեմ սարը
204(151). Հա ղուրբան, քե ղուրբան
205(125). Էրկեն գոմը սալեր եմ
206(15). Կայնել եմ՝ գալ չեմ կարա
գ. Երկաստիճան հեռավորությամբ (տերցիային հարաբերություն)
207(12). Ամպել ա՝ թոն չի գալիս
208(38). (Ես քեզ տեսա)
209(25). Ես սարեն կուգայի
210(208). Վեր էլի
211(57). Ախ լոթի Մարան
212(224). Ծարավել եմ՝ ջուր չկա
213(23). Չինար ես, կեռանալ մի
214(187). Կաքավ եմ
215(94). Ոսկե մատնիք մատներիս
216(108). Տղա, տղա, մեր տղա
217(134). Սարեն եկավ ձիավոր
218(172). Գուլլյուջի քարեր
219(191). Մեր թագվորն էր խաչ
220(99). Այ տղա, սև չուխանով
221(155). Շիրակի հավկիթ կռվեցնելու եղանակ
222(154). Յար, արի, յար
223(130). Քանաքեռ բանձր տեղ ա
224(129). Ես մի կանաչ խիյար եմ
225(95). Բաղումս ծիրան
դ. Եռաստիճան հեռավորությամբ (կվարտային հարաբերություն)
226(98). Ես աղջիկ եմ, հեր չունեմ
227(147). Պզտի աղջիկ, զալըմ ես
228(97). Ես Կոստոն եմ Բայազիդցի
229(169). Ծամերդ, ծամերդ
230(33). Քելե, քելե, քելքով աղջիկ
231(100). Իմ աղբեր ծառան տակին
232(101). Աղջի, հարսնառդ եկավ
233(235). Ընկա թաղե թաղ


◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 14. Հայ ժողովրդական և աշուղական երգեր, նվագներ. Թուրքական երգեր, քրդական երգեր և նվագներ, Երևան, 2006 
 

Արևմտահայ ժողովրդական երգեր Ա . «Վանա երգեր», գրառված Տ. Չիթունուց 1909 - ին (ձեռագիր թ. 313)
1 (1). Մեկ պզտկեկ խայիկ
2 (2). Հոյ նարե
3 (3). Էն դիզան
4 (4). Խաչն էր խաչ
5 (5). Թագվորի մեր, տյուս արի
6 (6). Թագվոր, ինչ բերիմ քյո նման
7 (7). Թագվորինը ովը կըպիտերը
8 (8). Էսօրը Փիրուզեն
9 (9). Փըրթիրը կուգյա պաղ ջուր սարեն
10 (10). Կակզմանա ձորեն եմ
11 (11). Առվոտ խետ բարի լուսուն
12 (12). Դե, հե, զընգը, զընգը
13 (13). Հինգ էծ ունեմ
14 (14ա). Մեյ ջրեն արաղ քյաշենք
15 (14բ). Լաճու մոր շարբաթ բիրեք
16 (14գ). Լաճու մոր, լաճու մոր
17 (15). Աղա լաճ
18 (16). Առավետուն աղոթըրնին
19 (17). Լվերն եկին երան, երան
20 (18). Լուն ու ճանճ
21 (19). Նաներ, նաներ
22 (20ա). Նար, հոյ
23 (20բ). Կակո, մամո, կարգա զիս
24 (21ա). Խամբարձում հերկեն գիշեր
25 (21բ). Խամբարձում հերկեն գիշեր
26 (22). Մայրամ գնաց դուռն ի հէրին
27 (23). Քյուֆը, քյուֆը
28 (24). Ածին մածածին
29 (25). Դղեզ թռավ սարերուն
30 (26). Հըմը գյուլը, հըմը վարդ
31 (27). Մեկ օր մենքը ժողվանք
32 (28). Սոխաթան չէր
33 (29). Քյա սև, սևավոր մարե
34 (30). Ելը, ելը
35 (31ա). Սանդ կըծիծեմ գյարին, ցորեն
36 (31բ). Օ, տալ Ակո
37 (32). Էսօր մեր երեց
38 (33). Կոտ ու կեսը կորեկ ունեմ
39 (34). Խայու աղջիկ
40 (35). էս օր ես երազ ըմ եմ տիսեր
