ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՄԵՐ ԿԱՅՔ

Please scroll down to read this in English!Այստեղ տրված են Գրահավաքի այբբենական և թեմատիկ գրացուցակները, ինչպես նաև համացանցային հայալեզու գրադարանների ցուցակը։ Սա սովորական ԲԼՈԳ է, ինչպես նաև առցանց գրադարան, որը, սակայն, չունի և չի տրամադրում իրական գրքեր, այլ դրանց հղումները միայն։ Այսինքն՝ սա ԳՐԱՀՂՈՒՄՆԵՐԻ՛ ԳՐԱԴԱՐԱՆ է, որով և տարբերվում է համացանցում առկա այլ գրադարաններից։ Հղումները տանում են դեպի համացանցային զանազան կայքերում գտնվող այն գրքերը, որոնք կամ ազատորեն ներբեռնելի են, կամ ընթերցվում են առցանց։ Գրքերը միայն հայերեն են, սակայն կան նաև օտարալեզու գրքեր, եթե դրանք առնչվում են հայագիտությանը։

Գրահղումների գրադարանն անգլերեն կթարգմանենք booklinks library։ Գրահավաքի երազանքն է, որ ապագայում ստեղծվեն գրահղումների գրադարաններ բոլոր լեզուների կամ մասնագիտական ոլորտների համար։ Սա կօգնի, որ մարդիկ համացանցում գիրք որոնելիս երկար չթափառեն զանազան կայքերով, մինչև իրենց ուզածը գտնեն, ստիպված չլինեն եվրոպական կամ ամերիկյան գրադարաններում ՄՀԱ (IPA) կամ այլ տառադարձական համակարգերով որոնել ոչ լատինատառ այբուբեն ունեցող լեզուներով գրքերը (օրինակ՝ հայերեն կամ ռուսերեն) (սա երբեմն իսկական գլխացավանք է), այլ նախ դիմեն իրենց անհրաժեշտ լեզվով կամ իրենց անհրաժեշտ ոլորտի գրահղումների գրադարանին, և վերջինս ընթերցողին հեշտությամբ հղի դեպի պետք եղած գիրքը։

Գրահղումների գրադարանի մեկ այլ առանձնահատկություն է այն, որ գրքերը ներկայացված են այնպես, ինչպես սովորաբար դրանց տվյալները ներկայացվում են աշխատության գրականության ցանկում կամ ծանոթագրության մեջ, այսինքն՝ մեկ տողով և որոշակի դասավորությամբ։ Սա նշանակում է, որ եթե մեր գրադարանում Ձեր գտած գրքի տվյալները պիտի լրացնեք Ձեր աշխատության մեջ, ապա կարիք չունեք դրանք մուտքագրելու. բավական է դրանք պատճենել գրահղումների գրադարանից։

Եթե համեմատելու լինենք գրահղումների գրադարանի գրացուցակները համացանցային խոշոր գրադարանների գրացուցակների հետ, կտեսնենք, որ գրահղումների գրադարանում գիրք որոնելը շատ ավելի դյուրին և արագ է, քան այն գրադարանների գրացուցակներում, որոնք գործածում են գրադարանային համակարգչային ծրագրեր։ Այդ ծրագրերը որոնման արդյունքներում միանգամից բերում են թե՛ առցանց ընթերցման ենթակա, թե՛ անհասանելի գրքեր, հաճախ պետք եղած անվան հետ միասին՝ բազմաթիվ այլ անուններ ևս, ուստի պետք եղած գիրքը որոնելու համար երբեմն կարիք է լինում բազմաթիվ էջեր շրջելու։ Ուստի այս գրադարանների գրացուցակներում որոնումը շատ ավելի երկար ժամանակ է խլում, քան գրահղումների մեր գրադարանում։ Բացի դրանից, այդ ծրագրերը թույլ չեն տալիս ընթերցողին միանգամից տեսնել առկա հեղինակների ու նրանց առկա գործերի ամբողջական ցանկերը։ Գրահղումների մեր գրադարանում այս ցանկերը միանգամից տեսանելի են։

Գրահղումների գրադարանում գրքերը պետք է փնտրել ըստ հեղինակների՝ այբբենական գրացուցակներում, և ըստ վերնագրի առաջին բառի առաջին տառի՝ անհեղինակ երկերի ու ժողովածուների գրացուցակում։

