17/01/2015

Այս շաբաթվա լրացումները


«Բառարանների» էջում ավելացրել ենք երկու միավոր։

Միգրացիայի ոլորտի տերմինների բառարան 
Տերմինների անգլերեն համարժեքները տրամադրող հայերեն բացատրական բառարանի pdf տարբերակն է (2013 թ. հրատարակություն)։

Տնտեսագիտական բառարաններ (հայ-անգլ.-ռուս.)

Իսկ հայկական պարբերականների ցուցակում կատարված են հետևյալ հավելումները՝

Աշխատաւորի ձայն (Կարս) - 1920
Կովկասեան կօմունա (Երևան) - 1920
Ազատամարտ (Կ. Պոլիս) - 1910-1911
Հայ խօսնակ մանկանց (Կ. Պոլիս) - 1932-1934
Հեղափոխության պահակ (Երևան-Ղարաքիլիսա) - 1925
Պահակ (Երևան) - 1925

No comments:

Post a Comment

Եթե ասելիք ունեք, գրեք այստեղ։