31/01/2015

Այս շաբաթվա նորությունները

Մեր ցուցակում առկա հայկական թվայնացված պարբերականների թիվն արդեն անցնում է 450-ը։ Հարուստ ենք, չէ՞ ։)

«Հրազդան» (Աթէնք), 1929 (1)

«Հայ դպրոց» (Ալեքսանդրիա), թ. 11-12

Այս շաբաթ պարբերականների ցուցակում ավելացված նոր անուններն են՝


Հայ դպրոց (Ալեքսանդրիա) - 1933-1935, 1938
Հոկտեմբեր (Թիֆլիս) - 1927, 1930, 1932
Հաճըն (Փասադենա) - 1936-1940
Հրեղէն սիւն (Կահիրէ) - 1927-1931, 1933, 1940
Հրազդան (Աթէնք) - 1929
Հրազդան (Բուխարեստ) - 1927
Հայ խօսնակ (Կ. Պոլիս) - 1924-1928, 1931, 1933-1934
Հարվածային տպագրիչ (Երևան) - 1935
Բյուլլետեն  ՀԽՍՀ Լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատի հրամանների, հրահանգների յեվ կարգադրությունների (Երևան) - 1940
Ժողովածու ՀՍՍՌ Լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատի հրամանների յեվ  կարգադրությունների (Երևան) 1940
Բիւլլետեն ներքին գործոց ժողովրդական կոմիսարիատի (Երևան) - 1922-1923
Ararat (հայալեզու ամսագիր, Երևան) (ներբեռնման հնարավորություն չկա, բայց կարելի է տպիչով տպել որպես pdf)
Աշխատանք (Վան) - 1910-1911
Հայ հանրագիտակ (Բուխարեստ) - 1938-1940
Շտեմարան պիտանի գիտելեաց (Զմիւռնիա) - 1839-1842, 1854
Ֆիզկուլտուրա յեվ տուրիզմ (Երևան) - 1935
Աշխատաւորի լրատու (Թիֆլիս) - 1921
Կատարվել են նաև ցուցակում արդեն առկա հետևյալ պարբերականների  նոր համարների թվայնացումներ՝
Արարատ (Սբ Էջմիածին)
Մասեաց աղաւնի (Թէոդոսիա)
Պոլիտեխնիկ (Երևան)

No comments:

Post a Comment

Եթե ասելիք ունեք, գրեք այստեղ։