Մեր գրադարանում, ինչպես նշեցինք, ներկայացնում ենք նաև օտարալեզու գրքեր, եթե դրանք առնչվում են հայագիտությանը։ Դրանց հեղինակներին որոնեք հայերեն գրքերի այբբենական գրացուցակների հեղինակների բաժնի ամենավերջում, իսկ եթե անհեղինակ գրքեր են կամ ժողովածուներ՝ անհեղինակ երկերի ու ժողովածուների գրացուցակի վերջում։ Դրանք որոնելու համար պարզապես մտքում տառադարձեք հեղինակի անունը հայերենով. օրինակ՝ Cox ազգանունը կգտնեք «Ք» տառի գրացուցակի հեղինակների շարքի վերջում, Штреккер-ը՝ Շ տառի տակ, և այսպես շարունակ։ Տառադարձության համար հիմք է ընդունված արևելահայերենի հնչյունաբանությունը։ Իհարկե, այսպես որոնելը միշտ չէ, որ հարմար է, հատկապես եթե արևմտահայ ես ու չգիտես՝ Byron-ին փնտրես Պ թե Բ տառի տակ։ Այս անհարմարությունն առայժմ այլ լուծում չունի, ներեցե՛ք. որովհետև գրադարանը դեռ այնքան հարուստ չէ օտարալեզու գրքերի տվյալներով, որ առանձին ռուսերեն, առանձին լատինատառ կամ այլագիր այբուբենների համար ևս առանձին գրացուցակների էջեր բացենք։

Ինչպես հասկանում եք, գրահղումների գրադարան պատրաստելը մեկ հոգու բան չէ, և ահռելի աշխատանք է պահանջվում բազմաթիվ, բազմահազար գրքերը անծայրածիր համացանցում որոնել-գտնելու և ցուցակներում համապատասխան տվյալներն ու հղումները լրացնելու համար։ Բայց առայժմ գործն անում է մի հոգի՝ Գրահավաքը, այն էլ՝ իր հիմնական աշխատանքից ազատ ժամանակ։ Որպեսզի այս գործը լայն թափով շարունակվի և հնարավորինս ամբողջական լինի, սրանով պիտի զբաղվի, այն էլ՝ մշտապես (քանի որ թվանշային գրքերը համացանցում շարունակ ավելանում են կամ էլ աղբյուրներից հեռացվում), աշխատողների խո՛ւմբ և ամբողջակա՛ն նվիրումով։

Ուստի հիանալի կլինի, եթե մեր այս գաղափարով հետաքրքրվեն հովանավորներ կամ կազմակերպություններ՝ այս խիստ կարևոր գործն իրականացնելու համար։  

Ինչպես ասացի, երազանքս է, որ գրահղումների գրադարան լինի ոչ միայն հայերեն գրքերի համար, այլև ամե՛ն լեզվի կամ մասնագիտական ոլորտի։ Սրանով կարող են զբաղվել համացանցային տեղեկույթի կազմակերպմամբ զբաղվող մեծ կազմակերպությունները, օրինակ՝ «Գուգլը»։ Բայց առայժմ ցանկանում եմ, որ այսպիսի գրադարան ստեղծվի հայերեն ու հայագիտական օտարալեզու գրքերի համար։

Սեդա Ստամբոլցյան (Գրահավաք)

THE GRAHAVAK BOOKLINKS LIBRARY


Here you'll find Grahavak's (this is both my blog's name and my nickname) alphabetical and thematic catalogs of books as well as an extensive list of Internet e-libraries that provide Armenian books. This is an ordinary BLOG as well as a library, but this library does not provide real books: it provides only links to books. That is, this is a BOOKLINKS LIBRARY, and this makes the Grahavak Library different from other libraries that you can find in the Internet. The links lead to books that are either freely downloadable or can be read online. The books are only in Armenian or in other languages (English, French, German, Russian, etc.) if they somehow relate to Armenology.

It is my cherished dream to see such booklinks libraries for other languages or specialized fields also. This will help people searching for books in the Internet not wander in various websites until they get what they need; not be forced to use IPA or other transcription alphabets for searching books published in non-Latin scripts (as is the case with, for example, Armenian and Russian books in European and American online libraries), which is very annoying. The readers will simply turn to the booklinks library in the language (or specialized field) they need and be directed from it right to the necessary book.

Another peculiarity of the booklinks library is that it presents books' data in the style they are usually used in bibliographies or notes of published studies. As here I'm presenting an Armenian booklinks library, I'm following the most common referencing style used in Armenian literature. This means readers don't need to type the necessary data themselves but just copy them from the booklinks library and paste them in their texts.

The books here are searchable by author in alphabetical catalogs and by the first letter of the title in the Catalog of Books With No Author, Collections, and Encyclopedias. As I have already mentioned, here you can find books in other languages too (English, German, Russian, French, etc.) if they somehow relate to Armenology. But since these books are not many now in my catalogs, I haven't made separate catalogs for them, so you'll find them at the end of the authors' list of the respective Armenian alphabetical catalog, by transcribing the first letter of the author with an Armenian letter, according to the Eastern Armenian sound system (in fact, you don't need to do that yourself; simply use the helping tables that I provide below). For example, Cox is found in the catalog for the Armenian letter Ք, Штеккер is found in the catalog for the Armenian letter Շ, etc. This is, of course, not convenient, but for now I can't make additional catalogs for different languages. Sorry!