Բ. Վանի երգեր, գրառված Տ. Չիթունուց 1914 - ին
41 (1). Մայրամ գնաց դուռը հէրին
42 (1). Մայրամ գնաց դուռը հէրին
43 (1բ). Քյուֆը, քյուֆը
44 (2). Արև, արև, տյուս ելի
45 (2բ). Արև, արև, դուս արի
46 (3). Ածին մածածին
47 (4). Դղեզ թռավ սարերուն
48 (4). Էգ բարև
49 (5). Թագվոր, ի՞նչ բերիմ քյո նման
50 (5). Հըմ գյուլ, հըմ վարդ
51 (5բ-6). Հոյ, նար, ջանըմ նար
52 (6). Լուսնակն անուշ բոլոր ա
53 (6բ). Ճաշիկը, դյու փըթա
54 (7). Ռեհան եմ ցանե
55 (7բ). Յարըմը, յար
56 (8բ). Խաչն էր խաչ
57 (9բ). Նաբիկո, նաբիկո
58 (10բ). Ասաց՝ դիլբար
59 (11). Նար, հոյ
60 (11բ). Տարը լիլա
61 (12). Քյա սև, սևավոր մարե
62 (12). Հո, ել, ել
63 (12բ). Հեքյաթ, հեքյաթ
64 (13). Լորկե, լորկե
65 (146/13). (Գինը) ելավ տաս կուրուշ
Գ. Շատախի երգեր, գրառված 1910 - 1914 թվ. ընթացքում (ձեռագիր թ. 441)
66 ա. Հոյնար, հոյնար, մշեցի, բ. պուտկով փիլավ իփիցի, գ. Հոյնար
67. Ճերմակը կարաս
68. Առնոս սարը
69. Մանդր անձրև
70. Եկեք երթանք
71. [Խիո, խիո]
72. Վիճակ, վիճակ
73. Ջան գյուլում
74. Ջան գյուլում
75. Աս տարի՝ տարի
76. Քելա մարե
Դ. Արևմտահայ գյուղական և ժողովրդական այլ երգեր, գրառված 1910 - 1914 թվականների ընթացքում
77. Մայրամ կանչեք խանեք դուս
78. Կուգյամ, կուգյամ
79. Մեկ հավքըմ էլնիմ
80. Վարդն ի բացվե Վանա քաղքին
81. Ծովին խավքըմ կէր
82. Մարալո, ես աս գեղին ձորեն եմ
83. Գեղին վերև
84. Քեշքիլիսու ձորեն եկող
85. Եկեք տեսեք
86. Լալա բաղեր ծածկեր ի
87. Բաղնիքը ցուրտ է
88. Աշկեն, յո՞ր կորդաս
89. Պուպայ, էծերդ ծախե
90. Օ, Շաքարո
Նմուշներ արևմտահայ քաղաքային ժողովրդական երգերից
91. Արևելք առաջին
92. Իզնիմիտին ճամբան քարոտ է
93. Սիմավոնին տունը
94. Պախճեն ֆիշնեն բսեր է
95. Առանց խոսքի
96. Առանց խոսքի
97. Վարդը բացվել է
98. Արևն իջավ սարի գլխուն
99. Իմ հայրենյաց հոգի Վարդան
100. Մայր Արաքսի ափերով
101. Ես լսեցի մի անուշ ձայն
102. Թող բլբուլ չերգե
103. Ծիծեռնակ
104. Դարդս լացեք, սարի սմբուլ
105. Մի գեղեցիկ պարզ գիշեր էր
106. Ձայն տուր, ով ծովակ
107. Քուն եղիր, բալաս
108. Քուն եղիր, բալաս
Երկու աշխարհիկ տաղ և հայ աշուղական երգեր
109. Առավոտ լուսաբեր Հայաստան երկրի
110. Ի ննջմանեդ արքայական
111. Անմահ պատարագներ
112. Առանց խոսքի
113. Առանց խոսքի
114. Ակնարկյա, ով իմ սիրուհիս
115. Այգեպան, ինչ ես անում
116. Վայ էն ազգին
117. Հայկազուն պատանիք
118. Անհոգ ես, չես գիտեր
119. Ուջա տաղլարըն (Քյորօղլի)
Հայկական նվագներ : Հայկական կենտապարեր և զուգապարեր
120. Անվանումը նշված չէ
121. Անվանումը նշված չէ
122. Անվանումը նշված չէ
123. Անվանումը նշված չէ
124. Անվանումը նշված չէ
125. Անվանումը նշված չէ
