3/7/15

Այս շաբաթվա նորույթներն ու թարմացումները պարբերականների մեր ցանկում

Այս շաբաթվա նորույթներն ու թարմացումները պարբերականների մեր ցանկում բերված են ստորև։

Նորույթներ

Հայաստան / Le Haïasdan (Փարիզ) - 1888-1892
Ալիք (Թեհրան) - 1931-1934
Ժայռ (Ալեքսանդրապոլ) - 1907-1909
Կռունկ հայոց աշխարհին (Թիֆլիս) - 1860- 1862. կամ այստեղ (1862)
Ապագայ (Կ. Պոլիս) - 1910
Hamaink / Համայնք (Լոնդոն) - 2007-2011, 2013
Հորիզոն. գրական (Մոնրեալ) - 2012-2015
Հորիզոն. մանկապատանեկան (Մոնրեալ) - 2013-2015

Թարմացումներ

Հայ կեդրոն (Բուենոս Այրես) - 1933-1941, 1945-1952, 1954-1961
Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների և հրամանների հաւաքածու (Երևան) - 1921-1923
Բյուլլետեն. Հայաստանի կենտրոնական վիճակագրական վարչություն (Երևան) - 1926-1929
Պոլիտեխնիկ (Երևան) - 1957-1969, 1975, 1979, 2001-2003
Հայկազեան հայագիտական հանդէս (Բեյրութ) - 1970-1974, 1977-1984, 1991-2001, 2003-2004. 2011-2014