13/02/2015

Այս շաբաթվա հավելումները ցանկերում

Կատարել ենք մի շարք հավելումներ մեր բլոգի ցանկերում։

Էլ. գրադարանների ցանկում ավելացրել ենք «Մայր Հայաստան» զինվորական թանգարանի կայքի գրադարանի հղումը։
Շնորհակալություն թանգարանի տնօրեն Ավագ Հարությունյանին կայքի գրադարանի մասին մեզ հայտնելու համար։

Պարբերականների ցանկում ավելացրել ենք ներքոբերյալ նոր անունները։


Անահիտ (Փարիզ) - 1929-1931. 1929 - 1, 2, 3, 4, 1930 - 5, 6, 7, 8, 1931 - 9, 10, 11
Մարտկոց (Փարիզ) - 1932-1933
Կռունկ հայոց աշխարհին (Թիֆլիս) - 1862
Pro Armenia (Փարիզ) - 1900-1904
Haïastan (Փարիզ) - 1939
Յառաջ (Փարիզ) - 1950-1960, 1975. 1950-1, 1950-2, 1951-1, 1951-2, 1952-1, 1952-2, 1953-1, 1953-2, 1954-1, 1954-2, 1955-1, 1955-2, 1956-1, 1956-2, 1957-1, 1957-2, 1958-1, 1958-2, 1959-1, 1959-2, 1960-1, 1960-2, 1975-1
Վերածնունդ (Փարիզ) - 1917-1921. 1917 կամ այստեղ, 1918, 1919, 1920, 1921
Айреник (Տորոնտո) - 2009
Միութիւն (Նիւ Եորք) - 1948-1949, 1952
Ալիք (Թեհրան) - 2014-2015
Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների և հրամանների հաւաքածու (Երևան) - 1921

Կատարվել են նաև էջմիածնական «Արարատի», ինչպես նաև «Մասեաց աղաւնի», «Ժողովուրդի ձայնը», «Յուշարար» (Նիւ-Եորք), «Հայկազեան հայագիտական հանդէս» պարբերականների նոր համարների թվայնացումներ։

Բառարանների էջի ցանկում ավելացրել ենք ներքոբերյալ միավորները։

Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի - OCR փոխարկմամբ թվայնացված
Վերոբերյալ կայքում կան նաև հայերենի այլ բառարաններ ևս, բայց թերի։
 Հայերեն-անգլերեն
http://armenian_english.enacademic.com/
Հայերեն-ռուսերեն
http://armenian_russian.academic.ru/
Հայերեն-ֆրանսերեն
http://armenian_french.fracademic.com
Անգլերեն-հայերեն
http://english_armenian.enacademic.com/

No comments:

Post a Comment

Եթե ասելիք ունեք, գրեք այստեղ։