3/13/15

Մաղաքիա արք. Օրմանյանի գործերը համացանցում

Այս ցուցակը, հնարավոր է, արդեն հին լինի։ Վերջին տարբերակն ԱՅՍՏԵՂ է։

Օրմանեան Մաղաքիա

◈ Ormanian, M. Le Vatican et les Arméniens, Rome, 1873
Միութիւն հայութեան (բանախօսութիւն), Կ. Պոլիս, 1879. կամ այստեղ
Հայ ազգութիւն (բանախօսութիւն), Կ. Պոլիս, 1880. կամ այստեղ
Աթոռ Հայաստանեայց, Վաղարշապատ, 1886
Համապատում (Չորս Աւետարաններուն պարունակութիւնը), Կ. Պոլիս, 1911 (Gallica)
Համապատում (Չորս Աւետարաններուն պարունակութիւնը), Կ. Պոլիս, 1911 (ՀայԳիրք)
Հայոց եկեղեցին եւ իր պատմութիւնը, վարդապետութիւնը, վարչութիւնը, բարեկարգութիւնը, արարողութիւնը, գրականութիւնը ու ներկայ կացութիւնը, Կ. Պոլիս, 1911
◈ Malachia Ormanian, The Church of Armenia, London, [1912]
Ազգապատում, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1912
◈ Ազգապատում, հտ. Բ, Կ. Պոլիս, 1914 
◈ Ազգապատում, հտ. Ա
◈ Ազգապատում, հտ. Բ
◈ Ազգապատում, հտ. Գ
Հայկական Երուսաղէմ. նկարագիր աթոռոյ Սրբոց Յակոբեանց, Երուսաղէմ, 1931