21/02/2015

Այս շաբաթվա լրացումները պարբերականների ցուցակում

Մեր  կայքի պարբերականների ցուցակում այս շաբաթ ավելացրել ենք ներքոբերյալ նոր անունները։

Խթան (Մարսել) - 1919
Շողակն Արարատյան (Երևան) - 2006
Հայ կեդրոն (Բուենոս Այրես) - 1933-1941, 1945-1951
Բանբեր Հայաստանի գիտական ինստիտուտի (Վաղարշապատ) - 1921-1922
Տեսակետ ՄԻԺԻ (Երևան) - 2000-2012
Պատմություն և կրթություն (Երևան) - 2006

Թվայնացվել են նաև ցուցակում արդեն առկա մի քանի պարբերականի նոր համարներ։ Այդ պարբերականներն են՝

Արարատ (Սբ Էջմիածին),
Հայ խօսնակ (Կ. Պոլիս),
Հայկազեան հայագիտական հանդէս (Բեյրութ),
Armenia (Գեռլա),
Յուշարար (Բոստոն, Նիւ Եորք) և
Միութիւն (Նիւ Եորք)։

No comments:

Post a Comment

Եթե ասելիք ունեք, գրեք այստեղ։