29/12/2014

Պարբերականների ցուցակի հերթական թարմացում

Այսօր պարբերականների ցուցակում ավելացրել ենք շուրջ 20 նոր անուն։

02. ՆԳ և ԱԱՆ շաբաթաթերթ (Երևան) - 1998
Աւետաբեր. տղայոց բաժին (Կ. Պոլիս) - 1911
Զեկույցներ (ՀՀ, ՀԽՍՀ ԳԱ-ի) - 1944-1999, 2000-2014
Լուսանցք (Երևան) - 2007-2014
Հայ արիներ (Երևան) - 2002-2008
Հայեր (Երևան) - 2002-2004
Երիտասարդ բանվոր (Բաքու) - 1920
Երիտասարդ հայ (Բեյրութ) - 1969-1975
Կայծ (Երևան) - 1918-1919
Կարիք (Արմաւիր, Կուբանի շրջան) - 1917
Կռան (Չիկագո) - 1920
Հայաստանի աշխատաւոր (Երևան) - 1919
Հայաստանի համալսարան (Ալեքսանդրապոլ) - 1920
Հրազդան (Երևան) - 1908-1909
Ղազախի բողբոջ (Թիֆլիս) - 1920
Մեր կեանքը (Աստրախան) - 1912
Նեցուկ (Շուշի) - 1917
Նոր կեանք (Շուշի) - 1919
Նոր ոյժ (Թիֆլիս) - 1914
Շանթ (Երևան) - 1918-1919
Տեղեկագիր ՍՍՌՄ գիտությունների ակադեմիայի հայկական ֆիլիալի. հասարակական գիտություններ - 1943-1965
Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների սերիա (ՀՍՍՌ ԳԱ տեղեկագիր) - 1957-1965

No comments:

Post a Comment

Եթե ասելիք ունեք, գրեք այստեղ։