09/01/2015

Հերթական հավելումներն ու ճշգրտումները պարբերականների ցանկում

Կատարել ենք բազմաթիվ լրացումներ պարբերականների ցանկում, ինչպես նաև մի քանի պարբերականի հղումների կամ տվյալների ճշտումներ։

Այս անգամ ավելացված պարբերականների գերակշիռ մասը հրատարակվում է բարձրագույն ուսումնական կամ գիտական հաստատությունների կողմից։

Պոլսահայ «Ակօս» թերթի համար նախկինում մեր դրած հղումն այլևս չէր գործում, քանի որ այդ թերթի pdf համարների բաժինը թերթի կայքից վերացել է։ Սակայն ուրիշ հղում ենք դրել, որով կարող եք դիտել կամ ներբեռնել այս պարբերականի՝ 2010-ի մայիսից առ այսօր հրատարակված համարները։

Ստորև ներկայացված են այս անգամվա հավելումներն ու ճշտումները։ Իսկ թարմացված ամբողջական ցուցակը տեսնել այստեղ։


Ակօս (Կ. Պոլիս) - 2010-2015 (հետագա համարները ստանալու համար գրանցվեք այստեղ՝ https://groups.google.com/forum/#!forum/agos_hayeren)
Ուխտ Արարատի (Երևան) - 2005-2012
Սյունյաց երկիր (Կապան) - 2011-2014
Haygazian Herald (Բեյրութ) - 2006-2010, 2013-2014
Inspirit. The Haygazian University Newsletter (Բեյրութ) - 2004-2013
Հայկազեան հայագիտական հանդէս (Բեյրութ) - 1970-1974, 1977-1981, 1998-1999. 2011-2014
Վէմ. համահայկական հանդես (Երևան) - 2010-2014 (համարները կարելի է կարդալ, բայց ո՛չ ներբեռնել)
Բանբեր Երևանի համալսարանի (Երևան) - 1999-2014
Գիտական տեղեկագիր (ԵՊՀ, Երևան) - 2000-2014
Mathematical Problems of Computer Science (Երևան) - 1963-2014. կամ այստեղ՝ 2004-2014
Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում (Երևան) - 2010-2012
Բժշկություն, գիտություն և կրթություն (Երևան) - 2009-2014
Նոր հայկական բժշկական հանդես (The New Armenian Medical Journal / Новый армянский медицинский журнал. Երևան) - 2007-2014
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր (Երևան) - 2008-2014 (համարները տեսնելու համար սեղմեք կայքի ձախակողմյան ընտրացանկի Archive բառի վրա)
Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա (Երևան) - 2008-2011, 2013
Արյուն (գիտա-գործնական ամսագիր / Кровь. научно-практический журнал. Երևան) - 2005-2014
Кровь (научно-практический журнал. Երևան) - 2005-2014
Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (Երևան) - 2009-2012
ФАRМА (научно-практический рецензируемый журнал. Երևան) - 2011-2014
Հոգեկան առողջության հայկական հանդես (Armenian Journal of Mental Health / Армянский журнал психического здоровья. Երևան) - 2012-2014
Армянский журнал психического здоровья / Armenian Journal of Mental Health (Երևան) - 2012-2014
Armenian Journal of Mental Health / Армянский журнал психического здоровья (Երևան) - 2012-2014
Գիտաբժշկական հանդես (Scientific Medical Journal / Научно-медицинский журнал. Երևան) - 2013-2014
Scientific Medical Journal / Научно-медицинский журнал (Երևան) - 2013-2014
Научно-медицинский журнал / Scientific Medical Journal (Երևան) - 2013-2014
Բանբեր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի (Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն - 2012-2014 (կամ այստեղ). Էլեկտրատեխնիկա, էներգետիկա - 2012-2014 (կամ այստեղ). Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ - 2012-2014 (կամ այստեղ). Մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում - 2012-2014 (կամ այստեղ). Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա - 2012-2013 (կամ այստեղ))
Տեղեկագիր Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի (Երևան) - 2006-2012
Հասուն հասկ (Երևան) - 2002, 2011-2014. կամ այստեղ
Известия Национального аграрного университета Армении (Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր. Երևան) - 2012-2014
Բանբեր Հայաստանի արխիվների (Երևան) - 2003-2011. 2012-2013
Հասկ (Անթիլիաս) - 2004-2008, 2010, 2012-2014. կամ այստեղ՝ 2004-2014
Տնտեսագետ (ՀՊՏՀ, Երևան) - 2012-2014
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի (Երևան) - 2012-2014
Հանրապետական (ՀՀԿ ամսագիր) - 2003-2012
Հայագիտական հանդես (ՀՊՄՀ, Երևան) - 2009-2014
Հայագիտության հարցեր (ԵՊՀ, Երևան) - 2014
Բանբեր հայագիտության (Երևան) - 2013-2014. կամ այստեղ
Երաժշտական Հայաստան (Երևան) - 2008-2011
Բանբեր ԵՊԼՀ-ի (Երևան)
Գիտական տեղեկագիր (ՀՊՄՀ, Երևան) - 2011-2014
Հայկական բանակ (ՀՀ պաշտպանության նախարարություն)- 2007-2013. կամ այստեղ
Հանդես (ԵԹԿՊԻ-ի գիտական հանդես) - 2009-2012
Вестник РАУ (Երևան) - 2003-2004, 2006-2014
Հայերն այսօր (ՀՀ Սփիւռքի նախարարութիւն) - 2010-2011
Ապագա բժիշկ (ԵՊԲՀ) - 2011-2014
Բանբեր հայագիտության (Երևան) - 2013-2014. կամ այստեղ
Լեզու և կրթություն («Տաթև» գիտակրթական համալիր, Երևան) - 2010-2012
Մանկավարժական միտք («Տաթև» գիտակրթական համալիր, Երևան) - 2010-2013
Հոգեբանությունը և կյանքը («Տաթև» գիտակրթական համալիր, Երևան) - 2010-2013
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ (ՀՊՄՀ, Երևան) - 2011-2014
Հանրային կառավարում (ՀՀ ՊԿԱ, Երևան) - 2004-2012, 2012-2014
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա (Երևան) - 2004-2014
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր (Երևան) - 2007-2014
Արդարադատություն (ՀՀ ԱՆԻԻ, Երևան) - 2014
Դատական իշխանություն (Երևան) - 2008-2014
Օրինականություն (ՀՀ ԳՏ, Երևան) - 2012-2014
ԵՊՀ-ի գիտական հանդեսներ
Արևելագիտության հարցեր (ԵՊՀ, Երևան) - 2014
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (ԵՊՀ, Երևան) - 2013-2014
Պատմություն և մշակույթ (ԵՊՀ, Երևան) - 2013
Գիտական տեղեկագիր (ԳՊՄԻ, Գյումրի) - 2013

No comments:

Post a Comment

Եթե ասելիք ունեք, գրեք այստեղ։