ԼեզվականՔանի որ հայոց լեզվին առնչվող նյութեր հաճախ ենք գրում մեր բլոգում և նպատակ ունենք այդ նյութերը շատացնելու՝ անդրադառնալով հայերենում տարածված սխալներին կամ այնպիսի լեզվական խնդիրների, որոնք հաճախ են հարցերի տեղիք տալիս մեզանում, այս էջում մեկտեղված կգտնեք բոլոր այդպիսի նյութերը։

Լեզվաոճական ուղեցույց 

Ուղղագրակետադրական կանոններին ու սկզբունքներին հետևելու լավ մոտեցում

Արևմտահայերեն երկերի հրատարակության և ավանդական ուղղագրության հարցեր

Մաշտոցյան ուղղագրության վերականգնման նախանձախնդիր մարդկանց

Հայերենի դասական տառադարձություն և հնչյունային այբուբեններ

Անգլերենից հայերեն տառադարձություն

Արևմտահայերի անունների տառադարձություն

Անունները թարգմանե՞լ, թե ոչ

Հնչյունային այբուբենի ստեղնաշար հայերենի համար

Հնչյունատարբերիչ նշաններն ու հայերեն տառերը

Հայերենի «ֆ» տառը

Ինչպես դնել պատվի նշանը համակարգչային շարվածքում

Հայերենի հատուկ գրանշաններ ունեցող տառատեսակներ

Հայերեն «արևելյան» (Eastern) և «արևմտյան» (Western) ստեղնաշարային դասավորությունների մասին

Թյուրքական ծագման բառեր հայերենում

Պարսկերեն և արաբերեն բառեր հայերենում

Կոչականի մասին

Հարցական շեշտադրմամբ օժանդակ բայի «խնդիրը»

Թվարկում կամ ցանկեր

Ո՞վ, թե որ (հարաբերական)

Տե՞ր, թե տիար

Իրական և մտացածին ռուսաբանությունների մասին

Դարձյալ ինչ-որ բանով «կիսվել»-ու մասին

Ֆիկացնել ու իզացնե՞լ

«Ուղղափառ» եզրի գործածության մասին

«Ի»-ով վերջացող օտար ազգանունների սեռական հոլովը

Հավաքագրե՞լ, թե հավաքել

Սպասե՞լ, թե սպասվել

Ձախողել և հաջողել

Ի նկատի ունենալ

Հոգալ / հոգ տանել + մասին/համար

Մաքրուհի ու մայրապետ

Մուննաթ

Սնգիկով փլավ (մի խարդախության մասին)

Մաստակաշինվելով մաստակաշինվել

«Չի՛ կարելի» մեթոդը

Նամակ հուսահատ սրտերից


ԳՐԱԲԱՐԻ ԴԱՍԵՐ

Հոդավոր բայեր (գրաբար)

Գ. Այվազեան (Այվազովսկի). ՆԱԽԱԿՐԹԱՆՔ ՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ
Եօթնեակ Ա
Եօթնեակ Բ
Եօթնեակ Գ

ԱՐԵՎԱԿԻ «թաքնված» հայերեն-անգլերեն բառարանը