As you may understand, this is an enormous task to create such a booklinks library and it should be done by a group of people, by an organization. However, now only one person, that is, Grahavak, is working on this project and only at her spare time. There is no one to assist me in this work either by helping to find the books, type their data, and add links, or materially.

It would be wonderful if sponsors or organizations paid attention to this project and assisted its accomplishment. This is not a one-time work but a continuous task to do (as digital books are always added in different parts of the Internet or are removed from sources). But this is an extremely important project in this digital era that we are living in. The freely available digital books spread throughout the vast world of the Internet must be organized around an information center. The Grahavak Booklinks Library is one such attempt to do it.

To contact me, use the following email address: grahavak@email.com

Seda Stamboltsyan, aka Grahavak
(the Armenian word “Grahavak" means "book collector")
grahavak@email.comCATALOGS


Books With No Author, Collections, and Encyclopedias

Armenian Periodicals (both in Armenian and in foreign languages)

Armenian Manuscripts

Armenian Dictionaries

Armenian Audio Books

Books with Music Scores in the Limonjian Notation System

Pre-Soviet Russian Books on Armenological Subjects

LIST OF ARMENIAN E-LIBRARIES


 

TABLES FOR SEARCH IN ALPHABETICAL CATALOGS


These are tables for searching books in languages other than Armenian in the Grahavak catalogs. As now I don't provide separate catalogs for other languages and I have put all those books in Armenian alphabetical catalogs, these tables will help you find the necessary book. Search for the books published in Latin and Cyrillic scripts at the end of the authors' list of each catalog.

If the author's last name starts with the letter A, then most probably you'll find it in the catalog for the letter Ա or Է. So click on the provided Armenian letter (or letters), go to the catalog and scroll down the list of authors until you see authors' names in Latin and Cyrillic scripts.
 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ПОИСКА В АЛФАВИТНЫХ КАТАЛОГАХ


Эти таблицы помогут вам найти книги на других языках, кроме армянского, в каталогах Граавак (Գրահավաք). Поскольку сейчас у нас нет возможности предоставить отдельные каталоги для алфавитов других языков, мы включили все эти книги в алфавитные каталоги для армянского языка. Ищите книги, напечатанные латиницей и кириллицей, в конце каждого списка авторов в каждом каталоге.

Если, допустим, фамилия автора начинается с буквы А, то вы найдете эту фамилию в каталоге на букву Ա. Нажмите на соответствующую армянскую букву в таблицах, перейдите в каталог и прокрутите вниз в списке авторов, пока не увидите фамилии авторов, написанные латиницей и кириллицей.

Чтобы увидеть список дореволюционных русскоязычных книг на армянскую тематику, нажмите сюда.

 

FOR LATIN ALPHABET

 

Latin        Armenian Latin     Armenian
AԱ[a] / Է[æ, e] / ՕNՆ
BԲ / Պ OՕ
Ք[k]/ Գ / Կ / Չ[tʃ] / Խ[de x]      PՓ  / Պ
DԴQՔ
EԷ[e] / Ի[i]RՌ
FՖSՍ [s] / Զ[z] / Շ[ʃ]
GԳ[g] / Ջ[dʒ] / Ղ(Gh)TԹ / Դ / Տ
HՀUՅ[ju] / Ո[u] / Ա[ʌ]
Ի[i] / Ա[a]VՎ[v] / Ֆ[f]
JՋ[dʒ] / Յ[j] / Ժ[ʒ]WՎ[v] / Ո[u]
KՔ  /  ԿXՔ
LԼYՅ[j] / Ե / Ի[i] 
MՄZԶ[z] / Ց[ts]

 

FOR RUSSIAN ALPHABET

 

Cyrillic Armenian   Cyrillic Armenian 
А               Ա  О                Օ
Б Բ  П Պ
В Վ  Р Ռ
Г Գ / Ղ  С Ս
Д Դ / Ջ(Дж)  Т Տ
Е Ե  У Ո
Ё Յ  Ф Ֆ
Ж Ժ  Х Խ
З Զ  Ц Ց
И Ի  Ч Չ
Й Յ  Ш Շ
К Կ  Щ Շ
Л Լ  Э Է
М Մ  Ю Յ
Н Ն  Я Յ

 

How to download the PDF books

of the collections of old published Armenian books

on the website of the Fundamental Scientific Library of NAS RA


If you have found the necessary book in one of these collections:then you have noticed that the online reader doesn't provide any means to download the book in any format. But there is a trick that you can do and have the book in PDF format. You need to make a little change in the URL address of the book, and it will open the PDF, which you can then download.

The URLs of the books in these collections end in _index.html
Change that ending to .pdf

An example:

http://greenstone.flib.sci.am/gsdl/collect/armenian/Books/grammatica1624_index.html

should become:

http://greenstone.flib.sci.am/gsdl/collect/armenian/Books/grammatica1624.pdf

That's all! Now you have the book. Enjoy it!