23/01/2015

Այս շաբաթվա հավելումներըԱյս շաբաթ պարբերականների ցուցակում դարձյալ կատարել ենք բազմաթիվ հավելումներ։ Որոշ ամսագրեր տեղադրված են ISSUU.com կայքում, և դրանք ներբեռնելու համար անհրաժեշտ է այդ կայքում գրանցված լինել։ Գրանցումն անվճար է։ Մի շարք պարբերականներ էլ՝ «Արարատ» հանդեսը, «Աւետաբեր տղայոց համար»-ը, Թիֆլիսի «Արձագանք»-ը, և էլի մի քանիսը, որ արդեն կային ցուցակում, բայց ամբողջական չէին, համալրվել են թվայնացված նոր համարներով։Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների և հրամանների ժողովածու (Էջմիածին) - 1921
Տեղեկագիր Հ.Ս.Խ.Հ Լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատի (Երևան) - 1928-1929
Տեղեկագիր Հ.Ս.Խ.Հ. Լուսժողկոմատի հրահանգների յեվ կարգադրությունների (Երևան) - 1929-1930
Հայ պատանի (Բեյրութ) - 1933-1935
Աւետաբեր մանկանց (Կ. Պոլիս) - 1908, 1912-1914
Հայ աշխարհ (Բրիւսել) - 1937-1938
Հայ մամուլ (Բուխարեստ) - 1935
Հայ վաստակ (Բոստոն) - 1931-1933
Հայելի աշխարհի (Սոֆիա) - 1937
Համասպրամ (Կահիրէ) - 1930
Ժողովուրդի ձայնը (Կ. Պոլիս) - 1920-1921
Հայ բոյժ (Փարիզ) - 1934-1937
Յարդգող (գրական յաւելուած «Ազդակի». Բեյրութ) - 1932
Իրավական մշակույթ (Վանաձոր) - 2005-2008, 2010
Վասն արդարութեան (Վանաձոր) - 2002-2007, 2012
Սկաուտ (ՀԲԸՄ, Երևան) - 2013-2014
ՀԲԸՄ Հայաստանի լրատու - 2009-2014 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)
Բագին (Բեյրութ) - 2013-2014 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)
Մենք մեր մասին (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)
Իմ Երևան (Երևան) - 2011-2014
ՌԱԿ մամուլ - 2013-2014 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)
Զարթօնք (Բեյրութ) - 2014-2015
Նոր օր (Արմ. Ամերիկա) - 2014-2015
Nor Or (Արմ. Ամերիկա) - 2014-2015
Սարտարապատ / Sardarabad (Արգենտինա) - 2014-2015
Sardarabad (Արգենտինա) - 2014-2015
Ապագայ (Կանադա) - 2014-2015
The Armenian Mirror-Spectator (ԱՄՆ)- 2014-2015
Ազգ (Երևան) - 2012-2014 (բացի 2014 թ.-ի համարներից, մնացածը կարելի է ներբեռնել գրանցված լինելու դեպքում)
Մեհեան (Կ. Պոլիս) - 1914 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)
Նոր կեանք (Բուխարեստ) - 2009-2014 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)
Nor Ghiank (Բուխարեստ) - 2009-2014 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել
Աւետիս (Վարշավա) - 2009-2014
Օրակարգ («Սիվիլնեթի» պարբերականը) - 2011-2013 (հին համարները ներբեռնելի են, նորերը՝ ոչ. գրանցվել)
Standard. ժուրնալ գրականության և արվեստի (հայալեզու, Մոսկվա) - 1924 (ներբեռնելու համար գրանցվել)
Մեդիկուս / Medicus (ԵՊԲՀ) - 2012-2014 (ներբեռնելու համար գրանցվել)
Իսրայելահայեր (Իսրայել) - 2014 (ներբեռնելու համար գրանցվել)
Արծիւ / Ardziv (Տորոնտո) - 1991-1997, 1999-2001, 2003, 2005-2006, 2008, 2012-2014
Ardziv (Տորոնտո) - 1991-1997, 1999-2001, 2003, 2005-2006, 2008, 2012-2014
Ալագեազ (Փարիզ) - 2014
Հերկ (Բուխարեստ) - 1937-1938
Հոսհոս (Բեյրութ) - 1928
Հարվածային ֆիզկուլտուրնիկ (Երևան) - 1932
Թերթիկ / Tertig (Վերսալ) - 2013
Tertig (Վերսալ) - 2013
Ֆիզկուլտուրա յեվ սպորտ (Երևան) - 1935-1936
Որագիր Հ.Ս.Խ.Հ. Հնությունների պահպանության կոմիտեյի (Երևան) - 1927, 1930

********************************
Համացանցային հայալեզու գրադարանների ցուցակում էլ կատարել ենք հետևյալ երկու հավելումը՝

Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոնի հրատարակություններ

«Արտերիա» մշակութային ամսագրի գրականության բաժինը

No comments:

Post a Comment

Եթե ասելիք ունեք, գրեք այստեղ։