126. Անվանումը նշված չէ
127. Անվանումը նշված չէ
128. Անվանումը նշված չէ
129. Անվանումը նշված չէ
130. Անվանումը նշված չէ
Հայ գեղջուկ պարեր
131. Անվանումը նշված չէ
132. [«Լարախաղաց»]
133. Անվանումը նշված չէ
134. [Զինչ օնիմ]
135. Նարե (Շորագյալ)
136. Բերզենի (կամ՝ Ուս-ուսի)
137. Մին տուր
138. Անվանումը նշված չէ
Չորս պարեղանակ
139. Երանգի (ա)
140. Երանգի (բ)
141. Թամզարա
142. Վեր-վեր
«Սրինգի նվագ» (շարանվագ) և հովվական
143. (ա)
144. (բ)
145. (գ)
146. (դ)
147. (Հովվական)
Զուռնայի նվագ
148. [Ա] Միրզա բագյուլ
149. [Բ] Մշո շորոր
150. [Գ] Մշո քէօչարի
151. [Դ] Արզրումի ոճով
152. [Ե] Վերջաբան
153. [Հարսանեկան մեղեդի]
Դաշնամուրային մշակումներում օգտագործված պարեղանակների ուրվագրումներ
154. [«Մշո շորոր»]
155. [«Կոխի եղանակ»]
156. [«Քոչարի»]
157. Անվանումը նշված չէ
158. Անվանումը նշված չէ
Այլազգի երգեր և նվագներ : Արևելյան թուրքական եղանակներ
159 (1). Վուսլաթընտան
160 (4). Հիճրին օքու սինէմ տէլէր
161 (11). Կէլ պէյիմ կէլ
162 (16). Պահար օլտու
163 (23). Ախ, սու եօլու
164 (27). Այ տօղար պէտիր Ալլահ
165 (33). Րուզիշէպ ախ էտերիմ
166 (38). Քիմ տէմիշտիր սուզիշի
167 (41). Պիր զիւլֆիւ սիեախ
168 (45). Կէօկչիմէնին եօլունա
169 (53). Տէնիզ քումսուզ օլու՞ր մու
170 (58). Պիր թարաֆտան սըքայօր
171 (60). Այ աչըլսա եազ քափուլար
172. Աշգըն էսէրի (Հիճազ)
173. Անվանումը նշված չէ
174. Անվանումը նշված չէ
175. Անվանումը նշված չէ
176. Ազան (Երևանի եղանակ)
Քրդական երգեր և նվագներ
177. Ղանդիլի Սիափուշ
178. Լեյլի Մէջնում
179. Ջամբալիէ
180. Հասամ աղա
181. Միրզա աղա
182. Քուլլըք Գեարօ
183. Քուլլըք Գեարօ
184. Մամզին
185. Դարվիշի Աւդի
186. Սեւահաջէ
187. Համըդէ Շանգե
188. Համէ Մուսէ
189. Սէյրան
190. Լէ, լէ, գավրէ
191. Անվանումը նշված չէ
192. Հար վանե
193. Ու լե յաման
194. Ջնդի բենա մեյդանե
195. Նըմկը խըրթանե
196. Միրանա
197. Անվանումը նշված չէ
198. Սրնգի մեղեդի
199. Սրնգի մեղեդի
Հավելված : Հայկական պարեղանակներ՝ գրված Կոմիտասի աշակերտների ձեռքով
200. Անվանումը նշված չէ
201. Ալվարդ
202. Ձորի պար
203. Կարնո պար
204. Աշտարակ
205. Շախկըր-շուխկըր
206. Խնկի ծառ
207. Դերիկո
208. Վարիկո
209. Յաման ամի
210. Չամբար (թաշկինակ)
211. Ուռում պար
212. Պար առավոտու
213. Շավալի
214. Վեր-վերի
215. Վեր-վերի
216. Վեր-վերի
217. Վեր-վերի
218. Պար պըպզուկի
219. Լոք-պար
220. Լարախաղաց
221. Լարախաղաց
Հապավումներ
Ծանոթագրություններ և վերլուծական դիտողություններ
Կոմիտասի Երկերի ժողովածուի ազգագրական հատորների (IX - XIV) ժողովրդական երգերի և նվագների համահավաք այբբենական ցանկ